RSS

De “Gouden Val” van Poetin!

Beschuldigingen van het Westen in de richting van Poetin zijn van oudsher gebaseerd op het feit dat hij voor de KGB heeft gewerkt. En daarom is hij een wreed en immoreel persoon. Poetin is van alles de schuld. Maar niemand beschuldigt Poetin ooit van gebrek aan intelligentie.

putin-chess-vs-eu-usa-529x336Elke beschuldiging tegen deze man is eigenlijk alleen maar om zijn vermogen tot snel analytisch denken en het maken van duidelijke en evenwichtige politieke en economische beslissingen te benadrukken.
Vaak vergelijken de Westerse media dit vermogen met de talenten van een grootmeester, het openbaar simultaan kunnen schaken. Gezien de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse economie en het Westen in het algemeen kunnen we concluderen dat de westerse media in dit deel van de beoordeling met betrekking tot de persoonlijkheid van Poetin volkomen gelijk hebben.

Ondanks talrijke succes rapporten in de stijl van Fox News en CNN, is vandaag de westerse economie, onder leiding van de Verenigde Staten in Poetins val gelopen, met een uitweg die niemand in het Westen kan zien of zal kunnen vinden. En hoe meer het Westen probeert te ontsnappen uit deze val, hoe vaster ze zichzelf lopen.

Wat is er nu echt zo tragisch aan de situatie van het Westen en de Verenigde Staten, waarin ze zich bevinden? En waarom zijn al de westerse media en vooraanstaande westerse economen zo zwijgzaam hierover, als een goed bewaakt militair geheim? Laten we proberen om de essentie van de huidige economische gebeurtenissen te begrijpen, in het kader van de economie, nog afgezien van de factoren van moraal, ethiek en geopolitiek.

Het Westen begon onder leiding van de VS haar falen in Oekraïne te begrijpen; dat was opgezet om de Russische economie te vernietigen door het verlagen van de olieprijzen, en dienovereenkomstig de gasprijzen als de belangrijkste begroting van exportinkomsten in Rusland, en als de belangrijkste bronnen van aanvulling van de Russische goudreserves.

Opgemerkt moet worden dat het belangrijkste falen van het Westen in Oekraïne niet op militair of politiek gebied is gestoeld. Maar in de feitelijke weigering van Poetin om het Westerse project van Oekraïne te financieren ten koste van de eigen begroting van de Russische Federatie. Dat maakt dit westerse project onvermijdelijk dus niet levensvatbaar in de nabije en de verdere toekomst.

De laatste keer, nog onder leiding van president Reagan, hebben dergelijke acties van het Westen, zoals het verlagen van de olieprijzen geleid tot de ‘succesvolle’ ineenstorting van de Sovjet-Unie. De geschiedenis herhaalt zich niet de hele tijd. Dit keer gaat het heel anders voor het Westen. De reactie van Poetin naar het Westen lijkt zowel op schaken als op judo, nu de krachten van de vijanden tegen hem worden ingezet, maar met minimale middelen voor de kracht van de verdediger. Het echte beleid van Poetin is niet openbaar. Daarom is het beleid van Poetin grotendeels gericht op efficiëntie en minder op effect.

Zeer weinig mensen begrijpen wat Poetin doet op dit moment. En bijna niemand begrijpt wat hij zal doen in de toekomst.

Het doet er niet toe hoe vreemd het ook mag lijken, maar op dit moment is Poetin begonnen met de verkoop van Russische olie en gas voor fysiek goud.

Poetin schreeuwt dit niet uit over de hele wereld. En natuurlijk, hij accepteert nog steeds Amerikaanse dollars als tijdelijk betaalmiddel. Maar hij ruilt meteen al die dollars in die hij verkregen heeft uit de verkoop van olie en gas, slechts voor fysiek goud!

Om dit te kunnen begrijpen, volstaat het om te kijken naar de dynamiek van de groei van de goudreserves van Rusland en om deze gegevens te vergelijken met inkomsten in buitenlandse valuta, afkomstig van de RF uit de verkoop van olie en gas in dezelfde periode.

Foto 1 Rusland economie

Bovendien zijn in het derde kwartaal de aankopen van fysiek goud door Rusland op een all-time high recordniveau. In het derde kwartaal van dit jaar, had Rusland de ongelooflijke hoeveelheid goud van 55 ton aangeschaft. Het is meer dan alle centrale banken van alle landen van de wereld bij elkaar (volgens officiële gegevens)!

Foto 2  russian_central_bank_gold_reserves_chart_6

In totaal hebben de centrale banken van alle landen van de wereld 93 ton van het edelmetaal aangekocht in het derde kwartaal van 2014. Het was het 15e opeenvolgende kwartaal van de netto-aankopen van goud door de centrale banken. Van deze 93 ton aan goud aankopen door de centrale banken over de hele wereld in deze periode, behoort de duizelingwekkende omvang van de aankopen – 55 ton – aan Rusland toe.

Nog niet zo lang geleden, hebben Britse wetenschappers met succes tot dezelfde conclusie weten te komen, zoals een paar jaar geleden werd gepubliceerd in de Conclusie van de US Geological Survey. Namelijk: Europa zal niet in staat zijn om te overleven zonder toevoer van energie uit Rusland. Vertaald uit het Engels naar een andere taal in de wereld betekent dit: “De wereld zal niet in staat zijn om te overleven als olie en gas uit Rusland wordt teruggetrokken uit de globale balans van de energievoorziening”.

Zo is de westerse wereld, gebouwd op de hegemonie van de oliedollars, nu beland in een catastrofale situatie. Waar het niet kan overleven zonder olie en gas uit Rusland. En Rusland is nu klaar om zijn olie en gas aan het Westen te verkopen alleen in ruil voor fysiek goud! Deze wending van Poetins’ spel is, dat het mechanisme voor de verkoop van Russische energie naar het Westen alleen nog maar voor goud werkt nu, ongeacht of het Westen wel of niet instemt met het betalen voor de Russische olie en gas met kunstmatig goedkoop goud.

• Omdat Rusland, met een regelmatige stroom van dollars uit de verkoop van olie en gas, in ieder geval in staat zal zijn om deze om te zetten in goud tegen de huidige goudprijs, die door alle middelen van het Westen gedrukt is. De prijs van goud is kunstmatig en zorgvuldig vele malen verlaagd door de Fed en ESF, tegenover een kunstmatig opgeblazen koopkracht van de dollar door middel van marktmanipulatie.

Interessant feit: de onderdrukking van de goudprijs door de speciale afdeling van de Amerikaanse overheid – ESF (Exchange Stabilization Fund) – met als doel het stabiliseren van de dollar is volgens een wet, die gemaakt is de Verenigde Staten.

In de financiële wereld wordt het gegeven aanvaard dat goud een antidollar is.
• In 1971, sloot de Amerikaanse president Richard Nixon het ‘goud-raam’, en beëindigde hiermee de vrije uitwisseling van dollars voor goud, gegarandeerd door de VS in 1944 in Bretton Woods.
• In 2014 heeft de Russische president Vladimir Poetin dit ‘gouden venster’ heropend, zonder toestemming van Washington.

Op dit moment besteedt het westen veel van zijn inspanningen en middelen aan het onderdrukken van de prijzen voor goud en olie. Daarmee, aan de ene kant om de bestaande economische realiteit te vervormen in het voordeel van de Amerikaanse dollar en aan de andere kant, om de Russische economie te vernietigen, wordt aan de andere kant geweigerd de rol van gehoorzame vazal van het Westen te spelen.

Vandaag lijken activa zoals goud en olie proportioneel verzwakt en overdreven ondergewaardeerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het is een gevolg van de enorme economische inspanning van het Westen.

En Poetin verkoopt zijn Russische energiebronnen in ruil voor deze Amerikaanse dollars, kunstmatig opgewaardeerd door de inspanningen van het Westen. Waarmee hij meteen goud koopt, kunstmatig gedevalueerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de inspanningen van ook weer het Westen zelf!

Er is nog een interessant element in Poetins spel. Dat betreft Russisch uranium. Elke zesde gloeilamp in de Verenigde Staten is afhankelijk van de levering daarvan. Dat verkoopt Rusland ook voor dollars aan de VS.

Dus, in ruil voor Russische olie, gas en uranium, betaalt het Westen Rusland met dollars; de koopkracht daarvan wordt kunstmatig opgeblazen tegen olie en goud door de inspanningen van het Westen. Maar Poetin gebruikt deze dollars alleen om fysiek goud aan het Westen te onttrekken in ruil voor de prijs, uitgedrukt in US dollars, die dus kunstmatig verlaagd zijn door datzelfde Westen.

Deze werkelijk schitterende economische uitgedachte combinatie door Poetin, zet het Westen onder leiding van de Verenigde Staten in een positie van de slang, die agressief en ijverig in zijn eigen staart bijt.

Het idee van deze economische ‘gouden val’ voor het Westen, is waarschijnlijk niet ontstaan vanuit Poetin zelf. Waarschijnlijk was het een idee van Poetins’ Adviseur van Economische Zaken – doctor Sergey Glazyev. Waarom was anders deze bureaucraat Glazyev kennelijk niet betrokken bij het bedrijfsleven samen met vele Russische zakenlieden en werd hij niet persoonlijk opgenomen door Washington op de sanctielijst? Het idee van de econoom, doctor Glazyev, is briljant uitgevoerd door Poetin, met de volledige steun van zijn Chinese collega – Xi Jinping.

Foto 3

Vooral interessant in dit verband is de November-verklaring van de eerste vice-voorzitter van de Centrale Bank van Rusland ‘Ksenia Yudaeva’, waarin werd benadrukt dat het CBR het goud uit de reserves kunnen gebruiken om voor de invoer te betalen, indien dit nodig was in november. Het is duidelijk dat in termen van sancties door de westerse wereld, deze verklaring wordt gericht aan de BRICS-landen, en in de eerste plaats aan China. Voor China is Ruslands’ bereidheid om te betalen voor goederen met westers goud erg handig. En dit is waarom:

China heeft onlangs aangekondigd dat het zal ophouden zijn goud- en deviezenreserves te verhogen, uitgedrukt in US dollars. Gezien het groeiende tekort op de handelsbalans tussen de VS en China (het huidige verschil is vijf keer in het voordeel van China), is deze verklaring vertaald in financiële taal: “China stopt met de verkoop van hun producten tegen dollars”. De mediawereld verkoos dit fraaiste geval in de recente monetaire geschiedenis niet op te merken. Het probleem is niet dat China letterlijk weigert om haar producten te verkopen voor Amerikaanse dollars. China blijft uiteraard de dollar accepteren als overgangsbetaalmiddel voor haar producten. Maar, zodra ze de dollars ontvangen hebben, zal China zich onmiddellijk ervan ontdoen en dit vervangen door de structuur van zijn goud- en deviezenreserves. Anders verliest de verklaring van de monetaire autoriteiten van China zijn betekenis: “We zijn gestopt met de groei van onze goud- en deviezenreserves, uitgedrukt in US dollars.” Dat wil zeggen, China zal niet langer United States Treasury obligaties kopen voor dollars, verdiend met de handel met sommige landen, zoals ze dit al eerder deden.

Zo zal China alle dollars die ze zal ontvangen voor haar producten, niet alleen uit de VS, maar van over de hele wereld, met iets anders vervangen en hun goud deviezenreserves niet verhogen, uitgedrukt in US dollars. En hier is een interessante vraag: waarmee zal China alle handel in dollars vervangen? Met welke munt of activa? Analyse van het huidige monetaire beleid van China toont aan dat het meest waarschijnlijk de dollars die uit de handel komen, of een aanzienlijk deel van hen, stilletjes vervangen zullen worden door China en de facto al is vervangen door goud.

Foto 4

In dit aspect, deze individuele stap in de Russisch-Chinese relaties is uiterst succesvol voor Moskou en Peking. Rusland koopt goederen uit China direct voor goud tegen de huidige prijs. Terwijl China Russische energiebronnen koopt voor goud tegen de huidige prijs. Op dit Russisch-Chinese ‘feest van het leven’ is plaats voor alles: Chinese goederen, Russische bronnen van energie, en goud – als een middel voor wederzijdse betaling. Alleen de Amerikaanse dollar heeft geen plaats op dit festival. En dat is niet verwonderlijk. Omdat de dollar geen Chinees product is, noch een Russische energiebron. Het is slechts een tussentijds financieel instrument voor de afhandeling – en een onnodige tussenpersoon. En is het gebruikelijk om onnodige tussenpersonen uit te sluiten van de interactie tussen twee onafhankelijke zakelijke partners.

Er moet afzonderlijk worden opgemerkt dat de wereldwijde markt voor fysiek goud zeer klein is ten opzichte van de wereldmarkt voor fysieke olievoorraden. En vooral de wereldmarkt voor fysiek goud is microscopisch in vergelijking met het geheel van de wereldmarkt voor de fysieke levering van olie, gas, uranium en goederen.

De nadruk ligt op de term “fysiek goud”, omdat in ruil voor zijn fysieke energiebronnen, dus geen ‘papieren’energiebronnen, Rusland nu goud onttrekt aan het Westen, maar alleen in de fysieke vorm, zonder papieren formulieren. Dus doet China hetzelfde, door het verwerven van het door het Westen kunstmatig gedevalueerde fysieke goud als betaling voor fysieke levering van echte producten naar het Westen.

De hoop van het Westen dat Rusland en China ‘shitcoins’ of zogenaamd “papieren goud” zal accepteren als verschillende soorten betaling voor hun energiebronnen is ook niet bewaarheid geworden. Rusland en China zijn alleen in goud en in fysiek metaal geïnteresseerd als een laatste middel van betaling.

Ter referentie: de omzet van de markt van papier goud, -alleen van toekomstig goud- wordt geschat op $ 360 miljard per maand. Maar fysieke levering van goud is slechts
$ 280 miljoen per maand. Dat maakt de verhouding van de handel van papier goud versus fysiek goud: 1000-1.

Met behulp van het mechanisme van de actieve terugtrekking uit de markt van een kunstmatig door het Westen financieel actief verlaagd goud, in ruil voor een ander kunstmatig door het Westen opgeblazen financieel middel (de USD), is Poetin daarmee begonnen met het aftellen naar het einde van de wereldhegemonie van oliedollars. Zo heeft Poetin het Westen in een impasse gebracht door het ontbreken van positieve economische vooruitzichten.

Het Westen kan zoveel als ze wil besteden aan haar inspanningen en middelen om de koopkracht van de dollar kunstmatig te verhogen, door middel van lagere olieprijzen en kunstmatig de koopkracht van goud verlagen. Het probleem van het Westen is dat de voorraden van fysiek goud in het bezit van het Westen niet onbeperkt zijn. Dus, hoe meer het Westen olie en goud devalueert ten opzichte van de dollar, hoe sneller het zijn devaluerende goud verliest uit hun niet oneindige reserves.

Dit briljant door Poetin gespeelde spel van de economische combinatie met fysiek goud stroomt naar Rusland, China, Brazilië, Kazachstan en India, de BRICS-landen, en dit stroomt weg uit de reserves van het Westen. In dit huidige tempo van de daling van de reserves van fysiek goud, heeft het Westen gewoon niet de tijd om iets tegen het Rusland van Poetin te doen, wat leidt tot de ineenstorting van de petrodollar in de hele westerse wereld. In het schaakspel en de situatie waarin Poetin het Westen heeft gebracht, onder leiding van de VS, wordt dit “tijdnood” genoemd.

De westerse wereld heeft zich nog nooit geconfronteerd gezien met dergelijke economische gebeurtenissen en fenomenen die op dit moment plaatsvinden. De USSR heeft snel goud verkocht tijdens de val van de olieprijzen. Rusland koopt snel goud tijdens de daling van de olieprijs. Zo vormt Rusland een reële bedreiging voor het Amerikaanse model van de ‘oliedollars-wereldheerschappij’.

Het belangrijkste principe van dit wereld-oliedollars model staat toe dat westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten, op kosten van de arbeidsmarkt en de arbeiders, samen met de middelen van andere landen en volkeren op basis van de rol van de Amerikaanse munt, dominant kan blijven in het wereldwijde monetaire systeem (GMS). De rol van de Amerikaanse dollar in de GMS is dat dit het ultieme betaalmiddel blijft. Dit betekent dat de nationale munteenheid van de Verenigde Staten in de structuur van de GMS, het ultieme voordeel biedt om voorraden uit te wisselen. Andere activa hebben geen zin.

Wat de BRICS-landen, onder leiding van Rusland en China, nu aan het doen zijn, is eigenlijk het veranderen van de rol en de status van de Amerikaanse dollar in het wereldwijde monetaire systeem. Waarmee het ultieme betaalmiddel en de vermogensopbouw, de nationale munteenheid van de Verenigde Staten, door de gezamenlijke acties van Moskou en Peking wordt omgezet in slechts een overgangsbetaalmiddel. Slechts bedoeld om deze tussentijdse betaling voor een andere activa om te ruilen – goud. Zo verliest de Amerikaanse dollar in werkelijkheid haar rol als het ultieme betaalmiddel en als vermogensopbouw, waardoor deze beide ‘rollen’ worden toegekend aan andere erkende, gedenationaliseerde en gedepolitiseerde monetaire activa – goud.

Traditioneel gebruikt het Westen twee methoden om de bedreiging te elimineren van de hegemonie van het oliedollars-model in de wereld en de daaruit voortvloeiende excessieve privileges voor het Westen.

Een van deze methoden is de zogeheten gekleurde revoluties (gericht ingezet, non-violent, red.). De tweede methode, die gewoonlijk wordt toegepast door het Westen, indien de eerste niet werkt – is het inzetten van militaire agressie en bombardementen.

Maar in het geval van Rusland, zijn deze methoden ofwel onmogelijk of onaanvaardbaar voor het Westen.

Ten eerste omdat de bevolking van Rusland, in tegenstelling tot mensen in veel andere landen, niet hun vrijheid en de toekomst van hun kinderen voor Westerse ‘kielbasa’ willen opgeven. Dit blijkt uit de record ratings van Poetin, regelmatig gepubliceerd door de toonaangevende Westerse ratingbureaus. Persoonlijke vriendschap van Washington protégé Navalny met senator McCain speelde voor hem en Washington een zeer negatieve rol. 98% van de Russische bevolking heeft, gezien dit feit zoals blijkt uit de media, ingezien dat Navalny een vazal is van Washington en een verrader van de nationale belangen van Rusland. Daarom kunnen westerse professionals, die hun geest nog niet hebben verloren, niet dromen over elke gekleurde revolutie in Rusland.

Ook voor de tweede traditionele westerse manier van directe militaire agressie, is Rusland zeker geen Joegoslavië, ook geen Irak of Libië. In elk niet-nucleaire militaire operatie tegen Rusland, op het grondgebied van Rusland, is het Westen onder leiding van de VS is gedoemd om verslagen te worden. En de generaals in het Pentagon die werkelijke leiding geven aan de NAVO-troepen, zijn zich hiervan bewust. Zo is ook een nucleaire oorlog hopeloos tegen Rusland, met inbegrip van het concept van de zogenaamde “preventieve ontwapenende nucleaire aanval”. De NAVO is gewoon technisch niet in staat om een klap uit te delen die het totale nucleaire potentieel in al zijn verschijningsvormen van Rusland zou ontwapenen. Een massale nucleaire vergeldingsactie als een aanval op de vijand of een team van vijanden zou onvermijdelijk zijn. En de totale capaciteit zal voor overlevenden genoeg zijn om de doden te benijden. Dat wil zeggen, een uitwisseling van nucleaire aanvallen met een land als Rusland is geen oplossing voor het dreigende probleem van de ineenstorting van de oliedollar-wereld. Het is in het beste geval een slotakkoord en het eindpunt in de geschiedenis van haar bestaan. In het ergste geval – een nucleaire winter en de ondergang van al het leven op de planeet, met uitzondering van de bacteriën die gemuteerd zijn tegen straling.

Het westerse economische establishment kunnen de essentie van de situatie zien en begrijpen. Leidende westerse economen zijn zich zeker bewust van de ernst van de situatie en de uitzichtloosheid van de situatie van de westerse wereld bevindt zich in de economische ‘gouden val’ van Poetin. Immers, sinds de akkoorden van Bretton Woods, kennen we allemaal de Gouden regel: “. Wie meer goud heeft, stelt de regels” Maar iedereen in het Westen zwijgt erover. Is stil, omdat niemand weet hoe je uit deze situatie moet komen.

Als je aan de westerse bevolking alle details van deze dreigende economische ramp probeert uit te leggen, zal het publiek de aanhangers van de oliedollar-wereld de meest moeilijke vragen gaan stellen, zoals deze:

– Hoe lang duurt het eer het Westen in staat zal zijn om olie en gas te kopen van Rusland in ruil voor fysiek goud?

En wat zal er gebeuren met de Amerikaanse oliedollars nadat het Westen met fysiek goud gaat betalen voor Russische olie, gas en uranium, alsmede voor Chinese goederen?

Niemand in het westen van vandaag kan deze schijnbaar eenvoudige vragen beantwoorden.

En dit heet “Schaakmat”, dames en heren. Het spel is voorbij!

Auteur (Russisch) Dmitry Kalinichenko voor Investcafe.ru
Engelse vertaling: Kristina Rus
Nederlandse vertaling: Irma Schiffers

Alle arikelen op deze site worden belangeloos geschreven ten bate van ‘humanity’ en mogen gerepubliceerd en verspreid worden, mits voorzien van bronvermelding

Dit artikel is gerepubliceerd op de site van Gewoon-nieuws, en op Stop De Bankiers

 

39 Reacties op “De “Gouden Val” van Poetin!

 1. bobkukler

  december 12, 2014 at 7:56 pm

  Buitengewoon interessant!!! Dank je wel voor het vertalen, Irma.

  Like

   
 2. nanette

  december 12, 2014 at 9:45 pm

  Wederom hartelijk dank voor alle vertalingen van jouw hand/hart. Poetin met een open hart (met zijn grenzen) en het westen in het geniep (we mogen niets weten en alles kort houden). Ik zag net een beeld voor mijn geestesoog; alle leiders samen de rondedans doen in vreugde. Fantasie, gezamenlijk met elkaar. Klink stom misschien voor anderen, maar ik hoop er wel op.
  Mijn dank

  Like

   
 3. pablo

  december 12, 2014 at 11:06 pm

  Dit stuk laat het kwartje goed vallen , cheers.

  Like

   
 4. Gerard

  december 12, 2014 at 11:24 pm

  Dat is je tegenstander nog eens een kunstje flikken, en zoals we weten hangen kunst en een bepaald idee of mening dan wel voorstelling ervan nauw met elkaar samen. Daarom kan President Vladimir Poetin er niets aan doen dat zijn tegenspelers eigenlijk heel veel bluf, grote mond maar geen strategie hebben, laat staan voorstellingsvermogen.

  Like

   
 5. Oom Ap

  december 13, 2014 at 8:06 am

  Oom Ap
  daar hebben de Fabian socialisten niet van terug. Goed zo Hr Putin

  Like

   
 6. kees-jan

  december 13, 2014 at 9:38 am

  Kippenvel en een bijzonder blij gevoel bij het lezen van dit verhaal. Het kan toch bijna niet anders dan dat deze waarheid bij steeds meer mensen binnen gaat komen……

  Like

   
 7. binno

  december 13, 2014 at 3:35 pm

  prima stuk.
  uitzenden bij NOS en DWDD zal heel wat ogen openen

  Like

   
  • irma2014

   december 13, 2014 at 3:41 pm

   En dat zullen ze dus nooit doen, pas als de boel echt geklapt is. Media zijn heel sterk medeschuldig aan alles!

   Like

    
   • Sjon van Noordt

    december 13, 2014 at 11:25 pm

    Helaas klopt dat, de hele media staat achter de VS of Euro.
    Zelfs op open forums wordt je monddood gemaakt of verwijderd.
    De EU heeft in het verleden zelfs toegegeven Trollen te gebruiken.

    De media is helaas in handen van de Rijke bankiers.

    Like

     
 8. bartelo

  december 13, 2014 at 10:27 pm

  Zo, dit artikel klinkt als muziek in m’n oren. Stemt me hoopvol! Bedankt voor het vertalen en het plaatsen.

  Like

   
 9. Sjon van Noordt

  december 14, 2014 at 12:29 am

  Terug naar de oude goud-standaard, 10 % van een deel goud is beter als 100% lucht.
  Indien dit door zet en andere landen sluiten zich aan bij de BRICS landen en volgen hun idee, dan staat de aandelen markt ook op z’n kop. Misschien dat daarom beurs-handelaren en bankiers ook zo aanzetten dat de burger ook maar aandelen moet gaan kopen.
  Van mij mag de beurs 1000% zakken, blijft mijn markt waarde 0,00.

  Like

   
 10. Tim

  december 14, 2014 at 3:23 am

  Ik ben bang dat de hele beschouwing hierboven weleens volledig op waarheid zou kunnen berusten. Het volgende artikel zal velen misschien ook kunnen interesseren: https://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/12/13/oekraine-bericht-uit-een-volledig-kapot-land/

  Like

   
  • Sjon van Noordt

   december 14, 2014 at 4:22 am

   Een goed artiket Tim, lijkt bija 1+1=2
   Deze morgen een bevestiging in een Belgissche krant dat er 5 Miljard is geinvesteerd om invloed te krijgen in de Oekraine.
   Maakt 2+1=3
   Volgens artikel van uw link, problemen door heel Oekraine. Deze keer geen aandacht van de Westerse Media.

   Like

    
 11. Tim

  december 14, 2014 at 4:38 am

  Ik had ook nog een aanvullende reactie over wie die ‘Igor Kolomoisky’ ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ihor_Kolomoyskyi) nu eigenlijk is. maar die werd verwijderd. Dus doe uw eigen onderzoek.

  Like

   
 12. irma2014

  december 14, 2014 at 5:10 am

  Volg vooral ook Karen Hudes (de klokkenluider van de Wereldbank; zij brengt iedere dag het laatste nieuws)

  En wat Oekraine betreft: ik kreeg eerder al een mail en heftig beeldmateriaal daarvandaan. Zie de link

  Maar ook deze video spreekt boekdelen en krijgen wij niet te zien via de mainstream: Hierin is het dus overduidelijk dat de coup in Oekraine vanuit het westen komt:

  Like

   
  • DonQuijotte

   december 14, 2014 at 5:43 pm

   Om te beginnen veel dank voor de vertaling van dit duidelijke stuk. Ik heb het derhalve ook gereblogged. Wat Karen Hudes betreft lopen de meningen wat uiteen. Volgens mij is zij gecontroleerde oppositie. http://starshipearththebigpicture.com/2014/05/04/karen-hudes-exposed/

   reblog: https://donquijotte.wordpress.com/2014/12/14/de-gouden-val-van-poetin/

   Like

    
   • irma2014

    december 14, 2014 at 5:56 pm

    Ik weet het, het wordt gezegd over Karen Hudes, maar ik vrees dat dat echt bij de kliek hoort die bewust mensen probeert te demoniseren. In het algemeen gesproken worden we werkelijk getest op onze eigen intuïtie en het leren vertrouwen op de visie die we zelf creëren. Dat is een feit. Van mij wordt ook hier en daar weleens gezegd dat ik een spionne van de NWO zou zijn of recenter: dat ik betaald wordt door het Kremlin. :-)
    Je zou kunnen zeggen: was het maar waar, dan zou ik er nog iets mee verdienen, maar ik ben niet omkoopbaar, voor niemand! Het is maar wat je zelf meent te ‘weten’. Ik leef zelf op pure intuïtie, iedere minuut weer. En dat leeft een stuk prettiger moet ik zeggen!

    Like

     
    • DonQuijotte

     december 14, 2014 at 6:32 pm

     ” Ik leef zelf op pure intuïtie, iedere minuut weer. En dat leeft een stuk prettiger moet ik zeggen!”

     Zelfde geldt voor mij. Daarbij wil ik wel graag beide kanten van het verhaal kennen. Om nu maar zo blindelings intuïtief een kant te kiezen is ook niet aan te raden.

     Like

      
     • Irma Schiffers

      december 14, 2014 at 6:36 pm

      Helemaal waar, daarom is het goed dat er mensen zijn die ook de andere kant van het verhaal brengen. Dat helpt beter om een echte mening te vormen voor onszelf :-)

      Like

       
 13. Harry

  december 14, 2014 at 11:31 am

  Ach je moet werkelijk simpel zijn wil je de politiek/bedoelingen in deze suikerbieten monarchie niet kunnen of willen doorgronden.
  Decennia lang wordt de Nederlander al gehersenspoeld door de politiek met termen als wij zijn een bevoorrecht welgesteld volk en zo mogelijk het rijkste landje op deze planeet Terra een iedere Nederlander zou in luxe leven zich omringen met de beste medici en technische middelen etc, etc, Ondertussen hebben we de sociale verworvenheden alweer lang geleden ingeruild voor vernederende slavernij geheel afhankelijk van de voedselbanken en minieme bijstands uitkeringen. Vrijwel in het hele koninkrijk zie je bleke gekwelde gezichten met slechte gebitten lijdende aan obesitas kanker etc omreden van ondoordacht/onderzocht slecht geproduceerd voedsel waar vrijwel geen nutriënten meer in zit, bij elk supermarkt kan je bedelaars vinden welke onze geweldige prachtige welvaart uitbeelden. De graaiende politici welke in het verleden slim en geniepig in een grijs gebied het klootjes volk bestal, doet dit nu openlijk met grof geweld naar vooral het weerloze bevolkingsdeel.
  De politiek is volkomen gekopieerd naar het Amerikaans bestel wij worden geregeerd door multinationals iets wat ik vroeger nooit wilde geloven maar wat ik nu aan der lijve ondervindt.
  Wij worden op elk niveau bedrogen en het erge we weten het en toch blijft het volk apathisch in een stille suiker verslavende comateuze toestand, verkiezingen worden gemanipuleerd er zijn geen onafhankelijke waarnemers terwijl onze overheid wel de verkiezingen buiten de Europese unie monitort.
  Op media forums neemt hand over hand de sympathy voor het Russische optreden toe, dat zegt wel iets over ons zelf hoe wij hier ons zouden voelen.
  Wij zijn zo ontzettend afgestompt dat wij niet eens beseffen dat er een Nederlands parlementslid in functie de Oekraïners een bevolking in een zelfstandig autonoom land ophitst met destrasteuze gevolgen voor deze bevolking (duizenden slachtoffers) en eigen bevolking (MH17) en dat dit parlementslid niet eens ter verantwoording wordt geroepen, maar zelfs promoveert.

  Ja ik besef dat ons leven gaat veranderen we verdienen het, de Geuzen van weleer bestaan niet meer.

  Like

   
  • irma2014

   december 14, 2014 at 1:37 pm

   Wij zijn zo ontzettend afgestompt dat wij niet eens beseffen dat er een Nederlands parlementslid in functie de Oekraïners een bevolking in een zelfstandig autonoom land ophitst met destrastreuze gevolgen voor deze bevolking

   Harry, wees hoe dan ook blij dat ‘wij’ op dat punt even niet bij die ‘wij’ horen. Dat helpt bij het voorbereiden op wat komen gaat :-) En gelukkig gaan er wel -zij het mondjesmaat- steeds meer uit de ‘simpel’-stand zoals je dat zo mooi omschrijft. Ik ben het helemaal met je eens. We verdienen het!

   Like

    
 14. Irma Schiffers

  december 14, 2014 at 7:15 pm

  En dit is de reactie van de VS

  Like

   
 15. jhon

  december 14, 2014 at 9:24 pm

  En dit is de reactie van India (brIc) !
  een auto die niet op fossiele brandstof rijd, maar op LUCHT !!!!!
  http://www.telegraaf.nl/autovisie/blog/23444614/__Tata_Nano_als_bommetje_op_wielen__.html

  Like

   
  • Irma Schiffers

   december 14, 2014 at 9:31 pm

   Bijzonder, dat wordt de toekomst, ze lopen daar voor! Met zo’n auto dan, want onze hele economie beweegt zich al jaren voort op lucht :-)

   Like

    
 16. peterk

  december 15, 2014 at 10:56 am

  Interessant stuk Irma, bedankt
  De vraag die je jezelf moet stellen is de volgende:
  Fysiek tov papier is 1:1000. Wat gebeurt er als iedereen die papier bezit fysiek wil hebben?
  Fysiek is in no time uitverkocht en zal door het dak gaan
  Doordat Rusland en China geen Amerikaanse staatsobligaties meer kopen maar hun dollars omwisselen voor goud zal de rente op de obligatiemarkt gaan stijgen (minder kopers) waardoor de oude obligaties in waarde zullen dalen en zal iedereen van deze obligaties af willen (=crash)
  Natuurlijk zal Amerika (FED) QE 4, 5 of 6 starten om deze op te kopen door het bijdrukken van dollars (=inflatie). Doordat er in 1 klap enorme hoeveelheden dollars naar de VS terugkomen zal er hyperinflatie ontstaan waardoor het afgelopen is met het vertrouwen in de dollar/euro
  De derivatenhandel/aandelenmarkten ed zullen ook door het putje gaan en iedereen zal zich op de fysieke markten storten (=echte waarde) alleen is deze uitverkocht. Je kan wel raden wat de goudprijs dan doet (en de olie ed)
  Poetin zit in een win/win situatie.
  Dit is mijn kijk op dit gevaarlijke spelletje wat het Westen speelt en ze zeker zullen verliezen.
  Steeds meer Westerse landen halen hun goud uit Amerika terug…..WAAROM? (niets gebeurt zonder reden)
  Wanneer verliezen wij het vertrouwen in de Dollar/Euro en merken dat het goud is uitverkocht?

  Peter

  Like

   
  • Irma Schiffers

   december 15, 2014 at 1:26 pm

   Peter, dank je wel voor je bijdrage. Het mag vreemd klinken maar je voelt voor mij aan als een soort rots in de branding met je reacties. Natuurlijk hebben we het antwoord niet op je laatste vraag omdat dat van alle anderen afhangt en ‘tijd’ is het enige dat ik nooit heb kunnen (mogen) voorspellen. Maar ‘weten’ hoe het zit (en volgens mij ben jij behoorlijk ‘involved’ in de goud/geldwereld) geeft je wel een voorsprong op wat komen gaat, toch? En dat is voor anderen wel heel prettig. Dat is tenminste mijn ervaring… ;-)

   Like

    
   • peterk

    december 16, 2014 at 12:41 am

    Beste Irma,
    Mijn gezin bestaat uit hardwerkende loonslaven (modaal+) die altijd zuinig/bescheiden hebben geleefd en zodoende iets hebben kunnen sparen Het begon na mijn huwelijk waarbij ik tegen mijn vrouw zei dat zij haar begrafenisverzekering (25 gld/maand) maar moest opzeggen en deze op een spaarrekening te storten en zodoende een eigen verzekering te creeeren onder eigen beheer. We zijn nu 30 jaar verder en hebben het niet slecht financieel en dat willen we graag zo houden. Helaas worden we door de MSM slecht voorgelicht en zal je dus jezelf van informatie moeten voorzien door ook oa de alternatieve media (zoals bv jouw blog) te raadplegen om een mening te kunnen vormen en daar op te anticiperen
    Niemand heeft de kennis/macht om de toekomst te voorspellen ook ik niet. Maar iedereen heeft wel de mogelijkheid om zijn kennis te vergroten en zijn strijdplan te maken.
    Met goud sta ik nog steeds op 20% verlies tov ongedekt papiergeld. Hier lig ik echter niet wakker van aangezien ik van mening ben dat de ommekeer komt
    Mijn eigen “verzekering” zal dan zich dan uitbetalen . Gebeurt dit niet dan is het leuk voor mijn zoon na ons overlijden.
    Mijn regel is ongeveer 20-25 % van je spaargeld in edelmetalen aan te houden mits je je spaargeld kunt missen en dus niet op korte termijn nodig hebt. De bank geeft je momenteel toch geen rente en de overheid pakt ook nog eens 1,2% af dus dan maar liever mijn eigen “goudstandaard”

    Peter

    Like

     
    • Irma Schiffers

     december 17, 2014 at 2:43 pm

     Peter, dank je wel. Je pakt het goed aan, in ieder geval voorbereid op wat komen gaat en bewust van wat er speelt. Dat geeft toch echt een voorsprong!

     Like

      
 17. Henk

  december 15, 2014 at 12:57 pm

  Goed stuk Irma, bedankt. Kunnen we niet op een of andere wijze onze nationale media er toe bewegen om ook eens serieus jouw stuk te laten lezen?

  Like

   
  • Irma Schiffers

   december 15, 2014 at 1:21 pm

   Hoi Henk, ik begrijp je vraag, maar het antwoord ligt er al in besloten. ‘toe bewegen’.. ze lezen het al, dat weet ik zeker, maar ze doen er niets mee. De hele mainstream media-wereld staat onder curatele van… ja die weer! We kunnen alleen maar hopen dat er binnenkort steeds meer msm-journalisten komen die last krijgen van hun geweten. Dat ze eens echt gaan beseffen hoeveel wereldleed ze veroorzaakt hebben, om maar te zwijgen over de armoede-ellende en vergiftiging in eigen land. Die periode is wel aangebroken. Het is even afwachten wie die handschoen op gaan pakken… Stay tuned! :-)

   Like

    
   • gert

    december 17, 2014 at 2:29 pm

    Naar deze woorden heb ik een decennium gezocht, nu gevonden, alweer een veer

    Like

     
    • Irma Schiffers

     december 17, 2014 at 2:44 pm

     Het speelt al een eeuw, maar gelukkig worden we de laatste jaren steeds meer wakker. Het internet was hun controlemiddel, maar begint zich zo onderhand echt tegen hen te keren…

     Like

      
  • Irma Schiffers

   december 15, 2014 at 1:45 pm

   PS Henk, heb je dit gelezen? Dat is toch gewoon te erg voor woorden? Alleen maar om oorlog te veroorzaken, linksom of rechtsom. Dus vandaar: hoe kan iemand met een hart binnen de journalistiek, dit over zijn hart verkrijgen?

   Like

    
   • gert

    december 17, 2014 at 2:31 pm

    meedogenloze hebzucht

    Like

     
 18. Henk

  december 15, 2014 at 3:27 pm

  Irma, in reactie hierop wil ik u graag een column stukje voorleggen welke op 4 nov. door de mij zeer gewaardeerde heer Robert Broncel is gepubliceerd;

  Valdai conferentie in Sochi

  Een onderwerp van geheel andere signatuur betrof Poetin’s merendeels Engelstalige ‘toespraak op de Valdai conferentie in Sochi vorige week. Hoeveel of hoe gering was de aandacht die zijn wellicht historische uitspraken aldaar in onze media kregen? Dit zou wel eens de meest memorabele toespraak sinds de beëindiging van de Koude Oorlog kunnen zijn:
  I.Rusland wenst niet langer de Westerse spelletjes mee te spelen en te onderhandelen over “triviale zaken”, daarentegen is Rusland wel bereid tot serieuze afspraken
  II.Alle systemen van mondiale collectieve veiligheid liggen aan diggelen; er is geen enkel internationaal veiligheidssysteem dat enige garantie biedt, maar er is wel sprake van een ‘entity that destroyed them: the United States of America
  III.De bouwers van een Nieuwe Wereld Orde hebben gefaald en hebben niet meer dan een zandkasteel gebouwd; een nieuwe wereldorde zal niet zonder Rusland tot stand kunnen worden gebracht
  IV.Rusland staat een conservatieve benadering voor om innovaties op het sociale vlak door te voeren en staat verder open voor overleg
  V.Rusland heeft geen enkele interesse om te gaan vissen in het troebele water van Amerika’s ‘ever expanding empire of chaos’ maar koestert evenmin plannen om zelf een nieuw ‘empire’ na te streven (dit staat haaks op de mening van Westerse politici m.b.t. de Oekraïne)
  VI.Rusland streeft er niet naar om de gehele wereld een kopie van de hare te doen gelijken; Rusland zal zich niet van het wereldtoneel laten verwijderen en iedereen die probeert zulks na te streven kan rekenen op tegenwind
  VII.Rusland is niet uit op chaos, wenst geen oorlog en is er evenmin op uit; anderzijds beziet hij de uitbraak van een mondiale oorlog als haast onvermijdelijk
  VIII.Rusland ziet voor zich zelf geen actieve rol weggelegd in het creëren van een Nieuwe Wereld Orde totdat deze de belangen van Rusland raken
  IX.Wat betreft de binnenlandse politiek zal deze niet afhangen van de elite maar vooral van de wil van het volk

  Wat zijn zulke uitspraken waard? Ook deze zul je met enige korrels zout moeten nemen maar er zit wel degelijk een duidelijke tendens in: een zekere distantie ten opzichte van het Westen tekent zich hierin wel af. Met het wegzetten van Poetin door onze media als een eersteklas gedrocht van een nieuw Sovjet Imperium ontstaat niet alleen een vertekening van de werkelijkheid maar zal tevens blijken een beletsel te vormen voor het aangaan van betere betrekkingen. Ook wordt er in het Westen weinig waarde gehecht aan Poetin’s huidige populariteit in eigen land die bijvoorbeeld bijzonder positief afsteekt tegen de magere uitkomsten van ene Obama in de V.S. Dit verstevigt het standpunt van Poetin aanmerkelijk.

  Cruciaal in deze context is dat we als publiek niet in staat zijn om een goed beeld te vormen van datgene wat wezenlijk speelt, ergo we door onze eigen beleidsmakers “gesteund” door de pers middels “radiostilte” behoorlijk in de maling worden genomen. Op grond hiervan ontstaat een ‘normalcy bias’ die naarmate het bankgestuntel sinds de val van Lehman in 2008 voortduurt alleen maar is aangesterkt. Immers, het gaat toch al weer zo lang niet zo slecht als het zich aanvankelijk liet aanzien? Sterker, de mening overheerst dat we er op enige termijn wel weer bovenop zullen komen. Zo ging het toch altijd al? De eerste die dat nu kan uitleggen moge zich bij mij melden.

  Robert Broncel Copyright, 3 november 2014
  P.s.,
  Robert is een van mijn (weinige) columnisten waaraan ik werkelijk iets heb, altijd critisch en zeer goed geïnformeerd, lees ook zijn andere column’s svp.

  Like

   
  • Irma Schiffers

   december 17, 2014 at 2:41 pm

   Henk, inderdaad een heldere column.
   Maar eh,.. off topic:
   [Irma, in reactie hierop wil ik u graag een column stukje voorleggen…]
   Naar ‘u’ luister ik meestal niet. Ik ben gewoon ‘jij’ :-)

   Like

    

Reageer maar: what's on your mind?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: