RSS

Deel 2: ISIS ontmaskerd

(VERTAALD ARTIKEL VAN DAVID WILCOCK)

WAT IS HET MOTIEF VOOR DE MEGA-BANKEN OM KLOKKENLUIDERS TE VERMOORDEN?

Het is sterk aan te bevelen om eerst het eerste deel te lezen. De vier delen zijn tegelijkertijd geplaatst.

Als je het gelezen hebt, heb je bewijs gezien van het feit dat de grote banken terrorisme financieren – maar tevens een enorme lijst van verdachte bankiers-doden.

We hebben ook insider-informatie gegeven met betrekking tot het gebruik van teams, bestaande uit vijf mannen om een fake-zelfmoord te creëren met het doel de mensen uit te schakelen die ze niet aan staan.

Het volgende fragment komt uit een artikel van 2 juni van Pam en Russ  Maartens en toont een van de motieven van de mega-banken om hun werknemers te doden.

Strafrechtelijke vervolging voor misdaad raken de banken links en rechts voor het eerst in twee eeuwen:

6/2: De dood onder Wall Street bankiers gaat door: Waar blijven de serieuze onderzoeken? (ENG)

Bij elk serieus onderzoek vereist de rechtshandhaving te kijken naar het mogelijke motief voor ‘vals spel’.

Maar wanneer het aankomt op een serie doden onder Wall Street bankiers en technologie-personeel, wat herhaaldelijk is voorgekomen in de afgelopen 18 maanden onder zeer ongewone omstandigheden, worden deze doden bijna altijd direct gelabeled als ‘niet verdacht’ bij de politie…

Voor de eerste keer in twee eeuwen worden de iconische Wall Street-banken seriematig strafrechtelijk vervolgd voor het plegen van een misdrijf.

Deze banken hebben geweten dat deze misdrijf-aanklachten zouden komen voor dezelfde 18 maanden dat bankiers zijn gestorven onder verdachte omstandigheden.

Na een reeks van uitgestelde strafvervolgingsafspraken, zijn op 20 mei vijf mondiale banken schuldig bevonden voor het misdrijf ‘samenzwering om de markt de beïnvloeden’.

Twee van deze waren Amerikaanse banken, Citigroup en JPMorgan Chase, waar recentelijk ongewone sterfgevallen hebben plaatsgevonden.

DE RECHTBANK PROCEDURES ZULLEN ABSOLUUT DE MEGA-BANKEN VERNIETIGEN

De megabanken worden nu geraakt door een grote verscheidenheid aan schandalen, met LIBOR slechts als één voorbeeld. Ze worden systematisch ontmaskerd.

Wilcock-9
Gezamenlijk hebben deze schandalen onthuld dat deze criminele syndicaten elke mogelijke markt kunstmatig hebben gemanipuleerd in hun voordeel.

Dit feit is al algemeen bekend.

Rechtszaken zijn al door een groot aantal lokale en nationale overheden ingediend, evenals benadeelde bedrijven en zelfs de federale overheid.

Insiders hebben bekend gemaakt dat het aantal rechtszaken dat nu in gang gezet is tegen de mega-banken onvermijdelijk zal leiden tot hun ondergang. Ze bevinden zich in geleende tijd…

Echter, de uitslag van de zeer verdachte sterfgevallen onder de bankiers, suggereert dat een nóg schandaliger geheim nog steeds verborgen wordt gehouden.

DE BANKEN SLUITEN EEN LEVENSVERZEKERING AF OP DE MEDEWERKERS DIE ZE VERMOORDEN…ALS BIJVERDIENSTEN

Een andere laag van de puzzel, maar zeker niet de laatste, is dat deze banken geld kunnen innen na het vermoorden van hun eigen werknemers door middel van geënsceneerde zelfmoorden.

Wat zou er gebeuren als jij een levensverzekering afsluit op een familielid die daarna zomaar ineens van de trap valt?

Je zult hoogstwaarschijnlijk verwikkeld raken in een strafrechtelijk moordonderzoek.

Stel je nu eens voor dat een kleine onderneming een levensverzekering afsluit op een van zijn medewerkers

De medewerker sterft plotseling onder mysterieuze omstandigheden. Het bedrijf pakt dan al het verzekeringsgeld – en geeft niets aan de familie van de overledene.

Waarschijnlijk, in een geval als dit zal de familie een advocaat inschakelen en het bedrijf aan een misdaad-onderzoek onderwerpen. Wanneer ze dat zouden winnen, zou het bedrijf geliquideerd worden.

De megabanken verzekeren hun medewerkers altijd, inclusief degenen die dan sterven… Maar niemand kan ze aanpakken omdat ze ‘te groot zijn om te falen’.

Toen Pam en Russ Maartens van ‘Wall Street On Parade’ hun eigen onderzoek probeerden te starten naar de banken die dit doen, werd ze te verstaan gegeven dat het een ‘handelsgeheim’ was.

VERZILVERING NA DE DOOD VAN EEN MEDEWERKER IS EEN ‘HANDELSGEHEIM’

Hier is een passage uit Maartens’ onderzoek naar de steekmoord op een leidinggevende bij de bank, Melissa Millan, die in de hiervoor gepubliceerde lijst in deel 1 staat, bij november:

Dode Wall Street Executive onderzocht dode bankiers

Op donderdag 20 november 2014 werd het lichaam gevonden van de 54 jaar oude Melissa Millan, een gescheiden moeder van twee schoolgaande kinderen; het lichaam werd gevonden om ongeveer 8 uur ’s avonds langs een jogging-pad.

Volgens het lijkschouwingsrapport werd vastgesteld dat Millans’dood was toe te schrijven aan een steekwond in de borst met een “puntig wapen”.

De politie oordeelde dat het om een moord ging, een zeldzaamheid voor deze stad, waar de inwoners zich veilig genoeg voelen om alleen te joggen op hetzelfde pad waar Millan liep.

Gebleken is nu dat Millan toegang had tot zeer gevoelige informatie betreffende bankwinsten, die het resultaat zijn van de winst die voortvloeit uit de opbrengst van levensverzekeringen van haar werkgever, de verzekeringsmaatschappij.

[Dit is] Informatie die een federale regelgever van banken had gekarakteriseerd als ‘handelsgeheimen’…

BOLI is een afkorting voor Bank-Owned Life Insurance, een controversiële praktijk waar banken collectieve levensverzekeringen afsluiten op het leven van hun medewerkers.

De uitkering bij overlijden gaat naar de banken in plaats van naar de familie van de overledene.

Zowel banken als andere soorten ondernemingen genieten enorme voordelen door het gebruik van dit soort verzekeringen.

De uitkering bouwt zich op met dit beleid en draagt bij aan de jaarlijkse winst, op belastingvrije basis, terwijl de uitkering bij overlijden (inkomsten)belasting-vrij wordt uitbetaald wanneer de medewerker sterft.

Zelfs als de medewerker niet langer bij de bank werkt, kunnen ze nog steeds van deze uitkering profiteren…

Omdat JPMorgan Chase een aantal gevallen van tragische overlijdens kent onder jonge medewerkers in hun 30e levensjaar, vroegen we de OCC om het aantal doden vanaf 2008 tot 21 maart 2014 waarvan JPMorgan Chase uitkeringen na overlijden heeft ontvangen…

We vroegen ook om collegiale onderzoeken, die dezelfde data lieten zien in vergelijking met JP Morgan Chase zoals Bank of America, Wells Fargo en Citigroup.

De OCC reageerde op ons verzoek op 18 april 2014, dat ze over documenten beschikken die aansloten bij onze vraag, maar dat alle documenten zouden worden achtergehouden omdat ze ‘privileged’ zijn of omdat het handelsgeheimen betreft.”

Terwijl OCC weigerde om deze informatie te verstrekken, bevond Millan zich in een groep buiten de Federale regulatoren, welke in een positie was om een breed scala aan gegevens te verkrijgen met betrekking tot de claims na overlijden, die waren ingediend door meerdere banken.

Gegevens vanuit meerdere banken zouden de collegiale onderzoeken die we bij OCC hebben opgevraagd, hebben vergemakkelijkt – bedrijfsgeheimen die Wall Street niet aan het licht wil laten komen.

VERDER BEWIJS DAT ISIS EEN GEËNSCENEERDE, WESTERSE OPERATIE IS
Het zou gemakkelijker slapen zijn als het mysterie daar zou stoppen. Banken, die mega-rechtszaken vrezen, slachten potentiële klokkenluiders af en maken daar winst uit.

Maar, de ‘rabbit-hole’ gaat veel dieper dan dat.

Deze banken zijn betrokken bij de meest doorwrochte en meedogenloze grote misdaden in de menselijke geschiedenis. Het maakt de mainstream media op zijn best surrealistisch, maar het is waar.

Ons wordt verteld dat onze vrijheid en stabiliteit worden bedreigd door terroristen die vliegtuigen neerhalen en schieten op massa’s onschuldige mensen.

Wilcock-5Ons wordt verteld dat deze ongeregelde religieuze extremisten zo gewelddadig zijn, meedogenloos en machtig, dat niemand van ons ooit nog veilig zal zijn.

We weten nu dat deze terroristen essentiële financiering ontvangen, direct van de mega-banken zelf.

Zonder deze banken, zouden er geen terroristen zijn. Of, op zijn minst zouden ze veel minder effectief zijn bij het bereiken van hun doelen.

Welkom bij de waarheid. Het lijkt idioot. Het is echt, echt klote. Het is veel comfortabeler om te proberen het weg te redeneren. Maar helaas, de bewijzen zijn niet te ontkennen.

Everett Stern zal een van de weinige klokkenluiders zijn die geluk genoeg gehad heeft dat hij niet ‘gezelfmoord‘ is voor zijn werk van het onthullen van deze gruwelijke waarheid.

EEN MOOIE PARKEERPLAATS LANGS DE KANT VAN DE WEG – HET IS ALLEMAAL EEN GROOT MISVERSTAND

Onthoud: — Everett Stern luidde de klok. De banken gaven toe dat ze terroristen financieren. Ze hebben het in stilte gepubliceerd, betaalden de boete en gingen gewoon door.

Sommige sceptici of betaalde disinformatie-agenten (meestal genoemd disinfo-agenten, red.) konden toen zeggen dat de banken niet wisten waar het geld heen ging.

Ze zijn een zakelijke onderneming en hun onderneming bestaat uit bankieren.

Ze moeten het geld laten circuleren om winst te kunnen maken.

Ja, ze sturen honderden miljoenen naar landen als Iran, Libië, Sudan, Burma, Cuba en Mexico, maar dit was slechts voor het bouwen van wegen, bruggen en scholen.

Het was allemaal één groot misverstand. “Sorry mensen, we waren een beetje té hebzuchtig. Hoe konden we weten of ons voorstellen dat ze het geld zouden gebruiken om mensen te vermoorden?”

Dit zou een mooi eindpunt geweest kunnen zijn op deze weg.

Ze wijten het aan hun eigen hebzucht, zeggen dat ze niet wisten wat er gebeurde, betaalden de boete, ontsloegen wellicht een paar middenkader-mensen en gingen door met hun werk.

NIET SLECHTS GELD, MAAR DIRECTE FYSIEKE ONDERSTEUNING

De “rabbit hole” gaat zelfs nog dieper als we ontdekken dat de banken en hun dochterondernemingen deze terroristen directe fysieke support geven.

Dit behelst bewapening met alle soorten wapens en benodigdheden die ze moeten hebben, zoals we even later zullen zien.

Als dit bewezen kan worden, zijn alle mogelijke ontkenningen uitgeput. Hierover bestaat geen misverstand. Dit is hoogverraad – op elk denkbaar niveau.

Wat als we zouden aantonen dat de banken ook alle PR en marketing aansturen voor deze terroristen?

Wat als we zouden ontdekken dat de banken video’s voor ze produceren, en deze video’s promoten via de mediakanalen die ze bezitten en controleren?

Nu zijn we de grens overgestoken. Er is geen weg meer terug. De megabanken creëren en maken reclame voor deze schurken om hun plannen voor totale wereldcontrole te vervullen.

Dit is hoe je een wereldwijde ‘mega-schurk’ crëeert, die een psychologische impact heeft op miljoenen mensen door hun geest in verwarring te brengen om ze mee te sleuren in een volgende oorlog.

Ik begrijp dat dit zeer storende informatie is. Maar toch, als je hierover leert op dit moment, in plaats van dat je straks ineens alles tegelijk op je bord krijgt wanneer de volledige data-dump begint, kun je anderen bijstaan om hiermee om te leren gaan.

De ISIS-ONTHOOFDINGEN BLIJKEN FAKE-VIDEO’S TE ZIJN DIE GEPRODUCEERD ZIJN IN HET WESTEN

Deze volgende twee links die we postten in het artikel van 24 augustus “Terrifying Global Events” suggereert dat ISIS een geënsceneerde westerse operatie is zoals de overheden van Iran en Irak dat beschouwen als zijnde algemene kennis.

Een groep als ISIS zou dan niet zelf over geld beschikken, over de bronnen en de know-how om dit soort kwalitatieve videoproducties te maken – maar anderen doen dat zeker wel.

24/9: Video: Turkse TV heeft de ISIS onthoofdingen geënsceneerd

[Een trailer van de Kurtlar Vadisi television show laat een bijna identieke scene zien als wat we zagen in de ogenschijnlijke ISIS onthoofdingen]

MovieBeheading

Het idee dat Turkije ISIS support geeft, werd veel meer dan een urgent probleem toen we dit artikel gingen publiceren.

Turkije, een VS bondgenoot, schoot een Russisch gevechtsvliegtuig neer dat ISIS-posities aanviel in Syrië.

24/11: Putin zegt: het neerhalen van een Russische vliegtuig boven Syrië is een steek in de rug door terroristische medeplichtigen.

“Dit incident steekt af tegen het gebruikelijke gevecht tegen terrorisme. Onze troepen vechten heldhaftig tegen terroristen en riskeren daarbij hun leven.

Putin zei dat het vliegtuig werd geraakt door een Turks gevechtsvliegtuig terwijl het op een hoogte vloog van 6000 meter, ongeveer een kilometer van de Turkse grens.

Het werd geraakt door een air-to-air raket, afgevuurd door een Turkse F-16 Jet. De crash-site is vier kilometer afgelegen van de grens. Het vliegtuig vormde geen bedreiging voor de Turkse nationale veiligheid, benadrukte hij.

Rusland is zich al lange tijd bewust van het feit dat olie vanuit Syrië onder controle staat van de terroristen van Turkije, zei Putin.

Met het geld worden de terroristische groeperingen gefinancierd.

“IS heeft veel geld, honderden miljoenen of zelfs miljarden dollars, door de verkoop van olie. In ruil daarvoor worden ze beschermd door het leger van een hele natie.

“Men kan begrijpen waarom ze zo brutaal en schaamteloos handelen. Waarom ze mensen vermoorden op zulke afgrijselijke manieren. Waarom ze terroristische daden plegen overal in de wereld, inclusief in het hart van Europa,” zei de Russische leider.

Het neerhalen van het Russische vliegtuig gebeurde ondanks het feit dat Rusland een overeenkomst had getekend met de VS om dit soort incidenten te voorkomen in Syrië, benadrukte hij.

Turkije claimt deel uit te maken van de door de VS-geleide coalitie die in Syrië tegen IS vecht, voegde hij toe.

WACHT EVEN…

Zonder de hele context die we presenteren in dit onderzoek, moet dit voor veel mensen extreem verwarrend zijn.

Is ISIS niet zoals wordt verondersteld, de terroristische vijand van de VS? Wordt Turkije niet verondersteld een bondgenoot te zijn van de VS?

Als Rusland dan de ISIS posities bombardeert – dus vernietiging van de terroristische vijand van de VS – waarom in hemelsnaam zou Turkije willen dat ze daarmee ophouden?

Hoewel het moeilijk is om te geloven, hier is een idee om te overwegen:

ISIS is het terroristische proxy-leger van de Cabal. Turkije is een sterke Cabal-supporter. De Cabal heeft ISIS nodig om hun politieke doelstellingen te bereiken.

Elke aanval tegen ISIS is een aanval tegen de Cabal. Daarom, in wanhoop, valt een nabije Cabal bondgenoot -Turkije- een Russische vliegtuig aan die ISIS bombardeert.

Dit mag vrij surrealistisch klinken voor je, maar we hebben nog nauwelijks alle bewijzen overlegd.

LATEN WE NAAR DEZE VIDEO KIJKEN VAN INFOWARS

Deze keer includeren we de Infowars-video die toont hoe de Turkse TV een scene liet zien die er precies zo uitziet als de ISIS-onthoofdingen.

De video gaat veel verder dan het tonen van diepe connecties tussen ISIS en Turkije.

Nu, in het licht van het neerschieten van de Russische vliegtuig dat ISIS aanvalt en ons veilig moet stellen tegen terrorisme, is dit een must-see:

VOORMALIG PREMIER VAN LIBANON LUIDT DE KLOK

Als je kijkt naar bovenstaande video, zul je zien dat de voormalig premier van Libanon, Saad Hariri, zegt dat de VS de ISIS-operaties leidt in Irak vanuit hun ambassade in Ankara, Turkije.

Het doel was om Irak te balkaniseren, met hun olieschatten, in een groep natie-staten die veel gemakkelijker onder controle gehouden zou kunnen worden.

Hariri is geen gewone insider. Als voormalig premier van Libanon kun je er op rekenen dat hij absolute bewijzen heeft om zijn beweringen te staven.

NIEUW INFOWARS ARTIKEL TOONT VEEL DIEPERE BANDEN AAN TUSSEN TURKIJE, DE VS EN ISIS
Toen we dit zojuist wilden posten, vonden we een Infowars artikel dat zelfs diepere banden laat zien tussen Turkije, de VS en ISIS.

Hier is een klein gedeelte van wat erin wordt gemeld:

24/11: De NAVO zou de rol van Turkije bij de support van ISIS Jihadisten moeten onderzoeken.(Engels)

Een hoog geclassificeerd rapport dat is vrijgegeven aan het Senate Intelligence Committee over de Benghazi aanvallen in September 2012 beschrijft een overeenkomst tussen Obama en de Turkse premier Erdoğan om militaire voorraden te transporteren van Lybië door Turkije en dan naar de Islamitische groeperingen in Syrië.

De militaire transfer “rat line” werd gedocumenteerd door journalist Seymour Hersh, die werd gedumpt bij de New Yorker voor het ontmaskeren van de mythe die was gecreëerd door de Verenigde Staten over de dood van Osama bin Laden.

Volgens de Telegraph zou Jamal Maarouf, de leider van het Syrische ‘Revolutionary Front’, een groep die gecrëeerd is door de CIA, Saudische en Qatari inlichtingendiensten, geïnstrueerd zijn om wapens naar al-Nusra te transporteren.

Turkije helpt jihadi strijders—inclusief degenen van de Islamitische Staat —langs de grenzen van Syrië. “De support van Turkije was van vitaal belang voor de jihadisten om in en uit het land te kunnen reizen,” zei Orhan Kemal Cengiz, een Turkse krantencolumnist, vorig jaar…

Hillary Clinton en haar Republikeinse rivalen hebben opgeroepen tot een no-fly zone in Syrië. Ben Carson en Chris Christie hebben opgeroepen tot het neerschieten van Russische vliegtuigen als ze een no-fly zone binnendringen.

Beide politieke partijen zijn het eindelijk eens over iets! Je zou het niet zeggen.

Realiseren jullie je dat Frankrijk zojuist is opgeschrikt door ISIS door een aanval in de 9/11 stijl, en dat het Rusland bijstaat in de bombardementen van wat er dan ook van ISIS over is in Syrië?

De hele situatie wordt met de dag meer surrealistisch. De Cabal is wanhopig om te beschermen wat er nog over is van hun terroristische proxy leger.

Dit is een zeer sterke aanwijzing, dat wanneer de Cabal ISIS kwijtraakt, dat ze de mogelijkheid hebben verspeeld om Disclosure (onthulling) te voorkomen.

Laten we nu verder gaan met de tweede link die we postten in Terrifying Global Events.

Dit zou weleens de “smoking gun” kunnen zijn waarmee aan het licht komt dat de ISIS-onthoofdingen een Cabal-productie zijn.

RUSSISCHE HACKERS MAKEN EEN VERBAZINGWEKKENDE ACHTER-DE-SCHERMEN-VIDEO BUIT VAN DE ONTHOOFDING VAN JAMES FOLEY

In de volgende link krijgen we de originele Jihadi John te zien die journalist James Foley zou moeten onthoofden vanuit een veel meer onthullende hoek:

7/11/15: Geënsceneerde ISIS onthoofding video gelekt door McCain Staffer (Je moet het zien om het te geloven!)

Hackers van de CyberBerkut groep hebben een video vrijgegeven van de executie van gevangenen van de Islamitische Staat (AR), de Islamitische terroristische gewapende organisatie, die in overeenstemming met de beelden, is gefilmd in een opname-studio.

De hackers verklaarden dat ze de video gevonden hebben op een electronisch apparaat dat aan een connectie van de VS Senator John McCain toebehoorde.

“Wij, the CyberBerkut groep, hebben de beschikking over een bestand dat het moeilijk maakt om het belang ervan te onderschatten!

Beste Senator McCain, we adviseren u om geen geheime documenten mee te nemen bij uw reizen naar het buitenland, zeker in de Oekraïne.”

isis-staged

Beeld van de gehackte “Jihadi John” video

Jihadi John pretendeert James Foley’s keel door te snijden. Dan beginnen ze allebei te lachen en hij slaat hem op zijn rug in de gelekte video.

De James Foley video werd op brede schaal bekritiseerd door vooraanstaande experts toen er gesteld werd dat het blijkbaar nep was.

De video liet een fade out zien naar zwart, toen het onthoofdingsmoment startte. Er was geen bloed te zien.

Nu hebben we een andere hoek van de video uit dezelfde video. Direct na de zogenaamde onthoofding, lachen de beide mannen.

Net zoals het fake Bin Laden personage zei in de Alliance Disclosure film Ironman 3 zei ‘Het is allemaal ‘green screen’.

Rusland was verantwoordelijk voor het hacken en het vrijgeven van deze video van één van John McCain’s eigen stafmedewerkers.

Dit is een foto uit een spraakmakend Telegraph artikel dat de video van de Foley-onthoofding weleens ‘fake zou kunnen zijn’.

telegraph_foley_staged

LATEN WE KIJKEN NAAR DE VIDEO

De totale lengte van deze video is vijf minuten. Je hoeft er niet helemaal doorheen te gaan om het te begrijpen.

Je kunt onder de video de play-knop heen en weer slepen en de belangrijkste punten zoeken in de video waar de onthoofding plaats zou moeten vinden, en waar het plotseling stopt.

Geen zorgen. Er gebeurt niets. Er is geen bloed, het is allemaal nep. Het zijn acteurs. Hij maakt een gewelddadige beweging bij de hals maar niemand is gewond.

Daarna hangen de jongens wat rond met elkaar alsof het goede vrienden zijn.

ELKE POGING OM DEZE GEHACKTE VIDEO AF TE KRAKEN IS RIDICUUL

Het is belachelijk om te suggereren dat iemand de tijd en de moeite zou spenderen die nodig zijn voor opzetten van een dergelijk uitgebreid fake-verhaal zoals wat we zien in deze uitgelekte video. (zie ook deze video, waaruit blijkt dat Foley’s stand-in een vrouw is, red.)

Er zijn op zijn minst zes crew-mensen, zes professionele studio lampen, 2 camera’s, een gigantische green-scherm en een hoop modder om de woestijn na te bootsen.

Twee van de stafleden houden cue-kaarten vast voor Jihadi John en James Foley om hun teksten te kunnen lezen.

De tweede man van links houdt een kleinere tekst-kaart vast en de rechter een grotere, terwijl deze op de vloer rust.

Het zal op zijn minst 10.000 dollar kosten om deze medewerkers te betalen, de uitrusting en de studiohuur om dit op te zetten, wanneer de hackers een hoax zouden proberen te creëren.

Professionele ‘driepunts verlichting’ wordt ingezet om er zeker van te zijn dat Foleys’hoofd de schaduw ‘afsnijdt’ tegen zijn rechterschouder, alsof dat door het zonlicht wordt gecreëerd.

Brede lichten worden gemonteerd aan de linkerkant tegen de groene achtergrond en zorgen ervoor dat het effect overtuigend zal zijn volgens de Hollywood normen.

In het ene beeld hierboven zie je een lichte zwarte lijn rond Foley’s schouder en zijn hoofd, in het bijzonder aan zijn rechterkant, consistent met green-screen “keying”.

Het zand en de lucht achter hem is waarschijnlijk afkomstig van een film die opgenomen is met een fotocamera in de woestijn.

Het lijkt erop alsof je de pixels te goed kunt zien op het gebied boven het zand, wat de suggestie wekt dat de foto niet genoeg resolutie had om overtuigend te zijn en om te kunnen inzoomen.

Op een echte film zouden deze pixels niet te zien zijn. Het enige wat echt is, is het zand waar Foley op knielt. Al het andere is toegevoegd in de nabewerking.

Een klein stukje haar is te zien boven zijn rechteroor, suggererend dat zijn hoofd vlak voor de film is geschoren, wat daarvoor niet zo was.

Deze conclusies verklaren ook het totale gebrek aan angst bij Foley. Hij wist dat hij aan het acteren was en dat hij niet zou sterven.

iron_man_3___the_mandarin-1280x1024

Het is bepaald verbazingwekkend dat de mega-filmhit Ironman 3 voorspelde dat we een fake-terrorist te zien zouden krijgen die werkt tegen een groen scherm, precies zoals we hier zien.

We hebben al eerder gemeld dat Ironman 3 en ‘Captain America: the Winter Soldier’ beiden zeer sterk beïnvloed zijn door de Pentagon-groep van de Alliantie.

ALS DE GEHACKTE VIDEO FAKE IS, WAAROM DAN NIET GEWOON HET PUBLIEK DAT VERTELLEN?

De opzet in deze gehackte video heeft alles in zich wat je nodig zou hebben om video’s te creëren die identiek zijn aan wat “ISIS” zelf heeft vrijgegeven.

Als dit alleen maar nep zou zijn, gemaakt door de veronderstelde hackers zelf, waarom zouden ze dan ook niet een fake video produceren die de media identificeren en blootleggen?

“Hier is de fake video waar de veronderstelde hackers al hun tijd en geld in gestopt hebben om deze te maken. Hier is de echte onthoofdingsvideo”. Zie je het verschil?

Waarom zouden hackers al hun tijd en geld stoppen in het creëren van een video die bijna niemand ooit te zien zou krijgen, buiten sommige alternatieve media-kringen om?

Zouden deze hackers ook in staat zijn om te bewijzen dat de video van John McCains’ stafmedewerker kwam, als iemand de moeite genomen had om hen te dagvaarden voor een getuigenis bij de rechtbank?

De bijna complete stilte van de westerse media is een ander signaal dat deze video te dicht bij de waarheid kwam, en daarom is hij genegeerd.

Teveel mensen zouden zich gaan richten op de bewegingen van de arm van Jihadi John net als uit de James Foley video, en ontdekken dat die twee identiek zijn.

NOG EEN LINK VAN DE MAINSTREAM IN DE ENGELSE PERS

Hier is een link waar de UK Daily Star verslag doet van dit schokkende verhaal, onthullend dat het hele ISIS-verhaal een westerse leugen is, gefinancierd door de megabanken.

Engeland is een van de landen waar zowel leden van de Alliantie en Cabal leden gelijktijdig werkzaam zijn in zowel de media als in de regering.

12/7/15: UK Daily Star Covers Leaked ISIS “Green Screen” Beheading Video Footage

De Islamitische Staat (ISIS) met hun onthoofdingsvideo bespotten miljoenen mensen over de hele wereld als ze kijken naar de video van Jihadi John waarin hij harteloos onschuldige burgers vermoordt in de woestijn op de meest barbaarse manier.

Maar deze laatste video suggereert dat de video is gemaakt met acteurs.

De korte beelden, die meer dan 120.000 keer zijn bekeken, laten een man zien die dezelfde zwarte kleren draagt als Jihadi John in de officiële ISIS-video’s.

Een andere man draagt een rode baseball-pet, misschien een regisseur, en die wisselt een paar woorden met de acteur en gaat dan weer achter de camera’s staan.

Andere TV-crewleden staan rond de set als de twee acteurs verschijnen voor het groene scherm, een productie-techniek die wordt gebruikt om speciale effecten te krijgen in de beelden.

De film, die ongeveer een minuut duurt, laten dan de smalle gemaskerde figuur zien die iets naar de camera roept, en maakt een gebaar met een groot mes, op dezelfde manier als Jihadi John doet in de afgrijselijke onthoofdingvideo’s.

Dan grijpt hij het hoofd van de ‘gevangene’ en beweegt met het mes in de richting van zijn hals voordat hij de onthoofding uitvoert.

Maar hij stopt een kleine seconde later en gaat achteruit voordat hij ‘speels’ zijn mede-acteur op zijn hoofd slaat.

MEGA-BANKEN ZIJN ABSOLUUT DEEL VAN HET PROBLEEM

De man in de slaapkamer.

Zie je hem al? Of is het nog steeds gemakkelijker om je ogen te sluiten, je oren af te dekken en te proberen om het allemaal weg te neuriën?

Wilcock-2

Nu hebben we bevestigd dat mega-banken terrorisme financieren, zeer waarschijnlijk klokkenluiders vermoorden, en ISIS zouden kunnen inzetten als proxy-leger.

Ze schijnen ze ook te helpen met PR en marketing, inclusief het produceren van hun video’s met gebruik van green screen in een grote studio.

Ze zouden deze video’s niet buiten durven opnemen want de satellieten van de alliantie zullen de scene in beelden kunnen vangen en dan onthullen dat het allemaal fake was – en dat er niemand dood is.

DE MEGA-BANKEN ZIJN VEEL MACHTIGER DAN DE MEESTEN VAN ONS ZICH REALISEREN

Dit is veel om te behappen – maar het is nog steeds niet het einde van het verhaal. Op dit punt moeten we zelfs nog wat verder kijken.

Hoeveel macht bezitten deze mega-banken werkelijk?

Een top Swiss FIT onderzoek, aangestuurd door Dr. James Glattfelder, bepaalde dat 80% van al het geld dat in de wereld wordt gemaakt, uiteindelijk terugvloeit naar 147 corporaties.

Dit was een belangrijk aandachtspunt in ons ‘boek-lange’ onderzoek Financial Tyranny.

Bijna niemand is zich bewust dat een het grootste deel van alle winsten in de wereld wordt binnen geharkt door zo’n kleine groep bedrijven.

De belangrijkste, tweederde van de top 50-bedrijven in deze lijst van 147, zijn de klassieke ‘te groot om te falen’- banken.

ZE SPANNEN ALLEMAAL SAMEN ALS EEN ENKELVOUDIGE EENHEID

Zoals we besproken hebben in Financial Tyranny, hebben deze banken 29 trillion dollars ontvangen aan bailouts in 2008, zonder dat er publiekelijk over gestemd is.

Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel macht kan zijn in de handen van zo weinig mensen?

Het LIBOR schandaal onthulde dat deze banken slechts met elkaar in competitie ‘lijken’ te zijn.

In het geheim werken ze allemaal samen alsof ze één en dezelfde zijn.

Winst en vermogen worden drastisch opgeblazen – in het grootste piramidespel in de hele geschiedenis.

Deze enorme zakelijke mega-monopolie suggereert dat het probleem veel dieper gaat dan slechts het bankieren en financieren.

Als je zover gekomen bent in je eigen onderzoek, begin je slechts te begrijpen wat er echt allemaal gaande is.

VERTICALE INTEGRATIE

Uiteindelijk is het noodzakelijk om de super geheime groep te onderzoeken die deze torenhoge monopolie bewust ontworpen en gebouwd heeft.

Het is geen toeval dat “too big to fail” banken 80% domineren van alle geldmakende zaken in de wereld.

Deze geheime syndicaten zijn opgebouwd tot dit niveau van wereldwijde controle sinds tenminste 300 jaar. Veel grote geleerden puzzelen de stukjes bij elkaar.

Het schijnt helemaal terug te gaan naar het Romeinse rijk, de europese koningshuizen, de Khazaren, de Tempeliers, de jezuïetenorde en de geheime genootschappen.

De zelfmoorden van de bankiers zijn slechts een paar van de meest recente slachtoffers in de oneindige lijst van degenen die vermoord zijn in de zoektocht naar macht binnen deze groep.

Miljoenen mensen gebruiken potentieel misleidende termen zoals illuminati of new world order om deze groep te beschrijven. Wij hebben ervoor gekozen om ze de Cabal te noemen.

Deze groep heeft het voor elkaar gekregen om de massa-media te infiltreren en te domineren, verkiezingen, militaire organisaties en corporaties, wat ze ‘verticale integratie’ noemen.

masthead_financial_550

Er is een flinke leercurve nodig om door deze eeuwen van media hersenspoeling heen te breken, in ieder geval sinds 1700, en om jezelf te onderwijzen over dit probleem.

Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik zeker Financial Tyranny nog gaan lezen om te zien wie en wat deze mensen zijn.

Het Russische netwerk REN-TV produceerde twee drie uur durende documentaires naar aanleiding van Financial Tyranny waar ik zelf ook in te zien ben, en ze bereikten gemiddeld zo’n 21 miljoen kijkers.

Deze REN-TV directeuren vertelden me dat dit de meest populaire prime time-special was die ze ooit hadden gemaakt.

HET ZAL TIJD KOSTEN VOOR DE MENSEN OM ZICH AAN TE PASSEN

Als alles eenmaal wordt onthuld, een onthulling van de waarheid, dan zullen de meeste mensen echt veel tijd nodig hebben om zich aan te passen aan al die nieuwe informatie.

Hoe meer onderzoek je doet naar deze dingen voordat de dam doorbreekt, hoe meer je in staat zult zijn om andere mensen bij te staan die geschokt zijn en zullen walgen van het nieuws.

Wilcock-10Aan de andere kant is de positieve kant dat de Alliantie de details aan het uitwerken is ter verontschuldiging en ze werken aan vergoedingen die iedereen zal ontvangen als onderdeel van het helingsproces.

Het zal tijd nodig hebben en het zal zwaar zijn in het begin, maar iedereen zal zich realiseren hoeveel er tegen ze gelogen is, en is dan in staat tot een veel gelukkiger leven.

Financial Tyranny heeft nu meer dan 2 miljoen views en het is geheel gratis, in tegenstelling tot onze New York Times-bestsellers Source Field en Synchronicity Key.

Het is niet alleen onmogelijk maar ook niet verstandig om te proberen al die gegevens samen te vatten in elk nieuw artikel. Dat boek is uiteindelijk al geschreven.

De basis is, dat deze groep realiteit is. De beschietingen in Parijs kunnen een slordige actie zijn uit wanhoop die uiteindelijk zal laten zien wat ISIS in werkelijkheid is.

ER ZIJN SERIEUZE PROBLEMEN VOOR ISIS EN DE MENSEN DIE ZE FINANCIEREN

Is het je opgevallen hoe vreemd het is dat de VS zogenaamd tegen ISIS aan het vechten is, en dan komt Rusland binnenvallen en die richt veel meer schade aan?

Dat is het onhandige van het westen. De Russen roeien dezelfde vijand uit waar het westen zogenaamd tegen vecht.

Wat is er gebeurd met ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend?’

drudge_mess_mideast

Het hele verhaal werd zelfs nog buitensporiger nadat Turkije, een VS bondgenoot, het Russische gevechtsvliegtuig neerschoot dat ISIS bombardeerde.

Om de enorme driedaagse Russische aanvallen tegen ISIS die werden aangekondigd op 9 november te kunnen begrijpen, is een beetje achtergrond informatie nodig.

6 NOVEMBER: CABAL NEEMT EEN TOP-BONDGENOOT VAN PUTIN WEG DIE WAARSCHIJNLIJK OPENBAARMAKING COÖRDINEERDE.

Het Russische verkeersvliegtuig werd neergehaald op 31 oktober. Daarna stierf de oprichter van Russia Today (RT) onder verdachte omstandigheden in een hotel in DC op 6 november.

Deze gebeurtenis werd nagenoeg over het hoofd gezien door de Amerikaanse media – maar het is van enorm groot belang voor ons verhaal.

Mikhail Lesin is de oprichter van Russia Today (RT).

Hij werkte op hoog niveau binnen de Russische regering, diende als Putin’s perssecretaris en was nog steeds een grote spil in de media toen hij stierf.

Dit betekent dat hij ongetwijfeld deel uitmaakte van het kleine selecte gezelschap dat een hoog niveau van vertrouwen had bereikt.

Hij zou ook over essentiële kennis beschikken betreffende de alliantie, en hij had vrijwel zeker een sleutelrol bij de inspanningen om de vrede en de vrijheid op de aarde te herstellen.

LESIN ZOU IN WASHINGTON DC GEWEEST ZIJN OM OP GROTE SCHAAL ONTHULLINGEN VAN SNOWDEN-DATA TE ORGANISEREN

Voor het geval je het niet wist, Russia Today heeft een enorme hoeveelheid data vrijgegeven die de Cabal ontmaskert, in het bijzonder in de afgelopen jaren.

Het is zeer waarschijnlijk dat Lesin in DC was om een grote data-dump van informatie te coördineren via RT, in samenwerking met de Pentagon-leden van de Alliantie.

Meerdere insiders hebben ons verteld dat zo’n data-dump met rasse schreden nadert en dat Rusland in de coördinatie van dat proces een zeer belangrijke rol speelt.

Merk op dat de Daily Mail van oordeel is dat Lesin’s dood zo duidelijk verdacht is, dat ze de term ‘hartaanval’ tussen aanhalingstekens zetten.

dailymail_heart_attack(2)

Er is sprake van de gebruikelijke bezoedelingen in dit artikel in een poging Lesin zwart te maken, zodat de lezer geneigd kan zijn om blij te zijn met zijn dood.

Zoals door hem af te beelden met een jonge vrouw en een glas champagne, pronkend met zijn rijkdom en door beschuldigingen over het witwassen van geld.

Het is ook interessant dat Russia Today wordt afgeschilderd als een “propaganda megafoon,” gezien de mate van belastende informatie die RT heeft uitgebracht tegen de Cabal.

De Cabal houdt zich vaak bezig met projectie – het beschuldigen van dappere mensen, en door tegen ze te strijden door ze van de criminele activiteiten te beschuldigen die ze zelf doen.

HUFFINGTON POST HAD EEN VEEL BELEEFDERE REACTIE

De Huffington Post gaf meer informatie over het verlies van Lesin, zonder het overduidelijke vooroordeel over propaganda zoals we zagen in het Daily Mail artikel.

Een essentieel detail is geïncludeerd in de Huffington Post versie. Lesin is niet vertrokken uit de Russische regering na 2009.

In plaats daarvan werd hij senior executive bij Ruslands grootste media holding. Dat betekent dat hij nog steeds zeer betrokken was toen hij stierf.

7/11: Russia Today oprichter dood gevonden in Washington Hotel.

WASHINGTON (AP) Mikhail Lesin, een voormalig assistent van President Putin, die hielp om de Engelstalige nieuwszender Russia Today op te richten, is dood gevonden in een luxe hotelkamer in Washington. 

De Russische ambassade in Washington bevestigde vrijdag de dood van Lesin, wiens lichaam donderdag werd ontdekt. Russia Today meldde op hun website dat Lesin, 57 jaar, stierf aan een hartaanval.

De woordvoerder van het politie departement in de hoofdstad, Officier Sean Hickman zei dat de officieren werden gebeld door het Dupont Circle Hotel rond 11.30 uur in de ochtend op donderdag en dat ze een dode man gevonden hadden. De woordvoerder van de Russische ambassadeYury Melnik, bevestigde dat het om Lesin ging.

Russia Today, algemeen bekend als RT, omschreven Lesin als ‘inspirerend voor de oprichting’ van het bureau. 

Lesin diende als Russische persminister van 1999 tot 2004 en was de media adviseur van de president van 2004 tot 2009, meldde RT.

Daarna werd hij Senior Executive bij Gazprom-Media, Rusland’s grootste media holding company.

Een woord aan de wijzen: Insiders hebben me verteld dat wanneer je reden hebt om voor je leven te vrezen, dat je nooit om roomservice moet vragen in een hotel.

Er is heel veel niet-traceerbare medicatie die een hartaanval kunnen veroorzaken, zoals degene die uit de gifstoffen van schaaldieren bestaan.

Ze kunnen gemakkelijk in voedsel worden verwerkt, of via een klein pijltje worden ingespoten, of zelfs op het handvat van een wastafel in de badkamer worden geplaatst vlak voordat je deze gebruikt. 

7 NOVEMBER, DE VOLGENDE DAG: PENTAGON VUURT NUCLEAIRE TEST-RAKET AF, EN SCHOOT DEZE IN DE RICHTING VAN RUSLAND EN CHINA. 

Geloof je in toeval? Hoe ver ben je bereid om je geloof daarin uit te strekken?

Is het niet vreemd dat direct de volgende dag, de VS een test uitvoeren door een Trident II nucleaire raket af te vuren – en dat te doen in de richting van Rusland en China?

Dit was geen gewone test. Het creëerde de helderste, meest zichtbare en verbazingwekkende lichtshow boven de gehele westkust na lange tijd, misschien wel sinds aller tijden.

Als gevolg daarvan dachten honderdduizenden mensen dat ze een UFO zagen – en dat zorgde voor een storm aan tweets, video’s en speculaties op het internet.

Om zulke heldere beelden te creëren, moest het perfect getimed worden tijdens zonsondergang, zodat het licht goed werd opgevangen:

drudge_missile_why(1)

7/11: Marine raket-test veroorzaakt heldere lichtstrook in de lucht (Engels)

Een testraket, afgevuurd vanaf een duikboot deed honderden mensen van Zuid Californië tot Nevada en Arizona perplex staan, toen het zaterdag een strook helder licht veroorzaakte tegen de avondlucht.

Het Pentagon gaf een verklaring af dat de ‘systeem-strategische programma’s’ van de Marine een geplande test uitvoerde van een Trident II (D5) raket vanaf de USS Kentucky, een Ohioklasse onderzeeër.

De raket was niet bewapend volgens de verklaring en de tests worden uitgevoerd op een regelmatige, terugkerende basis om de betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen.

Inwoners van Ventura vanuit Nevada tot Arizona maakten foto’s en video’s van dit vreemde fenomeen rond 6 uur in de avond.

Het is onduidelijk of de omleidingen van de routes van de vluchten van het internationale vliegveld van Los Angeles over de Pacific iets te maken hebben met de raket-test.

Twitteraars raakten verwikkeld in een verhit debat over de oorsprong van het heldere licht en beweerden dat het geen raket-test was maar het zou een UFO of een komeet geweest kunnen zijn.

DE ‘LICHTSHOW’ WAS DUIDELIJK DOELBEWUST

De Washington Post rapporteerde al snel dat deze actie listig was opgezet om Rusland en China te bedreigen.

10/11: Test-raket Californië: De nachtmerrie van de sociale media of precies wat de marine wil? (Engels)

Er bestaat geen twijfel meer over dat duizenden ‘Westkusters’ getuige waren van een onbewapende raket – en geen komeet of buitenaardse UFO – die de avondlucht in het licht zette op zaterdagavond.

En wat er dan open blijft voor interpretatie: Waarom?

Waarom een testraket afvuren in het zicht van de twee na grootste stad van het land, dat sommige mensen angstig maakt, wat leidt tot duizenden tweets en facebook-berichten met wilde speculaties over het lichtgevende voertuig.

[Mysterieus licht raast door de Californische lucht en veroorzaakt verwarring, opwinding en angst voor een buitenaardse invasie]  (Engels)

Zou de marine gedacht hebben dat de test voor het grootste gedeelte niet opgemerkt zou worden door de bevolking? Zouden de ambtenaren hebben onderschat dat de sociale media in staat is om een ‘routinematige gebeurtenis’ om te zetten in voorpagina-nieuws?

Of was het juist al die tijd het plan, gebruikmakend van de onvermijdbare invloed van de sociale media om de waarnemers in Beijing en Moskou te laten buigen voor de macht van het Amerikaanse leger?

Het antwoord: het is gecompliceerd….

Volgens John Daniels, een officier van de openbare orde bij ‘strategische systeemprogramma’s’ van de Marine…. De test van zaterdag….. is uitgevoerd onder unieke omstandigheden.

Op een buitengewoon heldere avond, terwijl de zon verdween achter de horizon op precies de juiste tijd.

De marine heeft meerdere gelijkwaardige lanceringen gedaan, zei Daniels.  Maar nooit met zulke zichtbare effecten dat het de aandacht zou krijgen van de inwoners van San Francisco tot Arizona.

“Die grote blauwachtige groene tint die iedereen zag was een gevolg van de tijd van die dag”, zegt Daniels, en hij merkt op dat het vervagende zonlicht gereflecteerd werd van de motor van de raket.

“Hadden we dit eerder op de dag gedaan, of later in de avond, dan had je waarschijnlijk de raket nog kunnen zien, maar niet op dezelfde manier.”

Deel 1: disclosure David Wilcock 25 november 2015

Deel 3: ISIS een kopje kleiner gemaakt

Wordt binnenkort vervolgd met deel 4: Deze idioterie komt eindelijk tot een einde

Bron: David Wilcock
Translation/vertaling: Irma Schiffers

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: