RSS

UPDATE 16 november: Nieuws over de verandering

14 okt

Update: 16 november, nieuwe links toegevoegd

(Origineel artikel)

Van diverse kanten bereiken mij steeds meer vragen over wat er nu precies gaande is, wat men zelf kan doen om de negativiteit te bestrijden, hoe men dit alles kan overleven, positiviteit kan uitstralen en of de wereld zoals deze nu is nog wel te redden is. Mijn antwoord daarop is ‘ja’.  Het feit dat deze vraag gesteld wordt, zegt al dat het bewustzijn bij velen van ons verhoogd is en dat we ons niet meer als schapen naar de slachtbank willen laten leiden door oorlog, ziekte, vergiftiging van de planeet, van ons en van het voedsel, etc.

We staan op een keerpunt en dat is iets dat de meesten van ons ook wensen. Veranderingen gaan alleen niet vanzelf al zijn we sinds een paar eeuwen in een ‘cultuur’ geperst die ons met de ‘gedachte’ (doctrine) heeft opgezadeld dat dat wel zo is. ‘Overheid en kerk zorgen voor ons, dus ik luister maar naar wat zij ons te vertellen hebben’indoctrinatieHelaas, het is ernstige misleiding. Hoe dat zit, voert hier nu te ver en dat kun je op het internet uitgebreid terugvinden op diverse sites dus als je daar meer over wilt weten, zorg dat je jezelf informeert (zie de links). Je zult namelijk zeer ongeloofwaardige zaken tegenkomen en wanneer je die informatie verwerpt, trek je je weer terug achter die ‘sluier’ (ook wel 3e dimensie genoemd) en dan sta je ook niet meer open voor de veranderingen die dagelijks zichtbaar zijn. Iedereen doet dat op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo, omdat onze ‘psyche’ heel goed weet wat we wel of niet aankunnen op een bepaald moment. En het heeft ook geen zin om dit te schrijven als je meteen al afhaakt bij bepaalde informatie omdat je dat niet kunt aannemen op dit moment. Is het je weleens opgevallen dat je soms informatie krijgt, leest of hoort waar je niets mee kunt of niets van begrijpt en dit dus verwerpt, terwijl het in een later stadium ineens wel hout snijdt en dat je soms een boek weer uit de kast haalt omdat je die info ineens voelt nodig te hebben? Dan was het eerder nog niet de tijd, maar het is wel al in je onderbewuste opgeslagen. Dus zoek zelf naar meer informatie naar behoefte.  Het gaat mij even om de grote lijnen nu.

We zien nu, nadat we een cyclus van 26.000 jaar afgesloten hebben, dat we ‘zicht’ krijgen op een andere waarheid. De sluier die onze planeet en ons persoonlijke bewustzijn letterlijk gevangen hield (helaas bewust opgetrokken door een aantal, ik noem ze nu maar even ‘illuminati’) wordt langzamerhand weggehaald en dat voelen we. multidimensionalAlthans, velen van ons. Vandaar die enorme shift in ‘consciousness’.  De polariteit zoals ‘mannelijk versus vrouwelijk’ wordt steeds meer opgeheven, dat is immers iets vanuit ‘cultuur’ aangeleerd en niet vanuit onze ‘natuur’, die namelijk multidimensionaal is.  Het is beiden in ons aanwezig en er is sprake van heelheid wanneer je die twee uitersten durft te integreren in tegenstelling tot onze culturele leerstellingen en achtergrond.

Wij kunnen echt een bijdrage leveren aan de verandering, maar een absolute voorwaarde daarvoor is dat we eerst moeten zien dat er wat mis is en dan wát er mis is. Dat we de geschiedenis van de mensheid’ in echtheid en ware omvang’ moeten kennen en die is héél erg anders dan wat we geleerd hebben! Het is dus ook heel erg lastig om te ontwaken, om je totaalbeeld te moeten herzien over datgene wat je altijd hebt geloofd. Maar het is nu echt tijd daarvoor! Dus om niet overspoeld te raken met informatie is het prettig om stukje bij beetje te ontrafelen wat er werkelijk aan de hand is. En dat gebeurt nu in een stevig tempo.

Degenen die dit blog al langer volgen, weten waar ik het over heb. De klokkenluiders die nu opstaan om de waarheid te onthullen over  ‘vaccinaties’ en gecreëerde ziekten, de valse vlag-operaties die overheden uitvoeren om ons massaal in angst (en dus onderwerping) te houden en vanwege financieel gewin, de oorlogen die gecreëerd worden, ons voedsel dat systematisch vergiftigd wordt (Monsanto en de GMO’s), geo-engineering en chemtrails, ernstige bijensterfte, vergiftiging van de oceanen, de desinformatie van de media, geld dat gecreëerd wordt uit het niets; het is een bijna oneindige reeks aan doctrines die ons gevangen houdt in een lager bewustzijn. Allemaal zaken die nu voor depopulatie (zie ook Denver Airport) moeten zorgen. Denk daarbij ook aan het artikel over de Georgia guidestones.

Bill-Gates-vaccine

Bill Gates en het vaccinatie-programma Klik op de foto voor een link naar één van de vele artikelen

Dat mag en kan nu veranderen, juist omdat het bewustzijn van de mensheid in een snel tempo verruimd wordt. Achter de schermen wordt er de laatste jaren wereldwijd gewerkt door waarschijnlijk zo’n  twintig miljoen ‘mensen‘ die zich op allerlei zeer diverse  terreinen bezighouden met het tegenwerken en buiten spel zetten van die negatieve en destructieve krachten en dat begint nu echt zijn vruchten af te werpen. Er komt binnenkort een groot ‘event’ aan dat de hele situatie snel moet gaan keren. Je hebt vast weleens van deze groep gehoord, omdat ze benoemd worden als lichtwerkers, frontrunners, indigo’s, ja zelfs ‘buitenaardsen’ of ‘different species’, leden van  ‘Anonymous’ (lees onderaan over het ‘event’) of anders wel onder de noemer van Nieuwetijds-‘kinderen’.  Bijna al deze mensen werken anoniem om begrijpelijke redenen, al kun je ze herkennen aan het werk dat ze doen of hoe ze in de wereld staan. Ook al is de wereld momenteel in chaos door oorlogen, aanslagen, natuurrampen, ziektes, vaccinatiefraude die o.a. leidt tot autisme, onvruchtbaarheid, etcetera;  het einde van de planeet en het totale leven op aarde zou nu een feit zijn als deze ‘tegenbeweging’ er niet geweest zou zijn. Denk aan het cruciale moment van 21.12.2012, een belangrijke ‘poort’ en volgens sommige doctrines (religies) het einde der tijden. Ja, dat klopt, maar welke ‘tijden’?

Het is weer midden in de nacht terwijl ik dit schrijf. Maar ik voel, al is het midden in de nacht, dat ik dit móet schrijven.  Ik wil een aantal berichten echt nu met je delen die te maken hebben met de verandering, opdat je je bewust wordt van wat er gaande is. Ik wil benadrukken dat er door de media propaganda over ons uitgestrooid wordt die ons in de greep houdt en angstig maakt. En angst geeft controle aan de ander. Die angst wil ik echt wegnemen want, zoals ik al in eerdere artikelen schreef, de kracht en het zelfmeesterschap zit in onszelf, in jou, in mij, in iedereen. Jij bepaalt hoe jouw toekomst eruit ziet en dat kunnen we samen bereiken. We moeten ons die kracht herinneren door ons te vereenzelvigen met wie we zijn en waren toen we geboren werden; met een sterke intuïtie, zeer oude herinneringen, kennis en innerlijk weten. baby onder waterEen pasgeboren baby wijst zichzelf helemaal niet af. Daarna pas begon de culturele hersenspoeling en kregen we te maken met angst, overheersing, en demagogie waardoor we een nieuwe ‘identiteit’ (ego) opbouwden. Dat ego kent angst, machtswellust of juist machteloosheid (superieur versus inferieur), jaloezie, wrok, verdriet en frustratie. Er is vaak niets meer over van dat wezen dat op deze aarde terechtkwam. En zelfmeesterschap kunnen we nu terugnemen door het ‘beeld’ dat we over onszelf hebben te herzien. Degenen die daar al in geslaagd zijn stralen rust en zelfvertrouwen uit, zijn bezig met humanity en voelen de verbondenheid met de natuur, de ander en met dieren. Een ongewenst principe voor de machthebbers. En het is voor iedereen bereikbaar, maar nogmaals, daarvoor moet je jezelf beschouwen en de geschiedenis kennen zoals deze werkelijk is. Dan weet je waar we van het pad geraakt zijn en waarom. Het is een  logisch gevolg dat je dan je ‘nieuwe  pad’ kunt gaan creëren zodra je je daarvan bewust bent.

Ik zal hieronder een aantal berichten plaatsen die handig (of nodig) zijn om te lezen om op de hoogte te blijven van wat er aan het gebeuren is. Zaken die je niet in de mainstream media zult tegenkomen. Ik ga ervan uit dat je mijn vorige artikelen ook kent, want er zit een zekere opbouw in zodat het aansluit bij wat je tot nog toe al wist. Zo niet, dan kun je alles terugvinden bij ‘artikelen’ (bovenin) of via de ‘onderwerpen’ in de rechterkolom.

Helaas zijn een aantal links verwijzingen naar Engelstalige artikelen. Deze kan ik niet allemaal gaan vertalen. Je kunt er zelf een vertaalprogramma op loslaten en als je er vragen over hebt, kun je ook een reactie plaatsen. Ik zal mijn best doen om er dan een ‘samenvatting’ over te schrijven.  Ook zal ik waarschijnlijk regelmatig aanvullingen (updates) plaatsen door links toe te voegen naar artikelen die mijns inziens van belang zijn om de voortgang te kunnen zien die gaat leiden naar een gezondere wereld. Het is in jouw belang, dat wil ik nadrukkelijk stellen, dus het is jouw vrije keuze wanneer en hoe je dat doet.

We kunnen wel onze eigen bijdrage daartoe leveren door onze ogen en oren open te houden en onze eigen innerlijke kracht waarover we allemaal beschikken in te zetten, zodat we kunnen overschakelen van ‘overleven’ naar  ‘leven’. En dat is echt een wereld van verschil!

(Lees evt. ook: Nieuws over de verandering, deel 2 nav. een vraag)

Lijst met relevante artikelen (zal regelmatig aangevuld worden)

-Artikel:  ‘Anonymous’ meldt op 11 oktober 2014 dat de arrestaties van de machtsmisbruikende elite niet lang meer op zich zal laten wachten, via de site ‘Prepare for change‘ incl. video van Anonymus  (EN)   Ik heb dit artikel hier vertaald in het Nederlands   (NL)  Wil je weten wat ‘Anonymous’ is; ze maken heel veel video’s over hun humanitaire activiteiten en plaatsen deze hier op You Tube.

-Artikel: wat er werkelijk aan de hand is en waar de belangen liggen: David Wilcock onthulde het in 2011 en werd met de dood bedreigd (NL) 

(Update 20 oktober 2014) Zie hier een video met een interessante lezing van David Wilcock, waar overigens over gespeculeerd wordt dat hij de reïncarnatie zou zijn van Edgar Cayce. Waar of niet waar, hij is een interessante, geleerde jongeman die deel uitmaakt van de the Event.

-Artikel: van Paul Graig Roberts. Washington is destroying the world (EN) Zijn site is zeer interessant om te volgen voor degenen die de Engelse taal beheersen. Hij is een ‘insider’ die samenwerkte met Ronald Reagan. Hij komt voor in de lijst van de tien beste onafhankelijke ‘journalisten’ ter wereld, omdat hij kennis heeft van de politiek in de US en de moed heeft om daarover te blijven schrijven. Hij is chairman of The Institute for Political Economy.

-Artikel: Denk alsjeblieft na over vaccinaties, en voor degenen die een griep-injectie wil halen, doe wat je voelt te moeten doen, maar alsjeblieft.., denk na! We hebben een mooi eigen immuun-systeem en je krijgt veel binnen wat we niet binnen moeten krijgen. Lees alsjeblieft eerst deze artikelen:  Flu shot facts for those considering the vaccinations  (EN)  en ook  ‘Een griepprik, daar zit wat in; daar zit dit in!  (NL)

-Artikel: Oekraïne, MH17 en de dreiging van een wereldoorlog, door mr. drs. Boudine M. Berkenbosch. Een interessant blog waar je heel veel informatie kunt lezen over de vele misstanden en false flag- operaties.

UPDATE 16 oktober 2014:

-Artikel van 15 okt, van Gordon Duff van Veterans Today over een nieuwe actie van moedwillige verspreiding van Ebola. Daarover schrijven is reden voor een hack (site ging offline). Zie hier het hele artikel  (EN)
En Artikel  van 14 okt. Ook van de Veteranen; over Ebola als false flag en vaccinatie-chantage, zie hier   en dat is weer logisch wanneer je leest dat Bill Gates (lid van de elite) nu gerechtelijk onder vuur ligt in India.   Het wordt tijd dat hij opgepakt wordt. Zie ook dit artikel met een video (NL) Je kunt onder de video ‘Dutch’ selecteren voor NL ondertiteling.  Ze willen duidelijk aansturen op verplichte vaccinaties.
Meer over de klokkenluider William Thompson van het CDC die in augustus met onthullende informatie kwam over vaccinatie-fraude, zie dit artikel hier op want to know (NL)   Zie hier nogmaals het patent op diverse varianten van het Ebola virus, geregistreerd in 2009 door de VS! Houd je ogen open!

18.45 uur:  Willem Middelkoop: Patronen van Bedrog – “niets is wat het lijkt”  In samenwerking met Studium Generale TU Delft en RTLZ zal Willem Middelkoop op 10 november een bijzondere avondvullende presentatie geven

 UPDATE 18 oktober 2014: Men kan niet naar de crashsite MH17 voor verder onderzoek???  Zie deze video die op 17 okt. is gepubliceerd. Bizarre doofpot!

UPDATE 19 oktober 2014: Hoogleraar vernietigend over griepvaccin Artikel van 19 oktober 2014

Opnieuw een whistleblower van het CDC: Vaccinaties tegen ebola in aantocht voorzien van chips (EN) en hier kun je het lezen in het  NL

De oorlog die je niet ziet op het nos-journaal: de mainstream media die zelf de grootste oorlogspropagandisten zijn en dus ook medeschuldig zijn aan de oorlogsmisdaden. Een documentaire van John Pilger, ‘the war you don’t see. (Engels gesproken)

UPDATE: 20 oktober 2014:  Weer een klokkenluider! Big Pharma executive turns Whistleblower:  Dr. John Rengen Virapen, former Eli Lilly & Co. executive   “My hands are as dirty as theirs”, as he admits bribing Swedish officials to approve of Prozac.

Er is zoveel te lezen dat ik nog even deze site (nieuwe media nieuws) wil tippen waar alle koppen per nieuwe media-site gerangschikt staan.  Misschien een handige nieuwe internetkrant om snel te kunnen koppen?  En nog een handige en overzichtelijke online ‘krantenkopper’ is Hoe zit het nu echt? 

UPDATE: 22 oktober 2014: Hoogleraar Ewald Engelen  houdt gelukkig ook niet op met schrijven: zijn boek  ‘De schaduwelite’ wordt hier besproken. ‘Word boos’, is zijn oplossing, en daar heeft hij absoluut gelijk in!

Opmerkelijk: De oorzaak van kanker, waarom is het geheim gehouden? Tja.., Big Pharma hier weer alles mee te maken. Alternatieve media schrijft er wel over…

Hier is de video waar Nanette naar verwees onder deel 2: het interview met Karen Hudes waarin ze o.a. vertelt dat met onze geboorteaktes handel wordt bedreven!  Dit interview is in het Nederlands (Karen heeft in Amsterdam gestudeerd)

UPDATE: 23 oktober 2014:  Twee artikelen van Paul Graig Roberts (EN) US Army withheld promise from Germany that Ebola virus wouldn’t be weaponized

en het laatste artikel van 21 okt:  The entry of Ebola into the US has hallmarks of a planned happening

Nano Silver 10 PPM is het antwoord op Ebola! Zie hier dit bericht van vandaag, 23 oktober in the Standard Times Press

Homeless people in North Carolina worden in FEMA-kampen gestopt en moeten zich laten chippen. Als dit waar is (zie de nieuwsberichten op de video onder het artikel) dan is dat verschrikkelijk!  Maar wel weer volgens de plannen…

UPDATE: 26 oktober 2014:  Chemtrails: What in the world are they spraying?   Een documentaire van Paul Wittenberger. Met Nederlandse ondertiteling. Een aanrader!

En je kunt hier ook nog lezen over chemtrails en zoveel mogelijk dit bericht verspreiden!

UPDATE: 27 oktober 2014:  David Wilcock heeft niet stil gezeten. Ik wilde zijn nieuwe artikel vertalen, maar het is wel heel erg lang :-)  Dus helaas moet je het met deze Engelse tekst doen.  David Wilcock maakt deel uit van de ‘frontrunners’ of ‘lightworkers’ en werd door zijn onthullingen met de dood bedreigd. Zie die link bovenaan bij de updates.

UPDATE: 29 oktober 2014:  ‘Prik mij maar lek-vaccinatiesymposium.  A.s. zaterdag van 10.00 – 18.00 uur in Centrum Zonnewijzer, Bedrijvenweg 24, 1424 PX, De Kwakel    http://www.wanttoknow.nl/aanbieding/prik-mij-maar-lek-vaccinatie-symposium/

Ik kom later nog met een vertaling van ‘Cobra’ die zich bezighoudt met ‘the Event’ (zie eerste update bovenaan), maar aangezien het inmiddels ruim 17 pagina’s tekst zijn zal ik de highlights eruit halen en vertalen in het Nederlands.

UPDATE: 30 oktober 2014:

Griepprik failliet? Vooral bij medisch personeel! Want to know schrijft erover

Allround wetenschapper Johan Oldenkamp van Pateo.nl  nodigde mij uit voor een radio-interview op woensdag 22 okt. en dat is hier nu online terug te luisteren. Vandaag had hij als gast de Zweed Ole Dammegård. Sinds de moord op de Zweedse Minister-president Olof Palme in 1986 houdt deze journalist zich ruim 30 jaar bezig met het onderzoeken van dergelijke liquidaties, en vond hij opvallende overeenkomsten. Allemaal vooropgezet, van John F. Kennedy, tot John Lennon, en van Whitney Houston tot beide wereldoorlogen.  De radio-uitzending staat nog niet online, maar je zou dit interview alvast kunnen beluisteren! 

En hier is zijn boodschap aan de elite: (helemaal met hem eens :-) )

UPDATE: 31 oktober 2014:

Gaat de waarheid rond het optreden van ons kabinet m.b.t.  MH17 ook naar boven komen? Via Nieuwsuur begint er wel iets naar buiten te lekken...

Het boek ‘De Schaduwelite’ van Ewald Engelen openbaart wie er in de wereld aan de touwtjes trekken.

UPDATE: 3 november 2014:

Pilots, doctors & scientists tell the truth about chemtrails

VVD wil vaccinatie verplichten… Dacht het niet!

Climate Engineering, aluminium and Alzheimer

UPDATE: 5 november 2014:

Het nieuwe waardesysteem, in plaats van geld? Het is allemaal in de maak:   Het Ubuntu-contributionisme  en ook hier kun je er iets over lezen.

Na journalist Udo Ulfkotte, weer een mainstream-media mevrouw  (CBS) opgestapt wegens corruptie. Wanneer volgen onze landgenoten, of zijn ze allemaal schaamteloos?

Sterk artikel weer van Want-to-know:   Oekraine duwt Maleisie uit onderzoek MH17. Rutte waar zit je in hemelsnaam?

UPDATE: 7 november 2014:   De Dagelijkse Standaard. en zie de reacties onder het artikel. Hoezo ‘verandering’ is gaande? Stop met demoniseren en pak je eigen rotzooi aan zou ik zeggen, hoe kan er anders ooit vrede komen als we naar anderen blijven wijzen?

UPDATE: 8 november 2014:

Vrouw van 9 miljard, juriste op Wallstreet doet boekje open over de criminele praktijken van haar voormalige werkgever Amerikaanse bank JP Morgan/Chase! Begrijpen we nu ook steeds beter dat er al 32 jonge bankiers plotseling de dood vonden? Inmiddels in 2015 zitten we al 78 dode bankiers.

UPDATE: 9 november 2014: Gorbatsjov zegt dat het Westen een grens heeft overschreden en dat de wereld nu aan de afgrond staat. Ook Merkel kijkt ineens de kant van de VS op!

UPDATE: 10 november 2014
Als je een aantal dagen geleden deze uitzending van De wereld draait door hebt gezien met de acteurs die een theatertour houden ‘door de bank genomen’, dan kun je hier op Lang Leve Europa meer lezen over het BIS-bank gebouw (of ze nog een lang leven beschoren is weet ik niet, nu dit steeds meer ‘in the open’ komt) en ook nog in dit artikel op BouBlog,

 Week van protest. Weinig van de te zien in de mainstream media

UPDATE: 10 november 2014  Mooi artikel op Lang leve Europa over de verandering, de groep Anonymous en revolutie

UPDATE: 16 november 2014

Foto’s van the downing van MH17 in Oekraïne door een fighterjet, zoals we eigenlijk al een hele tijd weten.  Dit relateert aan een artikel dat ik momenteel aan het vertalen ben in het Nederlands. Er komt echt heel veel boven water momenteel en er is op veel plaatsen in de wereld van alles gaande achter de schermen. Daarover later meer.

Video (ENGISH, about the changes) over de veranderingen in het wereldwijde geldsysteem en acties die gericht zijn tegen het uitrollen van agenda 21 van de illuminatie/elite/cabal (Bankers). Het gaat nu snel en succesvol. Ook daar kom ik heel snel in het vertaalde artikel op terug.

———————————————————

ZORG VOOR INFORMATIE, VOEL ZELF, DENK ZELF, EN CREËER VERANDERING! (updates met relevante artikelen welke aansluiten op deze site zal ik onder dit artikel plaatsen)

P.S. Angst voor de verandering is niet nodig, houd naast de andere links en artikelen die ik plaats ook dit blog in de gaten. Ik houd de briefings bij en zal indien nodig, steeds updates plaatsen!

©Irma Schiffers

Alle artikelen op deze website worden belangeloos geschreven ten bate van ‘humanity’ en mogen in het geheel worden overgenomen en verspreid, mits voorzien van bronvermelding!

Dit artikel is gepubliceerd op de site van ‘De goed nieuws krant’

 

Tags: , , , , , , , , ,

15 Reacties op “UPDATE 16 november: Nieuws over de verandering

 1. Lakeside Chap

  oktober 14, 2014 at 7:25 pm

  Irma, ik denk dat je erg terughoudend moet zijn ten aan zien van berichten zoals verwoord in de video van Anonymous. We weten niet wie hierachter zit, we kunnen de informatie niet verifieeren en te vaak hebben we dit soort spectaculaire berichten zien komen en gaan zonder dat er iets van waar bleek te zijn. De internet is een valkuil en al snel kun je je helemaal verliezen in anxiety en frustratie en daar schiet niemand iets mee op. Leef in de nu, probeer inzicht te krijgen in de realiteit van dit moment en probeer tegelijkertijd te genieten van hetgeen de dag brengt.

  Like

   
  • irma2014

   oktober 14, 2014 at 8:55 pm

   Er zijn er velen die onder de naam Anonymous opereren en uiteraard moet je daar terughoudend mee zijn. Ook al is een hele grote groep al zeer succesvol geweest met een aantal ‘bijzondere’ acties en daarmee nog steeds actief. Deze boodschap komt vanuit ‘Anonymous’ omdat zij veel video’s uitbrengen, uiteraard anoniem. Maar dit is niet vanuit die ‘groep’ zogezegd. Wat er gaande is, is een gigantische samenwerking door mensen met hoge posities, ook uit de financiële wereld en nog veel meer disciplines en er is al veel tegengehouden. ´Cobra´ coördineert het op een veilige manier. Wanneer het zal zijn, is afhankelijk van een paar factoren en het moet niet nog eens uitgesteld worden omdat – zoals bij een eerdere planning- e.e.a. naar buiten was gekomen. Volg de links die ik neerzette onder het artikel. Als je o.a. de video bekijkt bij het artikel op Boublog, zie je aanwijzingen en ‘verwijzingen’ naar een aantal zaken die ook met het financiële stelsel te maken hebben (Christine Lagarde van het IMF). Bizarre dingen! Er zijn heel veel mensen bij betrokken en die hebben niets met de hackersgroep van bijv. Anonymous te maken en sommigen ongetwijfeld ook weer wel. Het is gewoon iets om vooruit te ‘weten’ zodat chaos of paniek beperkt blijft. Verder is het absoluut zaak om bij vandaag te blijven en te beseffen wat er werkelijk gebeurt zonder misleid te worden. Veel lezen en zelf op zoek gaan en niet klakkeloos alles aannemen. Maar het is zeker zo belangrijk dat de angst in het ‘vandaag’ geen extra moeilijkheden voor ‘morgen’ creëert. Wakker blijven in het nu is het enige dat bijdraagt tot een betere toekomst en niet met het gevoel blijven zitten dat we machteloos zijn, want dat zijn we zeker niet! Be prepared en leef zoveel mogelijk je ‘droom’ in positiviteit in deze leerzame overgangsfase naar een groter bewustzijn.

   Like

    
 2. Karin-Marijke Vis

  oktober 14, 2014 at 8:16 pm

  Ik wilde even zeggen: kudos voor je kritische schrijven en heldere blik!

  happy landcruising, Karin-Marijke

  Like

   
 3. Maarten

  oktober 15, 2014 at 9:35 am

  Goed gezien en verwoord, met de juiste kanttekeningen, voorzichtig maar toch mededeelzaam,
  dank je wel, Irma

  Like

   
 4. Nexus

  oktober 15, 2014 at 2:11 pm

  Misschien niet verkeerd Irma om de serie holographic disclosure van bovendien over te nemen om de mensen te informeren over hoe ze mee kunnen doen aan de veranderingen.

  Like

   
  • irma2014

   oktober 15, 2014 at 6:38 pm

   Hi Nexus, zeker niet verkeerd. Heb jij toevallig een link naar een artikel waar alle afleveringen tegelijk in staan, en zo ja, wil je deze hier dan neerzetten?

   Like

    
 5. Joris

  oktober 16, 2014 at 12:37 pm

  Dank Irma, het wordt steeds pregnanter allemaal.
  Maar het blijft lastig om te focussen op die mooie toekomst, als je ook steeds meer te weten komt over de minder fraaie dingen die naar boven komen. Als je nieuwemedianieuws.nl volgt lees je daar genoeg over. De positieve kanten zie ik eerder bij goldenageofgaia.com of de video’s van Esther Hicks en Teal Scott.
  Door Frankema heeft een site, boek en FB groep (kom erbij) met de naam Vaccinvrij; zeer, zeer informatief.
  Haar artikelen verschijnen ook wel eens op WTK en Earth-matters.

  Like

   
  • irma2014

   oktober 16, 2014 at 3:00 pm

   De positieve kant zit ‘m in het feit dat het nu in een razend tempo aan de oppervlakte komt, dat het internet, zolang dat nog kan, een nieuwsbron is vanuit de mensen en niet vanuit de corrupte overheden, en dat we steeds meer in staat zijn te ontwaken en onze eigen regie (vanuit het hart en intuïtie) terug kunnen nemen. Informeer jezelf. De negativiteit komt van de zijde van de machthebbers die alles uit de kast halen om dit proces te stoppen. Laat ‘m niet binnenkomen want deze is NIET van ons! :-)

   Like

    
 6. Joris

  oktober 16, 2014 at 10:50 pm

  Zonet, 30 seconden geleden afgelopen, gewoon op TV 2, in Nieuwsuur, kwam MH17 ter sprake, ook de straaljager, de OVSE waarnemer die over mitrailleurvuur sprak, de gaten in de cockpit. Het gaat wel hard nu…

  Like

   
 7. Veronica

  oktober 16, 2014 at 11:10 pm

  Irma, complimenten! ik heb je artikel met bron uiteraard op facebook gezet en er kwam deze reactie op:
  “Geweldig !!!!!!! Wij hebben meer van dit soort lef nodig !!!!!!!!!!!!!”

  Like

   
 8. nanette

  oktober 22, 2014 at 11:48 pm

  goedavond Irma
  Mijn dank is groot naar Thora die blijkbaar de echte video boodschap heeft gevonden op youtube. In vraag 2. Ik weet zeker dat ik het daar niet heb gezien, en kan het ook niet vinden in mijn geschiedenis verleden. Maar het gaat om de boodschap. Het koste mijn even moeite om mijn mond (schrijfwoordelijk te zien) open te halen en neer te zetten in woorden vertaald voor mij zelf. Vanwaar toen mijn tegen bericht aan jou.(huilen). Maar geloof er nog steeds in. En ik schrijf boodschap?? Dat is ieder voor zich zelf. Het is een vermoeden/idee/conclusie van mijzelf die ik gemaakt heb. In ieder zijn eigen idee of gevoelens

  Nanette
  Irma bedankt, voor wie jij bent en anderen

  Like

   
 9. nanette

  oktober 27, 2014 at 12:20 am

  Hoi Irma
  Ik wilde even wat kwijt. Qua gevoel in mijn eigen omgeving, waar ik leef. Ik heb jaren lang voor dat de crisis begon, gevoeld/ me afgevraagd hoe het toen mogelijk was dat jongeren en ouderen grotere huizen konden bouwen. En daar naast de bedrijven klein werden en er niet meer waren. De waarheid weten we ondertussen (klein beetje) Maar nog niet de werkelijkheid. Het vult zich nog aan?? Ik heb er moeite mee dat het op een of andere manier zich ontvouwd. Waar ik geen idee had van deze idioterie. Ik zou zeggen geniet van je huis en heb het lief en je naaste medemens,
  Nanette

  Like

   
  • irma2014

   oktober 27, 2014 at 1:07 pm

   Nanette, dat is ook zo. Het kan zich alleen maar op deze manier ontvouwen omdat de mainstream media door iedereen gevolgd worden sinds jaar en dag, zo zijn we geprogrammeerd door de ‘elite’ (cabal, illuminati, of hoe we ze ook noemen) omdat zij alles hebben opgekocht. Mensen die verder gaan zoeken kunnen nu hun hart ophalen via het internet. De waarheid zal nooit komen vanuit de politici en de machthebbers, zelfs niet wanneer ze opgepakt worden. De waarheid zit dus in ons, want daar kunnen we bij wanneer we onze intuïtie (rechter hersenhelft) durven te gaan volgen. Dus op zoek gaan naar datgene wat je eigenlijk van binnen al ‘wéét’ is de enige manier en inderdaad: genieten van je huis en je medemens, wanneer dat in harmonie is met je ware zelf. De tijd om die harmonie te gaan vinden is nu. In mijn geval overigens viervoetige mede’mensen’ :-) En huis? Home is where the heart is, dus ik ga mijn hart achterna en zie wel waar dat zal zijn!

   Like

    
 10. nanette

  november 11, 2014 at 9:20 pm

  Update 10 nov dwdd,reficatie 9nov nanette,column Poetin
  Je verrast me met jouw bericht van 10 nov, dat je dat in jouw update bericht op neemt. Ik heb tijd lang dwdd gezien en gevolgd. Dat dwdd het ook op neemt verrast mijn ook. Maar weten doe ik niet. Het is volgens mijn geen angst bij de gastheer(ik heb het niet gezien qua uitzending), wel gelezen via langleveeropa. En een tijd lang niet gezien/gevolgd dwdd.Ik persoonlijk was er klaar mee via een comdedyante via haar vertaling van iets(sorry boer zoekt vrouw)Eigen ik vertaling, en daar na wilde ik er weinig van weten/niets.En in jouw vehaal gaat het over het grote bank gebouw,Bric’s van waar hij weinig weet.Foto, en nu wat gaat hij ermee doen? Van Nieuwkerk. nodigd hij andere gasten uit\
  vriendelijke groet nan

  Like

   

Reageer maar: what's on your mind?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: