RSS

Transcript van Janneke Monshouwer van interview op Radio 1

Dit is een door Janneke uitgeschreven interview van dinsdag 3 mei op NPO Radio 1 en de audioversie staat hier.

Bas van Werven: Meneer Van der Plas welkom.
Bas van der Plas: Goedemiddag.
Bas van Werven: Kunt u eerst even uitleggen aan de luisteraar waar u precies woont?

Antwoord: Ja dat kan ik uitleggen. Ik woon in de stad Narva in Estland. Dat is de grensstad met Rusland. En vanuit mijn flat heb ik een riant uitzicht op de Russische Federatie.
Vraag: Hoe dicht zit u op de grens?
Antwoord: 100 meter.
Vraag:100 meter, dat is inderdaad redelijk dicht tegen Rusland aan.
Antwoord: Ik heb de NAVO al gezegd dat ze hier geen troepen hoeven stationeren want ik kijk goed uit mijn raam en als ik de Russische tanks zie aankomen dan bel ik wel even.
Vraag: Nu even terug naar de zomer van 2014, want over wat u toen gezien heeft… U merkte indertijd iets he, van de toenemende spanningen tussen Rusland en het Westen.
Antwoord: Ja dat is natuurlijk al een hele tijd gaande. Wij zien dus continu nieuwe stappen die gezet worden in de richting van provocaties naar de Russische Federatie, terwijl er van de andere kant eigenlijk geen procovacies zijn. Dat is dus een beetje een merkwaardige situatie.
Vraag: Wacht even. Van de Russische kant, zegt u, ziet u niets, maar aan uw kant, aan de Estlandse kant, ziet u daar NAVO militairen rondtrekken?
Antwoord: Ja. Het is dus niet zo dat Rusland ook militairen aan de grens met de NAVO-landen heeft samengetrokken. Maar de NAVO doet wel het omgekeerde.
Vraag:Begon dat in 2014?
Antwoord: Ja dat is in 2014 begonnen tijdens de NAVO top in Wales. Daar hebben ze besloten om een zeer snelle interventie macht op te zetten de VJTF* (Very High Readiness Joint Task Force VJTF) en toen ging het al over 5.000 man die paraat zouden staan om op korte termijn ingezet te worden tegen Rusland.
Vraag: En u zag er zelfs een militaire parade van de NAVO?
Antwoord: Dat was vorig jaar (2015). Hier in Narva. Toen was er een militaire parade van de NAVO op de onafhankelijkheidsdag van Estland. Het wrange is dat die parade begon op 10 meter van de Russische grens.
Vraag: Dat was duidelijk een provocatie?
Antwoord: Dat was een hele duidelijke provocatie.
Vraag: Maar de Russen keken gelukkig niet mee, want die hadden daar niemand staan?
Antwoord: Die hadden daar natuurlijk ook hun mensen staan, maar niet militair.
Vraag: Nee. Nee. Nee. Goh… Nou is die troepenopbouw eigenlijk al aan de gang sinds 2014 he, want wat meneer Ash Carter nu doet is eigenlijk een vervolg op wat hij in 2014 heeft toegezegd, hoeveel militairen zijn er op dit moment gestationeerd bij u in de buurt in Narva?
Antwoord: In Narva niet. Er zijn dus op verschillende militaire bases in Estland, maar ook in Letland en Litouwen NAVO militairen aanwezig. In totaal zou het dus eigenlijk moeten gaan om 10.000 manschappen. (red. NB. vergeet ook niet de NAVO-troepen in Polen en de enorme NAVO-oorlogsvloot in de Zwarte Zee, zie mijn boek ANDER NIEUWS deel 1 pag. 379)
Antwoord:vervolg: Wat ik dus buitengewoon wrang vind: het is volgende maand 75 jaar geleden dat Operatie Barbarossa plaats vond, de Duitse inval in de Sovjet Unie en dat nota bene nu Duitsland het voortouw neemt in het stationeren van NAVO militairen aan de grenzen met Rusland.
Vraag: Steekt dat nog een beetje bij de bewoners bij jullie in de buurt?
Antwoord: Nou, wij hebben hier (in Estland) dus op 9 mei de “Dag van de Overwinning” van het Rode Leger op Nazi Duitsland. Omdat ik dus in het Russische deel van Estland woon wordt dat hier ook gevierd. Als je dus elders in Estland gaat kijken dan wordt het niet gevierd omdat dus de Russen dan daarna weer als bezetters worden beschouwd, maar we kunnen natuurlijk niet er omheen dat er een belangrijke Sovjetbijdrage geweest is aan het verslaan van Nazi Duitsland en dat wordt dus gewoon ieder jaar nog weer gevierd en herdacht.
Vraag: Precies, tenminste dus in het Russisch deel van Estland, zoals u terecht zegt.
Antwoord: Ja maar ook in Rusland zelf. In Rusland zelf is dit de belangrijkste burgerlijke feestdag.
Vraag:Even naar het andere, want niet voor niets denken wij, tenminste dat horen wij hier in de media, roept Ash Carter op tot die troepen-vermeerde-ring, want zegt hij, we moeten ons zorgen maken over het machtsvertoon van de Russen, dat zien we niet alleen daar in het deel waar u zit, tegen de Russische grens aan, maar met opzichtig machtsvertoon bijvoorbeeld in de Krim en Oost Oekraïne.
Antwoord: Ja, nou ja, van machtsvertoon aan deze kant waar ik woon is absoluut geen sprake. Er zijn zelfs uitgebreide culturele betrekkingen tussen de stad Narva (Estland) en de stad Ivangorod aan de overkant van de rivier dus in de Russische Federatie [red: De Estlandse stad Narva ligt aan de linkeroever van de rivier de Narva (de grens) en vormt samen met de Russische stad Ivangorod aan de rechteroever een dubbelstad, waar aan weerszijden historische fortificaties staan. Hier zijn een weg- en een spoorbrug over de rivier. Narva en Ivangorod liggen zo’n 160 km ten zuidwesten van Sint-Petersburg.]
Antwoord: (vervolg): Het symphonie orkest van St. Petersburg treedt binnenkort op in Tallinn (de hoofdstad van Estland in het noordwesten van Estland) als een soort vriendschapsbezoek. Er zijn zeer uitgebreide culturele banden. Ik zie dus geen enkele dreiging vanuit de kant van Rusland.
Vraag: Geen enkele dreiging zegt u, terwijl we toch ook wel eens verhalen horen inderdaad van: Poetin’s volgende expansiedrang zou zich inderdaad richten op de Baltische Staten.?
Antwoord: Ja nou ja, dat vind ik dus eh… kijk, we zitten dus behalve in een koude oorlog ook in een propaganda oorlog…
Vraag: het is weer Koude Oorlog, meneer van der Plas, gewoon.
Antwoord: Wat zegt u?
Vraag: Het is gewoon weer Koude Oorlog dus.
Antwoord: Het is weer Koude Oorlog. Maar wat er ook belangrijk bij is, is de propaganda oorlog en de uitspraak die u net deed, die beschouw ik als een van de uitwassen van de propaganda. Hier in Narva krijg je dus regelmatig buitenlandse TV ploegen op bezoek, die dus vooral een verhaal willen gaan vertellen dat de Russische bevolking in Estland de 5e Kolonne van Poetin is. Maar ook dat is dus weer gewoon desinformatie die eigenlijk helemaal nergens op slaat, maar alleen maar in het Westen een beeld moet creëren wat de NAVO het recht geeft om hier die troepen te plaatsen.
Vraag: dat is dus kletsika, om een goed Russisch woord te gebruiken (volgens mij). Is dit dan al met al… als we uw verhaal interpreteren, niet een zeer gevaarlijk schaakspelletje wat er gespeeld wordt?
Antwoord: Het is een heel gevaarlijk spel, want de NAVO rukt dus steeds verder op naar de Russische grenzen, er zijn steeds meer zogenaamde NAVO oefeningen vlakbij de Russische grenzen (red. ik noemde ook al de vele NAVO-oefeningen in de Zwarte Zee). Er hoeft maar één incident plaats te vinden en we krijgen dus een domino effect. Ik vind het zelf een buitengewoon beangstigende situatie. En ik zie ook dat uiteindelijk, zeg maar vanaf 2014, tot de dag van vandaag er één lijn getrokken wordt door de NAVO, die dus heel langzaam de kiem gaat vormen van, wat mij betreft, een 3e Wereldoorlog.
Vraag: Een 3e Wereldoorlog, laten we hopen dat dit niet gebeuren gaat.
Antwoord: Morgen wordt in Nederland de 2e Wereldoorlog herdacht, maar ik zou het ook belangrijk vinden als men terzelfder tijd gaat protesteren tegen de nieuwe oorlog, die op dit moment al in de maak is.

Bas van Werven: Deze NAVO-top komende 8 en 9 juli 2016 in Warschau, daar zal het definitieve besluit worden genomen of de NAVO inderdaad 4.000 extra militairen in gaat zetten aan de grens met Rusland, dus ook in de buurt wellicht van Narva waar Bas van der Plas, Rusland-kenner woont. Dank voor dit moment!

 

Janneke heeft daarna nog wat zaken uitgezocht en het hele artikel kun je hier op Gewoon-nieuws verder lezen. (red.)

© Janneke Monshouwer

 

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: