RSS

60 jaar NOS journaal – NTS, JFK en CIA

Janneke Monshouwer schrijft

NOS Journaal bestaat 60 Jaar. Carel Enkelaar, eerste hoofdredacteur en wat hij schrijft over de oorlogsindustrie

De eerste hoofdredacteur van het NOS Journaal (toen nog NTS- Journaal), was de journalist Carel Enkelaar. Een rasechte Boek Ooggetuige van Carel Enkelaar kopie(onderzoeks-) journalist en een goede ook.

Zijn geboortenaam was Carl Heinz Enkelaar, geboren in 1920 in Bonn, Duitsland, overleden in 1996 in Oldenzaal. Ik heb hem veel meegemaakt en goed gekend. Ik kwam in 1965 bij het Journaal, toen was hij daar niet meer als hoofdredacteur helaas, maar ik kende hem van de KRO en ik maakte zijn overstap mee naar de NOS (NTS) waar hij de afdeling NOS-TV Programma opstartte.

TrouwLogoNaar aanleiding van zijn overlijden schrijft Trouw op 03/06/96: “Enkelaar was een televisieman van het eerste uur. Jarenlang was hij baas van het Journaal. Enkelaar, geboren in Bonn, begon op achttienjarige leeftijd zijn journalistieke loopbaan bij Het Centrum, katholiek dagblad voor Twente. In de oorlog was hij redacteur bij het illegale Parool in Twente. Daarna was hij bijna tien jaar werkzaam voor De Volkskrant.

In 1955 werd hij hoofdredacteur van het toenmalige NTS-Journaal. Dat zou hij blijven tot 1963. Na o.a. een adviseurschap bij de KRO, werd hij in 1966 hoofd van NOS-tv- programma’s en van het nieuwsprogramma Monitor. In 1985 ging hij met pensioen.

In 1990, bij een Journaalreünie die ik had georganiseerd (net voor de Golfoorlog) kreeg ik alvast twee hoofdstukken van Carel Enkelaar voor zijn autobiografie ‘Ooggetuige – Achterkant van de media” die in 1992 uitkwam. In zijn boek beschrijft hij het begin van het Journaal (1955) en de eerste uitzending in 1956. Ook schrijft hij over zijn belevenissen, zijn eigen journalistieke inzichten, onderzoeken en bevindingen. Veel case stories.

Ik heb daarna nooit meer zo’n ondernemende hoofdredacteur meegemaakt, hij ging zelf op onderzoek uit naar de “moord op Kennedy. Hij vertrouwde de uitkomst van de “Commissie Warren” niet, die in opdracht van de regering een officieel onderzoek had gedaan. In mijn boek “Ander Nieuws, deel 1” schrijf ik er ook over (pag. 440), als volgt: “Nu zijn er veel mensen die vinden dat het rapport van 26.000 pagina’s met de uitkomst van de Commissie Warren, die de moord (op Kennedy) onderzocht, hoogst
onbetrouwbaar is vanwege alle CIA-”officials” in die “onderzoeks”-commissie, op de foto: Gerald Ford (4e v. links) later presidentWarren Commissie Moord Kennedy (1) kopie 2 met vicepresident Nelson Rockefeller; Richard Russel (3e van links) voorzitter van de staatscommissie die de CIA moet controleren; John J. McCloy (1e links) o.a. v/h IG Farben-advocaat en hoofd OSS (voorloper van CIA), president Wereldbank en Ford Foundation (dekmantel van de CIA), vriend van de Rockefeller’s en de Dulles-broers; Allen Dulles (3e van rechts) ex-CIA-hoofd, net 2 jaar daarvoor uit die functie ontslagen door John F. Kennedy.

Laten we wel zijn, dit was toch geen onafhankelijk groepje mensen om die moord te onderzoeken, maar eerder om de waarheid te bedekken.”

Carel EnkelaarWie alle mogelijke moeite deden om de ware feiten te achterhalen waren de Nederlandse journalisten Willem Willem Oltmans met zijn nieuwe boek Den Vaderland Getrouwe *12 november 1973Oltmans (1925-2004, foto rechts), een ontzettend slim en kundig man en mijn oude TV-baas Carel Enkelaar (1920-1996, links), zoals gezegd een moedig mens die zijn nek ver uitstak en zijn zoektocht beschreef in zijn boek Ooggetuige van 1992 in het hoofdstuk over de moord op Kennedy waarvan hij overtuigd was dat het om een complot ging.

Als je in dat boek leest wat ze meemaakten in hun onderzoek, dat is een thriller, een steengoed scenario voor een speelfilm, ze waagden hun leven.

Willem Oltmans had zelfs een kopie van een 8mm-film, opgenomen op 22 november 1963 door Abraham Zapruder, getuige van  de moord op John F. Kennedy. Uit deze ongemonteerde Zapruder-film blijkt dat van meerdere kanten was geschoten, en hetCarel Enkelaar + Willem Oltmans in VS kopie dodelijke schot was gelost door de man die naast de chauffeur zat, die van voren van zo dichtbij een deel van het hoofd van Kennedy eraf schoot, iets wat je wel zag op die film van Zapruder maar niet op de beelden die de TV uitzendt van de moord. (Foto rechts: Carel Enkelaar en Willem Oltmans in de VS)

Na de moord op Kennedy leidde Earling Carothers (Jim) Garrison (1921-1992) Boeken Garrisson-tussen 1962 en 1973 officier van justitie in New Orleans- een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rondom de moord. Daarna schreef Garrison drie boeken¹ over de moord op Kennedy. Zijn boek ‘On the Trail of the Assassins’ werd door Oliver Stone verwerkt tot het script voor de film JFK, met Kevin Costner in de rol van Garrison.

Carel Enkelaar schrijft in zijn boek Ooggetuige (pag. 384): “Uit publikaties bleek dat de officier van justitie in New Orleans Jim Garrison van mening was dat president Kennedy door zijn eigen CIA was vermoord. Op 11 februari 1968 ging Willem Oltmans hem voor de NTS (Nederlandse Televisie Stichting, voorloper NOS) interviewen, met behulp van een Amerikaanse filmploeg van CBS-TV. In het vraaggesprek van 40 minuten dat de NTS op 21 februari 1968 voor en na het Journaal onverkort uitzond, verklaarde Garrison onomwonden: ‘President Kennedy is door leden van de CIA gedood. Ik ben mij er terdege van bewust dat wat ik hier zeg herinneringen oproept aan het Duitsland van Adolf Hitler. Het fascisme heeft gestalte gekregen in de activiteiten van de CIA. De vraag is of ik deze zaken nog tijdig aan het licht kan brengen… …Het grote gevaar bestaat hierin dat de regering danst naar de pijpen van hetgeen de fascistische invloeden die haar omringen, willen dat zij doet. Het is de CIA die langzamerhand alle belangrijke en principiële besluiten neemt op het gebied van de buitenlandpolitiek.”

Op pag. 398: “Een geheim memo van FBI directeur Hoover aan medewerkers meldt ‘dat het volk maar moet geloven dat Oswald de dader was en geen ander’. Ook de andere onderzoekers Jim Garrison en Oliver Stone konden niet de hele waarheid achterhalen, maar wel voldoende om te concluderen dat een Amerikaanse president is vermoord door een complot van zijn eigen CIA, FBI, de politie van Dallas en de oliemaffia van Texas. Waarschijnlijk zelfs met medeweten van de uit Texas afkomstige vicepresident (Lyndon B. Johnson).

Tot woede van de Amerikaanse olie- en wapenindustrie had Kennedy 15.000 Amerikaanse ‘militaire adviseurs’ uit Vietnam teruggeroepen, maar 72 uur na de moord , onmiddellijk na de rouwdienst, gaf Lyndon B. Johnson opdracht de acties in Vietnam in volle hevigheid te hervatten. Aan zijn generale staf liet hij die dag al weten: “Zeg ze maar dat alles anders wordt. We gaan er tegenaan.”

“Wie de visie van Garrisson in de JFK-film en de inmiddels verspreidde TV-documentaire volgt, moet wel tot de conclusie komen dat Kennedy werd vermoord om de inkomsten uit de olie- en wapenhandel op peil te houden.” En: “Gevreesd moet worden dat door dezelfde krachten die Kennedy vermoordden in de hele wereld nog steeds oorlogen worden aangewakkerd vanwege financiële belangen van olie- en wapenindustrie.”

Dit had Carel Enkelaar wel goed door! Alleen dat de VS bezig was/is met wereldwijde dominantie, dat lees ik er nog niet uit. Wel over de rol van de media: Carel Enkelaar concludeert (pag. 399): “Verslaggeving is een scherfje van wat later geschiedenis heet. Ook het scherfje dat wij verzamelden, past daarin.”

En verder, let wel: “Zorgwekkend was dan ook de houding van de media. Vrijheid van meningsuiting mag in de democratie een grondrecht zijn, de vraag bestaat welke garantie er is dat daarvan op vitale ogenblikken ook gebruik kan worden gemaakt. In de Kennedy-affaire hadden de krachten achter de moord tevens de macht over de media. Nauwelijks een paar dagen na de aanslag liet The Washington Post* zich welgevallen dat een hoofdartikel, waarin werd aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, door het Amerikaanse Ministerie van Justitie verijdeld werd. Medewerkers van de FBI lieten enkele weken na de aanslag triomfantelijk weten dat NBC (radio en TV) uitsluitend zou rapporteren wat de FBI zou melden.

Een LIFE-medewerker die met enkele collega’s zelfstandig was begonnen feiten te verzamelen, kreeg van zijn chef te horen dLIFE THE-DAY-Kennedy-Diedat “het niet de taak van LIFE* is om de moord op Kennedy te onderzoeken. Maar op 2 oktober 1964 kwam LIFE uit met een bespreking van het Warren-rapport, niet geschreven door een eigen journalist, maar door een lid van de Warren-Commissie: Gerald Ford (de volgende president). In 1976 zond CBS* een zogenaamde “onafhankelijke documentaire” uit, die in volledige overeenstemming was gebracht met het Warren-rapport.

Het bedrog van de media ging door totdat LIFE in 1975 juridisch gedwongen werd de originele versie van de Zapruderfilm vrij te geven. De film werd in zijn authentieke versie in Amerika voor het eerst in 1975 vertoond in de ABC-show Good Morning America. Daardoor werd een wereldpubliek geconfronteerd met de misleiding door TIME/LIFE, CBS en de andere media.

Oliver StoneMaar de macht in de Amerikaanse media nam geen genoegen met een nederlaag. In 1991/1992 trok men opnieuw ten strijde, nu tegen de Amerikaanse filmregisseur Oliver Stone (geb. 1946) JFKBoxArt(foto links) die zijn film JFK baseerde (hoofdrol Kevin Costner) op de ervaringen van Jim Garrison, de officier van justitie uit New Orleans, en op “beeldje 313” van de Zapruderfilm. Ook zijn film is slechts een scherfje van het Kennedy-complot maar als zodanig ongetwijfeld een waardevolle bijdrage tot de geschiedschrijving van een historische samenzwering, waarvan we het totale beeld vermoedelijk nooit zullen achterhalen….”

NB:
* Washington Post liet zich betalen door CIA; (zie hoofdstuk 1, pagina 12 in mijn boek Ander Nieuws)  En: nota bene, de Washington Post was ook al vanaf het prille begin aanwezig bij de Bilderbergconferenties.
* LIFE.Wie was hoofdredacteur van LIFE? Henry R. Luce (1898-1967, Skull & Bones ingewijd in 1920). Hij deed LIFE samen met Henry P. Davison Jr (1898-1961) ook Skull & Bones-man (zijn vader was Partner van J.P.Morgan).
Aandeelhouders van LIFE: J. P. Morgan, Brown Brothers W. A. Harriman, New York Trust Cy. (Standard Oil, de Rockefeller’s)
* CBS (TV en radio)- Wie zat daar jarenlang in de Raad van Bestuur? Prescott Bush (1895-1972), vader van George H.W. Bush, grootvader van George W. Bush. Alle drie leden van Skull and Bones. Ik weet niet wie zijn opvolger is geweest in de raad van bestuur. Maar in 1980 kwam CNN op.

In mijn boek Ander Nieuws, (pag. 432) staat: “Skull and Bones is opgericht in 1832. Het is een machtige organisatie omdat veel leden van rijke families zeer invloedrijke posities kregen/ krijgen in de (wereld)politiek, zakenwereld, kunst, wetenschappen, journalistiek, overal. Om lid te worden word je gekozen (met een tikje op je schouder).

Skull and Bones_logoSkull & Bones was opgericht door de zakenman, leraar en politicus William Huntington Russell (1809-’85), en Alphonso Taft (1810-’91), topjurist, Minister van Oorlog (1876), vader van William H. Taft (1857-1930), President van 1909-’13 en Hoofd Justitie van 1921-1930.

Ik denk dat Skull and Bones is opgericht in opdracht van de Rothschild’s om jonge bruikbare mensen al vroeg te selecteren en op te leiden voor latere sleutelposities, met het doel het vergroten van de invloed van de Rothschilds en de Rockefellers in de wereld. Hier laat ik het bij en ga ik nu niet verder in op Skull and Bones.

In het boek “Ooggetuige” op pagina 399 schrijft Carel Enkelaar in kleine letters: “In de daarop volgende jaren werd het ook het publiek duidelijk dat de belangrijkste Amerikaanse media in de macht of onder invloed waren van het complot dat de Amerikaanse president noodlottig werd. Respectabele bladen als The New York Times, TIME/LIFE en The Washington Post handhaafden jarenlang, tegen beter weten in, de éénmoordenaar-theorie, volgens welke uitsluitend Oswald de president van achteren zou hebben getroffen.

LIFE bemachtigde 4 uur na de moord de beroemd geworden film van de 8-mm (smalfilm-)amateur Zapruder, waarop duidelijk te zien is -het berucht geworden beeldje 313!- dat Kennedy niet van achteren maar van voren werd getroffen. LIFE ging zelfs zover enkele beeldjes te hermonteren, teneinde het tegendeel te kunnen aantonen.

Nadat CBS-chef Dan Rather de film (onder primitieve omstandigheden) had gezien, kwam hij het Amerikaanse TV-publiek met veel overtuiging meedelen zelf gezien te hebben dat de president ‘met grote kracht naar voren’ was gevallen (en dus van achteren door één moordenaar was gedood!).

Anthony_Summers Conspiracy Boek Anthony SummersIn zijn boek “Conspiracy”² veronderstelt de auteur Anthony Summers (geb. 1942, foto links), Pullitzerpris winnaar, dat heel Amerika -en daarmee de hele wereld- geweten zou hebben dat er sprake was van een complot als CBS de Zapruderfilm in zijn originele versie binnen een jaar zou hebben uitgezonden.

Ja, en tenslotte over Nederland: men denkt hier nog steeds dat de officiële versie van de moord op Kennedy klopt. Hoe is het mogelijk, na zoveel jaar. Nu denk ik aan het TV programma “De Slimste Mens”, lange tijd een dagelijkse kennisquiz met de bekende journaal-presentator Philip Freriks en Maarten van Rossem, gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. De slimste mens is/was een tv-quiz met een knipoog, waarbij het niet alleen gaat om kennis en algemene ontwikkeling, maar ook om associatief kunnen denken.

Op deze site staat: “Maarten van Rossem is niet alleen Nederlands bekendste historicus en Amerika-deskundige, hij is ook een veelgevraagd commentator op radio en televisie”.

Ik zat een keer op het puntje van mijn stoel bij de TV toen aan Maarten van Rossum werd gevraagd hoe hij dacht over de moord op Kennedy en of hij misschien nieuwe informatie had. Zijn antwoord was, ik vergeet het nooit, dat hij nog steeds dacht dat het geen complot was, maar dat Kennedy door één man vermoord was… Maarten van Rossum herhaalt zijn mening op een ludieke manier voor een lachend gezelschap op 10 jun. 2014. Zie hier.  Ja, en nu is/was Maarten van Rossum jury-lid van “De Slimste Mens”. Het kan verkeren.

Ik ben Carel Enkelaar -60 jaar geleden pionier en eerste hoofdredacteur van het NOS (NTS) Journaal- zeer dankbaar voor zijn boek “Ooggetuige”. Wat zal hij het fijn vinden dat ik zijn verhaal hier nu kan vertellen. En ik zou het heel fijn vinden als ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van het NOS Journaal dit boek ‘Ooggetuige’ wordt herdrukt.

Tenslotte leg ik nog even de link tussen de grote Nederlandse pensioenfondsen en de oorlogsindustrie, waar Carel Enkelaar het ook over heeft in een ander actueel artikel over deze kwestie: ‘Pensioenfondsen en de oorlogindustrie’.

© Janneke Monshouwer, 28 januari 2016

 

Voetnoten:

1) Boeken Jim Garrison:

  • “A Heritage of Stone” 1975 Berkley Publishing Group ISBN-10: 0425029530 ISBN-13:
    978-0425029534,
  • “The Star Spangled Contract” 1976 McGraw-Hill ISBN-10: 0070228906 ISBN-13: 978-0070228900,
  • “On the Trail of the Assassins: One Man’s Quest to Solve the Murder of President Kennedy” Paperback 2012 Skyhorse   Publishing ISBN-10: 1620872994 ISBN-13: 978-1620872994

2) Boek: “Conspiracy” Anthony Summers 1980 HarperCollins Publishers Ltd; ISBN-10: 0006354262 ISBN-13:
978-0006354260, 640 pagina’s

The Carlyle Group
The Carlyle Group, Alpinvest
Stichting Pensioenfonds APB

 

 

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: