RSS

En wat gebeurt er nu in werkelijkheid?

engelse vlag

EN

tornado1Er was sprake van een soort pauze in de werkelijk belangrijke ontwikkelingen de laatste tijd, ondanks het opzichtige lawaai en de typische bravoure van de wereldwijde ‘boegbeelden’ en hun medeplichtige media en op een paar gebeurtenissen hier en daar na. Zeker, er zijn wereldwijd schermutselingen en economieën blijven afbrokkelen terwijl de overheden doorgaan met hun draconische onderdrukking en repressies. Maar de urgente roep voor deze voortslepende situatie is kennelijk blijven hangen in een soort van vreemd, vasthoudend patroon.

Hoewel het bemoedigend is dat het ‘proces van ontwaken’ de intriges van ‘powers that be’ in bedwang houdt en hen dwingt om van richting en tactiek te veranderen, vind ik het toch een beetje onheilspellend. Het is duidelijk niet een tijd om onze (innerlijke) beschermers in de steek te laten.

De signalen dat in september en oktober een aantal interessante zaken samenkomen is niet iets om te negeren. De tekens zijn heel duidelijk en het is helder dat ze iets kwaads in de zin hebben.

Als je even terug denkt aan 9/11, dan zag je geen directe waarschuwing van tevoren (alhoewel.?) met betrekking tot deze enorme gebeurtenis van formaat die tot uiting kwam op het wereldtoneel. Deze bijzonder plotselinge verschuiving in het collectieve bewustzijn en de herstructurering van de samenleving die daarop volgde binnen die emotioneel geladen sfeer, waren ongekend. En dat was zeker het begin van de wereldoorlogen en de valse vlag-gebeurtenissen die daarmee werden gerechtvaardigd, maar ook de afgedwongen participatie aan de VS zoals zoals het zinken van de Maine, de Lusitania en de beruchte Pearl Harbor, die werden opgezet en dat was in die tijd even traumatisch.

Maar in het moderne tijdperk van directe snelle communicatie en media dominantie alsmede wereldwijde betrokkenheid waren de 9/11 gebeurtenissen exponentieel ingrijpender, als een soort voorteken voor meer van dergelijke gemanipuleerde rampen.

De Russische openingszet (Gambiet)

Aangezien bij de moslimterrorisme-cultuur de ergste stoom van de ketel is -vooral nu het duidelijk wordt dat het Westen opnieuw met behulp van dezelfde elementen hun nieuwe oorlogen voorbereiden om deze te kunnen starten- hebben ze opnieuw de Russische demon weer doen herleven.
Rusland en de VS hebben tientallen jaren nauw samengewerkt op diverse niveaus, in het bijzonder nadat het westen hun economie zag imploderen en hun voormalige Unie drastisch uiteen viel.

Life is a chessgame

Rusland had hulp van buitenaf nodig om weer op te staan dus we weten dat er veel meer gaande is achter de schermen dan we kunnen zien. Maar in de loop der tijd is alles veranderd omdat ze economische zelfstandigheid verkregen en ze hun eigen natuurlijke hulpbronnen gingen benutten, iets waar het westen al die tijd op gefocust was. Oekraïne is een van die juwelen van natuurlijke rijkdommen zoals is beschreven in het boek ‘The Grand Chessboard’ uit 1997 van professor ‘Amerikaanse buitenlandse politiek’ Zbigniew Brzezinski, waarin een verwijzing staat naar de noodzaak van het bedenken van een nieuwe Pearl Harbor, en waarin hij ook de namen van de landen en staten noemt van die hele regio alsook de prijs die het Westen betaalt om te streven naar controle.

Laat het feit nooit buiten beschouwing dat dit hele spel waar we getuige van zijn volledig is geënsceneerd. Op zijn minst is het zeer zorgvuldig gemanipuleerd om de juiste atmosfeer te creëren om de NWO (Nieuwe Wereld Orde) naar het volgende niveau te brengen. De TTIP en de komende VN-bijeenkomst in september om hun fiat te geven aan de volgende fase, getuigt hiervan.

Gelijk aan de wereldwijde economische crisis creëren ze een wereld-currency met digitale valuta en de duistere machten achter de schermen weten precies wat ze doen, ongeacht alle tegenslagen die ze hebben ondervonden voor hun tussentijdse plannen.

De deuren voor belangrijke gebeurtenissen staan wijd open

legerHelaas is een verscheidenheid aan opties nu beschikbaar als ‘voorwaarden’ (lynch-pins) en ze kunnen uitrukken op elk moment zodat de wielen onder onze huidige maatschappelijke structuur vandaan rollen en daarmee drastisch de koers van de mensheid wijzigen. Niet alleen kan deze koude oorlog gesimuleerd worden, het kan ook uitbarsten in een soort militaire vuurzee, hetzij op beperkte schaal of in een totale nucleaire oorlog waardoor de evolutie van de mensheid ingrijpend verandert, maar de ondermijning van Syrië gaat voort; net als de strijdlustige Israëlische haat voor Iran die blijkbaar niet bevredigend kan worden opgelost, om maar twee van dergelijke vectoren noemen.

Tel daarbij op dat het afglijden van de VS naar een totalitaire 3e wereld-staat met een ‘eerste wereld-leger’ en het potentieel voor een nieuwe belangrijke Valse Vlag-gebeurtenis; niet slechts is om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problematiek met de duidelijk zichtbare ontrafeling nabij, maar om de Amerikaanse massageest te verzinken in het volgende niveau van hysterisch chauvinisme. In dat klimaat kan de VS-machine achter iedere verdachte aan gaan die ze maar willen na het Midden-Oosten en Oost-Europa verzadigd te hebben met militaire installaties, vooral in de afgelopen 14 jaar, en ze verkrijgen daarmee enorme stuwkracht.

Dit kan voor de hand liggend klinken, maar het is onze huidige situatie. En we moeten voorbereid zijn op iedere gebeurtenis. We zullen niet door hen gewaarschuwd worden, dat is een ding wat zeker is. De waarde van zo’n ingrijpende gemanipuleerde gebeurtenis krijgt qua emotionele impact grootschalige support van overheidspropaganda via hun mainstream media-spreekbuizen, die plichtsgetrouw de blanco factoren invullen zoals ‘Wie heeft het gedaan’ en ‘waarom we meer oorlog en binnenlandse controle nodig hebben’.
Dit scenario vloeit het snelste de NAVO-landen in en reist vervolgens de hele wereld over naar nieuwe beperkingen en ‘mind-traps’ en ze zijn allemaal gebaseerd op angst.

De wandelende dood

Dit zijn geen heel gezellige scenario’s, maar als we hun ‘handtekening’ niet kunnen herkennen die op de muren geschreven staan, bevinden we ons in een veel slechtere staat. Ondanks het wapengekletter en de economische situatie, en de hardhandige optredens van de militairen en de politie, denken de meesten dat de wereld gewoon door zal draaien op wat kleine aanpassingen na hier en daar, maar dat alles goed komt.
Hun geloof en vertrouwen in de autoriteiten weigert door elkaar te worden geschud. De consequenties van het denken op die manier, kan individueel verantwoordelijke actie vragen en die optie is zeer weloverwogen en zo gemanipuleerd verworpen in de meeste gevallen vanaf onze geboorte.

Als iemand zich niet bewust is van het grote plan om een wereldregering (NWO) in te voeren, worden ze op een ingrijpende agenda21_05_08manier gehinderd om de losse eindjes aan elkaar te knopen van deze wereldwijde meltdown. Als je het plan eenmaal doorhebt, zoals alles wat ‘Agenda 21’ drijft tot landroof, wapenbezit, Valse Vlag-operaties en de veelheid aan andere ‘éen wereldregering’-gedreven programma’s, zoals het doelbewust verwijderen van alle wereldwijde operaties met betrekking tot voedselvoorziening en de verdeling van ons water terwijl ze vergiftigen wat het leven ons brengt, komt dit allemaal in het zicht.

Depopulatie (ontvolking), machteloosheid en vrijheidsberoving van het gulag-type (werkkampen) worden duidelijk aangegeven in de plannen van deze grootheidswaanzinnigen. Het kleinste beetje ‘open mind-onderzoek’ zal dat bewijzen aan iedereen die daartoe bereid is.

Spiritueel is allesbehalve kalm
Velen beleven moeilijke tijden terwijl deze tijd van verandering voortgaat. Zoals ik herhaaldelijk heb gezegd, voor degenen die niet spiritueel en geestelijk zijn voorbereid, zal de volgende grote storm hen zeer hard raken en het zet hun wereld in één moment ondersteboven. Voor degenen die zich bewust zijn van de krachten die aan het werk zijn en gevoelig zijn voor de spirituele situatie is de grote oorlog al lang in volle gang. De derde wereldoorlog is technisch gesproken al gaande en de wereldoorlogen en de depopulatie is ook al bezig.

Wanneer de oceaan tot leven komt en de golven en stromingen onstuimig worden, wordt alles in en op zee sterk beïnvloed. Misschien dat de diepere niveaus onder water de impact minder heftig ervaren, maar alles is onderdeel van de hele ervaring. Tegelijkertijd, als de wereldwijde spanning toeneemt en zich manifesteert in alle geledingen van de samenleving, dan zal onze ‘geest’ de diepere veranderingen die achter de schermen werkzaam zijn deze druk en verstoringen zowel veroorzaken als erop reageren.

Ik weet dat ik en vele anderen dergelijke veranderingen al hebben ervaren. Misschien is het moeilijk om je te concentreren, is je slaappatroon verstoord, of zie je golven van emotie en vragen passeren, schijnbaar zonder reden, zelfs tot het punt van angst en depressie. Als je op een boot hebt gezeten op een ruwe zee is het niet gemakkelijk om iets te doen, of het nou schrijven is, of eten of ongeacht welke normale activiteit, terwijl je door elkaar wordt geschud door een storm. Dit is wat velen ervaren.

Dus voordat je dit allemaal op jezelf betrekt en in jezelf zoekt, vergeet dan niet dat bijna alles wat er gebeurt ons wordt gebracht door externe invloeden. Weet ook dat je niet alleen bent in veel van wat je ervaart. We zitten allemaal samen in deze turbulente badkuip. Er zijn enkele zeer duistere krachten, zowel de aardse als de spirituele, die bewust proberen om de dingen verwarrend te maken en om onze angst te bevorderen, omdat dat een zeer beïnvloedbare staat is om je in te bevinden.

Dit is de reden waarom de media inbeuken op ons voorstellingsvermogen, waar ze meer dan ooit het massadenken voor hebben gecreëerd; de mensheid is zeer gevoelig in tijden als deze.

Verlaat hun stinkende zinkende schip

Vorig jaar ging er een verhaal over hoe de passagiers van een zinkende veerboot was verteld dat ze hun reddingsvest aan moesten doen, maar moesten blijven waar ze waren, ook al stond er iets anders vermeld dan ze werd verteld. 302 mensen zijn onnodig gestorven als gevolg terwijl degenen die het schip verlieten, hun instinct en intuïtie volgend, werden gered uit het water. reddingsvestDegenen die dat niet deden, stierven in hun vastgeroeste ideeën en hun ‘autoriteits-gehoorzame’ zetels, of zo je wilt, degenen die zich overgaven aan hun zogeheten ‘reddingsvesten’; een symbolisch gebaar van ‘zorg’ door de heersers, die er geen moer om geven wie er sterft of hoeveel. Ze willen alleen maar de schijn van orde ophouden, terwijl ze zich schuldig maken aan verraad.

Val niet voor de reddingsvest-truc. Het is als wachten op FEMA om gered te worden. Het is allemaal een schijnvertoning om u rustig in de boot te laten blijven. En je daar gewoon te laten wachten tot zij het initiatief nemen.

 

Wanneer mensen wakker worden in de realiteit dat de autoriteiten van vandaag niet vanuit het hart over het welzijn of zelfs de overleving van de hele mensheid regeren maar zelfs koortsachtig werken aan haar ondergang naar controleerbare groeperingen in veel kleinere aantallen, beginnen ze op het punt te komen van het nemen van maatregelen.

Dit leidt tot de vraag: zullen dergelijke acties op tijd komen om hun machiavellistische plannen te dwarsbomen?

De slaperige klank van de verleidelijke Sirenen

De Sirenen uit de Griekse mythologie waren schitterend, de prachtige maagden die zongen als vogels, zouden onoplettende zeilers in slaap gebracht hebben terwijl ze hun schepen op de riffen aanstuurden met de totale vernietiging als gevolg. Er is geen beter passende illustratie van de ondiepe, geestdodende uitbraaksels van Obama’s wil, die van Cameron, en tal van andere, zich als poppen gedragende zogenaamde eerste wereldleiders. Het zijn in wezen allemaal hypnotiserende leugens met een zeer verontrustend, destructief motief, vermomd als stroperige gezongen clichés.

Het lijkt erop, dat hoe meer ze liegen, hoe meer mensen ze geloven. Zoals het gezegde gaat ‘vertel een leugen die groot genoeg is en iedereen zal het geloven’. Dat geldt blijkbaar ook voor de hoeveelheid leugens.

De geschiedenis laat dit zien. Maar nu, leren we hiervan? Weet iemand iets van de geschiedenis? Is de geschiedenis die we geleerd hebben de echte geschiedenis zoals deze gegaan is? Deze vragen komen naar voren en komen centraal te staan als individuen verder komen in het ontwakingsproces.

Gestaag als ze gaat

Spirituele disciplines in eenheid met de natuur zijn zeer genezend, troostend en versterkend in tijden als deze. Zoals het dichterbij halen van degene waar je van houdt en die van jou houdt, evenals het vormen van een actieve community met andere  Moondanceontwaakte zielen in welke vorm dan ook. Als je onthoudt dat de meeste van deze vreemde verschijnselen zoals spirituele aanvallen en invloeden van buitenaf komen, zal dat helpen om je geest en je hart helder en uit de verwarring te houden. Dat is ook de reden waarom alternatieve informatie zowel het slechte als het goede nieuws moet bevatten. Het is belangrijk om het spoor van deze tendens te blijven volgen, alsmede om door te gaan met het blootleggen van zaken voor de argeloze en onoplettende medemens.

Onze opbouwende stem laten horen is reddend en maakt de mensen met de dag sterker. Laat dat idee nooit zwakker worden in je hoofd en in je hart. Doe je best om “gestaag als ze gaat” te zijn en te blijven, omdat we allemaal deze fase moeten doorkruisen. Een belangrijke gebeurtenis ligt aan de horizon in welke vorm dan ook. Het is hun troefkaart waaraan ze zo hard hebben gewerkt in het verleden. Ze scheppen zelfs op over dit feit. Zoals de beruchte David Rockefeller een jaar geleden verklaarde: “Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en alle naties zullen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.”

Ze kunnen ons niet allemaal controleren, vooral omdat de ontwaakten groeien in kracht en aantallen. Ze zijn zich hiervan bewust, dat is waarom ze enigszins slordig zijn geworden in de uitvoering van hun plannen de laatste tijd. Ze weten dat deze tijd van essentieel belang is en dat kan de reden zijn, zoals ik al zei, waarom ze direct op een Russische confrontatie aansturen, om hun gedwarsboomde inspanningen om naar Syrië en Iran te gaan volgens hun oorspronkelijke plan, tijdelijk te omzeilen. Maar ze zijn nog steeds aan zet in het spel en overduidelijk actief.

Blijf alert en wees voorbereid – fysiek, mentaal en spiritueel. En doe je best om degenen om je heen voor te bereiden, en meer nog zelfs te inspireren om voorbereid te zijn.

De storm die op komst is na deze relatieve stilte zal wereldschokkend zijn. De VS zal graag een van zijn eigen steden nucleair aanvallen als het moet. Jade Helm is geen onschuldige oefening. Insane Israël zou blij zijn om iemand of iedereen nucleair aan te vallen om hun egoïstische genocidale programma erdoor te drukken. Deze zelfverklaarde ‘controllers’ zijn allemaal psychopaten, dus verwacht nooit iets zinvols of volg een soort pad van de rede, net zoals ze proberen om scenario’s te creëren om hun acties te rechtvaardigen.

Laat je niet in zelfgenoegzaamheid sussen door gekunstelde retoriek. Het is allemaal een leugen.

Zeer vreemde duistere krachten zijn er aan het werk. Blijf soepel, blijf scherp, blijf je helder bewust – maar ‘keep your dukes op’ (‘dukes’ betekent zoveel als ‘vuisten’).

 

© Zen Gardner

Vertaling: Irma Schiffers

 

9 Reacties op “En wat gebeurt er nu in werkelijkheid?

 1. Veronica

  juni 28, 2015 at 10:18 am

  Ja, door die negatieve beïnvloeding hebben de mensen zo’n laag zelfbeeld dat zij denken dat zij er toch niets aan kunnen veranderen, en zo sjokken we als schapen achter elkaar aan want de ‘goede’ herder weet wat het beste voor ons is. Maar onze kracht en ons potentieel is enorm! En zeker als we onze krachten verenigen; het is ons al zo vaak verteld dat bijvoorbeeld gezamenlijke meditaties een enorme impact hebben. Laten we ons nu niet meer meesleuren door al het negatieve, maar onszelf focussen op het positieve want daarmee veranderen wij de energie in de wereld!
  Ga niet mee in het doemdenken maar visualiseer die prachtige vreedzame en liefdevolle wereld waarin je wilt leven.

  Like

   
 2. ezra70

  juni 28, 2015 at 4:53 pm

  Dank Irma, het geeft ons de kracht om door te gaan met mensen wakker te schudden.

  Like

   
 3. Sophietje

  juni 28, 2015 at 5:36 pm

  Ik vertrouw erop dat, met voldoende info delen, dat men het op tijd gaat zien.
  2 voor twaalf zoiets dan gaat de wekker en misschien dat wij hem met z’n allen een dag eerder kunnen laten gaan rinkelen.

  Ik blijf m’n best doe iig en neem de in eerste instantie toegewende blikken “je bent knettergek” en geduldig bij. Ik weet meer en dan is het mijn verantwoordelijkheid om te waarschuwen en info te delen.

  Blijf ze de feiten geven waar niemand onderuit kan tenminste, als ze meer willen weten, want duwen bij iemand die liever comfortabel in de leugen wil blijven heeft geen zin dat is zonde van je tijd.

  En hoop dat we erna een persoon hebben die keuzes kan maken door twee kanten van het verhaal te zien in plaats van de eenzijdige berichtgeving die ze door de strot geshuffeld werd.

  We bieden ze een keus hoe verder te leven bewust of onbewust.

  En dat is ook heel wat waard ongeacht wat ze er mee doen.

  Like

   
  • Sophietje

   juni 28, 2015 at 5:42 pm

   Uiteindelijk aan het einde van de rit/ten komen we tot dezelfde conclusie…

   Love is all there is.

   We are all just walking each other home

   <3

   Like

    
 4. Hanneke van Ginkel

  augustus 2, 2016 at 5:10 pm

  Irma, lees de site, en vooral de boeken, van Omnec Onec eens. Zij schetst dit hele plaatje ook en vanuit een nog groter perspectief. Ik heb net een lezing van haar bijgewoond over de periode van transitie waar de aarde nu in zit en die zij al mee heeft gemaakt in een eerder leven op Venus. De kleine groep machthebbers die op aarde voor veel destructie en geweld zorgt, is van oorsprong afkomstig van de planeet waar zij ook vandaan komt: Venus… Ze weet uit eigen ervaring en uit de overlevering van Venus’ geschiedenis en die van ons zonnestelsel wat er gaande is, voor ons met opzet verborgen wordt gehouden en wat daar nu aan wordt gedaan. We worden massaal geholpen door volkeren – in feite onze voorouders – uit andere zonnestelsels, omdat we als aarde in die geweldscyclus lijken te blijven hangen, met alle mogelijke gevolgen niet alleen voor onszelf maar ook voor de rest van de kosmos, en dat is niet de bedoeling! Zie voor meer info: http://www.omnec-onec.com. Echt een aanrader! De kleine elite is de wacht aangezegd en weet dat ze de aardeoet gaan verlaten, dat heeft een deel van hen geaccepteerd maar een ander deel is van plan om strijdend ten onder te gaan en daarbij zoveel mogelijk zielen mee haar afgrond in te sleuren. Dat is wat je nu ziet. Het portaal van CERN is inmiddels in gebruik genomen door hooggeëvolueerde galactische wezens om inversneld tempo de transitie energetisch kracht bij te zetten en te ondersteunen.

  Like

   

Reageer maar: what's on your mind?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: