RSS

Transcript bij documentaire: Chemtrails, de geheime oorlog

Giorgio Pattera - bioloog

Giorgio Pattera – bioloog

Giorgia Pattera – bioloog; “Wat de geschiedenis ons leert, moet een toets zijn, maar soms leert het ons niets, of is een slechte leraar.

Er is niemand zo doof als degene die niet wil horen en niemand zo blind als degene die niet wil zien .

Alle theorieën in de wetenschap zijn geldig zolang er niemand komt om het tegendeel te bewijzen

Utopia kan een werkwijze zijn, en als werkhypothese worden beschouwd

Het belangrijkste is dat de gegevens, de feiten niet worden ontkend

 

Galileo heeft laten zien wat hij heeft aangetoond met alle gevolgen van dien, we weten dat hij het zwaar te verduren had

Het feit dat hij 500 jaar later werd gerehabiliteerd door het Vaticaan, maakt niet uit.

Als hij de intuïtie niet had die hij heeft gevoeld….

Hij ontdekte de eerste vier manen van Jupiter, de Galileïsche manen, gewoon met een verrekijker,
wat ieder kind vandaag de dag zou kunnen.

Het is duidelijk dat het als eerste om nieuwsgierigheid en intuïtie gaat.

Helaas, een instituut zwemt altijd tegen de stroom in. Zo koppig, vasthoudend, constant en vaak ook gefinancierd uit ‘eigen zak’!”

CHEMTRAILS – DE GEHEIME OORLOG

Commenator:De geschiedenis van de mensheid is bezaaid met oorlogen en alle soorten onrecht gepleegd door naties en kasten, die vaak de hel betekende en andere landen binnenviel omwille van de macht, vaak met goedkeuring van de VN

Vandaag de dag, daarentegen, hebben militairen en regeringen een oude wens gerealiseerd, het domineren van natuurlijke fenomenen en deze macht als wapen gebruiken om andere volkeren en andere landen te controleren

Deze nieuwe technologie is zichtbaar in onze lucht en staat bekend als chemtrails een Engelse uitdrukking voor chemical trails

De term ‘chemtrails’ is van militaire oorsprong en is opgenomen in de akte voor behoud van het milieu

In 2002 werd een wetsvoorstel gemaakt door een congreslid, Dennis Kucinich.

Dit lid van het Amerikaanse Congres heeft om stopzetting van alle exotische wapens gevraagd
waaronder de ‘chemtrails’

Zijn wetsvoorstel werd goedgekeurd, maar met draconische wijzigingen en de verwijzing naar exotische wapens werd verwijderd

Vandaag kunnen we deze chemtrails specifieker definiëren als ‘illegale geo-engineering operaties

Dit document ‘een nationaal programma voor weer- modificatie’ uit 1966, is een verpletterend bewijs

Het moet een krachtig alarm zijn voor degenen die nog steeds het bestaan ontkennen

van deze grootschalige activiteiten met betrekking tot het klimaat en weermodificatie, die door verschillende overheden wereldwijd worden uitgevoerd

Het document onthult -met een overvloed aan informatie- het bestaan van weermodificatie- programma’s in de Verenigde Staten, die tien jaar vóór het schrijven van de tekst in kwestie werden geïmplementeerd

De tekst beschrijft een speciale commissie, met als doel meerdere betrokken overheidsinstanties te coördineren

In deze rampzalige geo-engineering-programma’s in de VS in samenwerking met freelancers en universiteiten

De commissie beoordeelt en beheert de internationale impact, juridische en sociale gevolgen, het uitsterven van levende soorten en biologische gevolgen van de clandestiene geo-engineering

In 1995 heeft de Amerikaanse marine een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, bestaande uit tientallen documenten waarin specifieke technieken worden beschreven, gebruikt voor het structureren van een ‘global control-gate’, bestaande uit een reeks instrumenten.

Tussen onderzoek en de manipulatie van de ionosfeer creëert men lagen die bijzondere kenmerken verbergen, sprayen, microgolven, het gebruik van sensor netwerken, de vorming en vernietiging van nevels en wolken, het stimuleren van regen en bewust veroorzaakte droogte van grote gebieden

Het document staat bekend als: ‘Owning the weather in 2025’

De studie wordt gepresenteerd als zijnde puur theoretisch, maar na onderzoek van de schema’s en de afbeeldingen, concludeerden we dat al in 1995; het controleren van weer en klimaat zich al in een vergevorderde implementatiefase bevonden

In feite is onze lucht beschadigd, ondoorzichtig, wit gekleurd, en al tenminste vanaf 1995

Corrado Penna

Corrado Penna – fysicus

Corrado Penna, fysicus:Men hoeft geen extra vaardigheden te hebben om het verschil tussen chemtrails en contrails te analyseren en te berekenen.

Helaas zijn berekeningen niet toegankelijk voor iedereen, maar er bestaan meteorologische boeken en teksten, wellicht wat verouderd, die uitleggen dat contrails verschijnselen zijn die optreden op grote hoogte, bij een temperatuur van tenminste 40 graden C. onder nul en bij een vochtigheid boven 60%.

Maar naast het lezen, je laten informeren en het maken van berekeningen van de radiosonde zou het ook nodig zijn om de gegevens te controleren die tegenwoordig beschikbaar zijn op het internet.
En die het mogelijk maken om de luchtvochtigheid en de atmosfeer op verschillende hoogtes te verifiëren
Opgemerkt moet worden dat de vochtigheid van de atmosfeer op verschillende hoogtes niet voldoende is, om condensatie te rechtvaardigen, waardoor uiteraard twijfels rijzen.”

 

CONDENSATIE STREPEN OF CONTRAILS

Commenator:Wat we hier zien, zijn geen echte contrails.

Ten eerste, wat is een contrail?

Een gebied dat vloeibaar of gasvormig is, onmiddellijk gelegen aan de achterzijde van een vast element in beweging, gekenmerkt door een beweging die gewoonlijk maalstromen vormt
De condensstrepen worden in het Engels contrails genoemd, een afkorting van condensatiesporen
 
De ontwikkeling is afhankelijk van specifieke atmosferische condities;  temperatuur beneden 40 graden C, vochtigheid niet minder dan 70%,
hoogte ten minste boven de 8000 m, ideale luchtdruk
De luchtdruk is een beslissende parameter en verandert met de temperatuur, het daalt wanneer de temperatuur stijgt, omdat warme lucht de neiging heeft uit te breiden, wanneer het minder dicht is en lichter
Het is natuurlijk dat de parameters veranderen en dat kleine schommelingen het gevolg zijn van de hoogte .
Een voorbeeld: het is onwaarschijnlijk dat een contrail zich vormt in een equatoriale regio waar de lucht het hele jaar warm is
Daarnaast is de lucht erg droog op grote hoogte, dat is waarom contrails daar zeldzaam zijn
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano – filmmaker, journalist

Rosario Marciano: “Hoe verschijnen trails? Gewoon door het toevoegen van speciale additieven voor vliegtuigbrandstof.

Het ´ei van Columbus´ wordt uitgelegd in de verklaring van Edward Teller in 1997.
Mag ik u eraan herinneren dat Edward Teller de uitvinder is van de waterstofbom.
Teller deed een voorstel om de burgerluchtvaart daarvoor te gebruiken, tijdens het Erice congres over klimaatverandering in Sicilië, door het gebruik van specifieke toevoegingen aan de brandstof.
 
Ik vind dit niet uit, maar deze woorden werden uitgesproken door Edward Teller zelf in 1997 en deze stoffen, deze chemicaliën zijn sindsdien verspreid door vliegtuigen die op lage en gemiddelde hoogte vliegen.
Commentator: Lijnvliegtuigen met min of meer een lang en zichtbaar spoor dat min of meer aanhoudt, vliegen op lage of zeer lage hoogte, waar zich onmogelijk condens kan vormen.
Dit is een bewezen en onweerlegbaar feit.
Deze niet-aanhoudende contrails die overdag zichtbaar kunnen zijn, in een open wolkenloze hemel, worden kunstmatig opgewekt en verkregen met het sproeien van hygroscopische chemicaliën, die de ontwikkeling van stapelwolken voorkomen als het weer goed is en niet als gevolg van condens,
maar uit de verbranding van brandstoffen en speciale toevoegingen.
 
Dit veroorzaakt de vorming van valse condensatie-sporen en de neerslag van polymeren in de vorm van filamenten die op spinnenwebben lijken.
 
 
Condensatiesporen zijn hoe dan ook een zeldzaam fenomeen in die zin dat de naam ‘condensatiespoor’ niet voorkomt in de oude encyclopedieën”
Corrado Penna

Corrado Penna – Fysicus

Corrado Penna: “En feitelijk zijn deze massale filamenten gevonden in verschillende delen van Italië en sluiten niet aan bij de hypothese van een kleine rondtrekkende spin.

In feite werden ze geanalyseerd en de bestanddelen die zijn aangetroffen, komen alleen voor in brandstoffen, die de oorsprong van deze filamenten lijken te bewijzen”.

Commentator: ‘Turbofan motoren met High Bypass worden gebruikt sinds de jaren zeventig en kunnen geen contrails produceren

 
Omdat 80% van de lucht die daar doorheen stroomt niet in de ‘verbrandingskamer’ komt, zijn niet verbrande gassen relatief koud bij de uitgang
 
Dit impliceert dat de huidige drijfkracht onder geen enkele omstandigheid contrails kan genereren
Brandstoffen bevatten onverzadigd koolwaterstof, dat onderhevig is aan oxidatie, die brandstofverbruik veroorzaakt, gomvorming, kleurvorming, en het verlaagt het octaangehalte
Polymerisatie brengt kettingvorming met zich mee, vandaar de neerslag van de filamenten.
Corrado Penna

Corrado Penna – Fysicus

Corrado Penna:Dr. Teller, een van de pioniers van de atoombom Nobelprijs, een van de leiders -op zijn minst moreel–

van de Japanse slachtpartijen van Hiroshima en Nagasaki, bedacht een paar jaar geleden een project dat de aarde zou beschermen tegen opwarming door de zon
 
Dit project zou vliegtuigen betrekken bij het sproeien van metalen deeltjes die de stralen zouden reflecteren
 
Andere wetenschappers deden na Dr. Tellers idee, voorstellen voor geo-engineering
 
De sulfiden die ze wilden sproeien, aluminium deeltjes, of barium, hoe dan ook, projecten kennen vooruitgang, en diverse wetenschappelijke en institutionele organisaties, verbonden met Westerse regeringen, hebben onderzoeken gedaan naar dit onderwerp
 
Geo-engineering is daarom een onderwerp dat nog steeds wordt besproken, in het bijzonder door wetenschappelijke instellingen en verscheidene Westerse regeringen
 
Wat lijkt te worden waargenomen in onze lucht is de uitvoering van dit voorstel, terwijl het in feite nooit door iemand is goedgekeurd
 
Dus we worden bijna geconfronteerd met een soort van clandestiene geo-engineering, zelfs als de doelen waarschijnlijk niet zo goed bedoeld zijn: het officiele doel is de planeet te beschermen tegen straling
 
Dit is waar, omdat de Met Office, de Britse Meteoro- logische Organisatie, informatie heeft gepubliceerd, in een artikel dat zegt dat de klimaatopwarming ongeveer vijftien jaar geleden is gestopt en dat we ons in een stabiele fase bevinden”
 
Commentator: ‘Radarsignalen worden gedempt door zuurstof en waterdamp in de atmosfeer
 
De beperking wordt significant op een frequentie hoger dan 10 GHz
 
De reductie op een R afstand kan snel gaan in de exp (-Ra) vorm waar (-Ra) het reductiepercentage per eenheid van de afgelegde afstand is
 
Regen, sneeuw en mist kunnen radarsignalen aanzienlijk verminderen en dus bijdragen aan achtergrondlawaai
 
Giorgio Pattera - bioloog

Giorgio Pattera – bioloog

Giorgio Pattera: Barium, aluminium, mangaan en andere elementen zijn geen normale elementen in de atmosfeer

 
Natuurlijke neerslag is meteorologische neerslag: regen, hagel, sneeuw, mist en ga zo maar door
 
Door het analyseren van het effect van deze weersom- standigheden, vonden we zaken die er niet in thuishoren
 
Dus als het regent, verzamelen wij regenwater met alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, we analyseren het en we treffen elementen aan die absoluut onvoorstelbaar zijn
 
Commentator: Dus wat zijn de sporen die ons luchtruim vuil maken?
 
De zogenaamde ‘Chemische sporen’ zijn een kunstmatig fenomeen
 
Ze worden gesproeid door commerciële vliegtuigen of militaire vliegtuigen
 
Ze bevatten veel schadelijke stoffen, voornamelijk chemische elementen, toevoegingen aan de brandstof van de nieuwe luchtvaart generatie
 
Barium, aluminium en mangaan
 
Chemische analyses die zijn uitgevoerd in veel landen hebben de aanwezigheid van andere elementen en componenten bevestigd: thorium en radioactief cesium, koper, titanium, cadmium, gallium, silicium, lithium, kobalt, lood, nikkel, ijzer, dibromoethylene; een schadelijke insecticide op basis van de EPA, de bescherming van het milieu agentschap van de VS
 
Pathogene middelen zijn ook gevonden: schimmels, bacteriën en virussen
 
Indien de aanwezigheid van valse condensatiesporen veroorzaakt wordt door de verbranding van brandstoffen en speciale toevoegingen zoals Stadis 450, aluminiumtrimethyl of de speciale brandstof Al ice, blijft het probleem van achteruitgang van de filamentresten bestaan, dat er onmiskenbaar uitziet als vliegen met spinnenwebben
 
Wat is de samenstelling van deze filamenten, die geproduceerd worden door overvliegende vliegtuigen?
 
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano – filmmaker/journalist

Rosario Marciano: Deze producten, deze elementen die worden verspreid door civiele en militaire vliegtuigen

en of ze verbranden of niet, zij vallen zeer snel naar beneden en zijn duidelijk herkenbaar als polymeren, vallende filamenten, veroorzaakt door de polymerisatie van de brandstof, uitgestoten door de reactoren
 
Franse onderzoeken, uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium, hebben aangetoond dat er een nauwe relatie is tussen kerosine en de neerslag van polymeer filamenten die niet, zoals beweerd door sommigen, gefabriceerd worden door het CICAP comité, dat zich bezighoudt met deze kwestie namens, God weet wat voor een autoriteit.
Het gaat niet over vliegende spinnenwebben, maar over de neerslag van polymeren door afgewerkte brandstof. Bovendien, wordt dit bevestigd door de beschrijvende dossiers met betrekking tot anti polymerisatie hulpstoffen, en derhalve de anti-productie van rubberen filamenten die op de markt zijn.
Als we op sites naar referenties kijken
 
van verschillende kerosineproducenten, vinden we een aantal elementen de namen en advertenties van toevoegingen.
 
Tenminste tien hiervan kunnen gevonden worden onder anti-polymerisatie toevoegingen.
 
Commentator: In 2012 werden de filamenten geanalyseerd door een gecertificeerd Frans laboratorium.
 
De analyses zijn afgerond en de resultaten staan beschreven in dit onderzoeksrapport.
 
Deze filamenten die worden gesproeid door vliegtuigen, zijn complexe polymeer organismen, gebaseerd op synthetische chemicalieën, zoals blijkt uit de analyse uitgevoerd op tal van producten door hun thermische ontleding waaronder verschillende moleculen, zoals ze worden aangetroffen in brandstoffen.
 
De vier monsters die zijn bestudeerd bevatten verschillende aromatische verbindingen, giftige synthetische producten (ftalaten). Drie van hen bevatten DEHP, een voornamelijk gevreesd ftalaat, omdat het het endocrien systeem verstoort.
 
Alle organische moleculen, speciaal heterocyclische verbindingen, zoals in de monsters van de filamenten zijn een regelrechte bedreiging voor de volksgezondheid, en een bedreiging voor het milieu.
 
De afgelopen jaren sproeiden vliegtuigen deze chemische verbindingen en ze maken vaak gebruik van stoffen die slechts enkele seconden aanhouden
en gedragen zich als spookachtige contrails
 
Aanhoudende contrails worden nu zelden gebruikt.
 
Gesproeide stoffen kunnen vaak worden verward met condensatie sporen al zijn het dat niet
 
Dus hoe kun je deze onderscheiden? Dat is heel simpel
 
De lucht lijkt gewatteerd, zelfs als ze proberen om voor het oog een lichtblauwe uitstraling te behouden
 
Een zeer belangrijk kenmerk is dat de zichtbaarheid sterk wordt verminderd
 
Op een afstand van slechts enkele honderden meters en met name rond de zon, is er een dichte mist
 
Dat is de chemische mist die neerslaat
 
Bovendien, niet-aanhoudende contrails, die op condensstrepen lijken bevinden zich op dezelfde hoogte als stapelwolken
 
Het is duidelijk dat het hier om chemtrails gaat
 
Corrado Penna

Corrado Penna – Fysicus

Corrado Penna: Als we kijken naar de veronderstelling dat extreem gebruik van chemtrails nodig is om de planeet te koelen, naast het feit dat er geen hard bewijs is dat de planeet opwarmt, kunnen deze chemtrails ook ‘s nachts worden waargenomen

 
’s Nachts, of de lucht nou helder is of bewolkt, voorkomt dat juist, dat de aarde afkoelt
 
BEDENKERS EN BELANGEN
 
Commentator: Het constante heen en weer vliegen van vliegtuigen kan worden uitgelegd als een activiteit, waarbij de bedenkers meerdere belangen hebben, zowel civiel als strategisch
 
De primaire motivatie is om de atmosfeer te veranderen, en dus draadloze communicatie te vergemakkelijken
 
Het verbetert altijd de informatieverspreiding van satellieten, radar, GPS, WIFI, en van steunzenders
 
Radar signalen worden verzwakt door zuurstof en waterdamp in de atmosfeer
 
De afname wordt aanzienlijk bij frequenties hoger dan 10 GHz
 
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano – filmmaker/journalist

Rosario Marciano: Als de atmosfeer veel water en vocht vasthoudt, lijden de KA band transmissies onder de veranderingen, verminderd signaal of verzwakte signalen, ook wel ‘scattering’ genoemd; een soort echo in het signaal die de juiste verzending van KA band draadloze communicatie verhindert in de microgolven range

 
Uiteraard is het in dit geval noodzakelijk om de productie en ontwikkeling van wolken af te remmen die normaal zouden ontstaan door atmosferisch vocht, om uit te groeien tot stapelwolken, en daardoor leiden tot verstoringen
 
Dus dit is een klimaatverandering die verboden is door ondertekende afspraken, wereldwijd
 
In feite is dit slechts het topje van de ijsberg, want in werkelijkheid is dit geen klimaat oorlog die gericht is op het veranderen van het klimaat, maar een klimaat oorlog met een algemeen aanvaard neveneffect voor degenen die belangen hebben bij deze operaties voor zover het alle MTS communicatie, satelliet en radar betreft.
Zowel civiel als militair; mededelingen over de structuur en het beheer van de satellieten voor GPS zowel civiel als militair; deze elektronische apparaten werken niet als er wolken zijn.
 
Commentator: Neerslag in de atmosfeer, zoals regen, sneeuw of mist kan de radarsignalen aanzienlijk verminderen en bijdragen aan het achtergrondlawaai
 
In het algemeen, hoe hoger de frequentie van de radar, hoe meer verzwakking
 
De snelheid van de afname in het geval van lichte regen of mist is ongeveer 0,1 dB/km voor een 10 GHz radarsignaal
 
Daarom zal het signaal afnemen met 10 dB na een afstand van 100 km bij matige regen of dichte mist
 
We weten dat de technieken die worden gebruikt om neerslag te maken, slechts een masker zijn om de illegale geo-engineering achter te verbergen
 
Het uitzaaien van wolken, bedoeld om regens te veroorzaken, is relatief wijdverspreid in de jaren zeventig, met name in de Verenigde Staten, Israël en Italië
 
Dikwijls wordt dit type van ‘zaaien’ nog beoefend vandaag de dag, maar marginaal
 
Het werd geleid als voorbereiding op andere interventies, met zeer verschillende doelstellingen, of liever gezegd uiteenlopend
 
Het diende als een Trojaans paard om hygroscopische operaties onrechtmatig te introduceren
 
Het woord ‘hygroscopisch’ komt van ‘het Grieks’ en betekent letterlijk ‘dat wat vocht aantrekt “
 
Hygroscopische sporen zijn de basis van droogmiddelen; silicagel, aluminiumtrimethyl, lithium, calcium carbonaat, barium verbindingen, etc. die reageren met het aanwezige water in de atmosfeer
 
Door chemische reacties, breken ze de moleculaire verbindingen tussen waterstof en zuurstof vaak verlaagt het de vochtigheidsgraad van de lucht aanzienlijk en daardoor wordt wolkenvorming voorkomen
 
Het resultaat van deze chemische reacties is de verspreiding van andere schadelijke stoffen
 
Vocht en wolken; vooral stapelwolken zijn regen reservoirs die zich op lage hoogte bevinden en zijn de vijanden van satelliet en radar systemen die opereren op een bepaalde (KA) frequentie
 
Natuurlijke wolken verstoren en splitsen elektromagnetische signalen.
 
Dit verschijnsel wordt “scattering” genoemd
 
De militairen hebben het probleem opgelost door het vernietigen van wolkvorming
 
Civiele of militaire Eskaders blokkeren of verzwakken verstoringen middels het verspreiden van giftige en gevaarlijke stoffen
 
Meestal vliegen de vliegtuigen op lage of zeer lage hoogte op wolken-niveau tijdens deze operaties omdat de opwaartse stroming deze verbindingen in de richting van de natuurlijke wolken draagt vervolgens worden opgeheven en worden vervangen door een grijsachtige coating
 
Hygroscopische sporen, zowel blijvende als niet aanhoudende sporen, veroorzaken een broeikas effect omdat ze een netwerk van infrarode straling creëren in combinatie met thermische energie, en warmte opvangt uit de bodem
 
Door het verspreiden en uitwaaieren, versluieren deze trails het zonlicht en verstoren chemische processen en de biologische processen van alle levende wezens
 
Deze sporen maken de lucht ondoorzichtig, of gestreept, waardoor droogte wordt veroorzaakt of veroorzaken verwoestende orkanen wanneer de energie van een verstoord weersfront in een beperkte ruimte komt
 
Sommige elektromagnetische frequenties verbreken de verbinding tussen zuurstof en waterstof in het watermolecuul. Deze draadloze uitstoot wordt vervolgens gebruikt om vochtigheid te verminderen zónder gebruik van chemische drogers
 
Helaas worden de mogelijkheden van draadloze communicatie-systemen gebruikt in vele conflicten die tot bloedvergieten leiden over de hele aarde gaan hand in hand met de verwoesting van het milieu en de toename van ernstige levensbedreigende ziekten
 
Levens en de gezondheid worden geofferd op het altaar van de economische en strategische belangen.
 
Corrado Penna

Corrado Penna – Fysicus

Corrado Penna: Om het klimaat te manipuleren, kunnen twee soorten stoffen worden gebruikt enerzijds, hygroscopische stoffen die vocht opnemen alsof ze de wolken uitdrogen; of anderzijds, het verspreiden van stoffen die condenswater opwekken is ook een mogelijkheid.

 
Hooggelegen condens vormt zich gemakkelijker bij verontreiniging en worden ‘condensatiekernen’ genoemd
 
Het voorzien in deze condensatiekernen bevordert kunstmatige regenval
 
Dit betekent dat chemtrails kunnen worden gebruikt voor vele doeleinden
Ze kunnen worden ingezet om het weer te veranderen in vredestijd en oorlogstijd, alsmede voor het optimaliseren van zenders en ontvangers in legerkampen
 
Ze kunnen ook worden gebruikt voor het beheer van radars met driedimensionale effecten
 
Ze kunnen ook gebruikt worden, zoals we vermoeden, voor geheime en mindcontrol-projecten
 
Maar in dit geval, zijn er niet alleen chemtrails, er zijn patenten op het gebruik van computervideo’s, en met name nieuwe digitale tv-schermen voor het overdragen van specifieke signalen die worden gebruikt voor geestelijke manipulatie
 
DOELEN
Commentator: De belangen zijn duidelijk genoeg om de doelstellingen te begrijpen.
Het belangrijkste doel is een atmosfeer te creëren die is aangepast aan de eisen van de militairen en burgers op het gebied van draadloze communicatie
 
Dit doel wordt vaak geassocieerd met de controle over weer en klimaat, vandaar de term klimaat oorlog’
 
Beheersing van de atmosferische verschijnselen betekent overheersing van de economie en controle over de hulpbronnen
 
Ze kunnen de gewassen van de vijand beschadigen of vernietigen en dus leiden tot langdurige droogte of zware regens
 
Sinds de jaren zestig, spelen de Verenigde Staten en Rusland met het klimaat en de natuur
 
De VS gebruikten ‘Agent Orange’ tijdens de Vietnam Oorlog, om de start- en landingsbanen die werden gebruikt door de Vietcong, te overspoelen met stortregens
 
Om te voorkomen dat de Tsjernobyl-straling zich zou verspreiden over Rusland werd de radioactieve regen gelost op Oekraïne, met behulp van vliegtuig esquadrons
 
In tien jaar is het klimaat op aarde uitgegroeid tot een chaotische verzameling van kunstmatige fenomenen: turbulenties zijn verzwakt, groter of afgebogen; zeestromingen worden omgeleid temperaturen ervaren enorme verschillen
 
De planeet is omgetoverd tot een wereldwijd theater; tot een klimaat oorlog met vaak extreme beelden
 
Orkanen, enorme sneeuwstormen, een chronisch gebrek aan regen,
 
Vandaag de dag hebben staten zoals China en Thailand organisaties die gericht zijn op weermodificatie
 
Helaas, wie met vuur speelt loopt het risico zich te branden
 
Het voorkomen van regen in een gebied als gevolg van een sportevenement of politieke gebeurtenis betekent dat een gebrek aan evenwicht wordt gecreëerd dat leidt tot overstromingen of andere rampen
 
Illegale geo-engineering, die begonnen is in 1960 in de strategische gebieden werd al snel een bron van enorme winsten voor de farmaceutische industrie voor de chemische industrie, de voedselverwerkende industrie, alsmede voor luchtvaartmaatschappijen
 
Het is moeilijk om een aantal bedrijven in het geoliberale financiële systeem te vinden in de wereld die geen enorme voordelen uit illegale geo-engineering halen.
 
We volgen het spoor van het geld:
 
Voedsel multinationals slagen erin om ons genetisch gemanipuleerde zaden op te leggen die groeien in gebieden die getroffen zijn door droogte; de bodem is verontreinigd door aluminium
 
Laten we eens nadenken over de enorme winsten die ze hiermee maken speculeren op de financiële markten, met name door het kopen en verkopen van aandelen van levensmiddelen en van chemische multinationals
 
Terwijl de industrie door onverwachte schommelingen gaat, worden veel mensen rijk op de beurs in een ongelooflijk tempo
 
Planning en het conditioneren van de prijs van de offertes is de manier om exorbitante winsten te maken
 
Illegale geo-engineering is een gigantische taart welke een astronomische waarde heeft!
 
Nadat de orkaan Catarina Louisiana verwoestte, werden de veilingen toegewezen aan miljonairs die in relatie staan tot George Bush Jr., voor de wederopbouw van fabrieken
 
Chemische dekens en elektromagnetische velden openen nu de weg naar voorheen ontoegankelijke investeringen
 
Rusland, Noorwegen en de VS staan te popelen om greep te krijgen op de Arctische olie en aardgas
 
Met als excuus de klimaatverandering, ten onrechte toegeschreven aan de uitstoot van kooldioxide in de atmosfeer; nieuwe belastingen worden ingevoerd om de belasting aangifte te verhogen
 
Zij vonden de koolstofheffing uit om geld te krijgen uit het bedrijfsleven en van de burgers
 
Klimaat wapens zijn ook lucratieve business welke exorbitante recepten garandeert voor profiteurs, woekeraars en vliegmaatschappijen, multinationale farmaceutische bedrijven, ‘onderzoekslaboratoria, oorlog industrie, academische centra, en voor desinformanten
 
Dan de militaire doelstellingen: onzichtbaarheid van vijandelijke radarsystemen, elektronisch in kaart brengen van het grondgebied door verspreiding van giftig barium
 
Geo-engineering is een veelzijdig hulpmiddel, geschikt voor meerdere doeleinden en gemakkelijk in gebruik, dankzij de volledige betrokkenheid van de luchtvaartmaatschappijen
 
Zoals blijkt uit het voorbeeld van de wetenschapper Edward Teller, die voorstelde om de burgerluchtvaart te gebruiken om aluminium nanodeeltjes en glas in de atmosfeer te strooien, met als excuus om opwarming van de aarde te verminderen
 
DE CONSEQUENTIES VOOR HET MILIEU
 
De gevolgen van illegale geo-engineering op de ecosystemen zijn indrukwekkend: de lucht die we inademen, het water dat we drinken, de besmette grond waarop we planten laten groeien
 
Droogte vernietigt niet alleen gewassen, maar brengt onherstelbare schade toe aan de bossen
 
Extreme weersomstandigheden stellen de flora en fauna op een verschrikkelijke wijze bloot aan stress
 
Het natuurlijke evenwicht staat op de rand van aantasting
 
Stortregens worden veroorzaakt door de verspreiding van bacteriën zoals
 
Escherichia coli en Pseudomonas Syringa
 
Dit zijn ziekteverwekkers waarvan de kenmerken bruikbaar zijn om te dienen als condensatiekern voor neerslag
 
Dan hebben ze een dodelijk effect: ze maken de grond poreus, destabiliseren bodems, veroorzaken vallende stenen en aardverschuivingen
 
Corrado Penna

Corrado Penna – Fysicus

Corrado Penna: Onderzoek werd door velen gedaan, door angstige burgers die bang waren voor al deze strepen in de lucht en die soms zelfs de zon onzichtbaar maken

 
Veel mensen hebben water en gevallen sneeuw laten testen en velen hebben hun haar laten testen op zware metalen of lieten hun bloed testen op zware metalen en de resultaten waren indrukwekkend.
Grote hoeveelheden aluminium en barium in water en sneeuw,en in de lichamen van degenen die haar- en bloedtesten lieten doen.
 
Dit kan allemaal bijdragen aan een diversiteit aan ziektes.
 
Barium creëert grote problemen zoals spiermoeheid, daarom kan het het hart beschadigen
 
Barium kan grote problemen bij de interne organen veroorzaken
 
Aluminium is een neurotoxisch metaal dat een negatieve invloed heeft op het zenuwstelsel
 
Het kan bijdragen aan dementie, en kan leiden tot ziekten zoals Alzheimer en Parkinson
 
Commentator: Aardse ecosystemen maken langzaam plaats.
 
De rhizobacterie is een gunstig organisme dat verdwijnt door barium en aluminium
 
Dit micro-organisme is verantwoordelijk voor het overbrengen van de voedingsstoffen uit de bodem naar het wortelsysteem van de plant
 
Barium en aluminium zijn loogachtig en veranderen de pH-waarde van het land en het water, om het naar een zodanig niveau te brengen dat de planten niet kunnen overleven
 
De grote bijensterfte is karakteristiek
 
Deze heilzame insecten, waarvan de bestuiving van veel fruitbomen en andere plantensoorten afhangt lijden onder hoge niveaus van neurotoxische metalen in hun leefomgeving
 
Dieren en planten onder dreiging van een snelle uitsterving, zijn talrijk vleermuizen en vele soorten wilde dieren, van amfibieën tot wespen en mieren,
van kastanje tot Redwoods
 
Parasieten en schadelijke insecten, vaak ziektedragers, kunnen zich derhalve vermenigvuldigen
 
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano

Rosario Marciano: Er is een link naar wat klimaatverandering inhoudt, dit is te wijten aan strikte strategische eisen om neerslag in een gebied voorkomen

 
Traditionele neerslag wordt vaak veroorzaakt, terwijl echte water bommen ontstaan in een ander gebied
 
Om dit te doen, wordt niet hygroscopisch, maar klassiek zaaien beoefend in dit geval om regenval te veroorzaken in bepaalde gebieden
 
Regens worden tegengehouden in gebieden die een bijzonder strategisch belang vertegenwoordigen
 
In dit geval worden systemen gebruikt die op verschillende momenten zilverjodide vervangen waaronder, zo is tijdens het bestuderen van de beschikbare patenten opgevallen, het gebruik van E-coli en Pseudomonas syringae als condensatiekernen die niet alleen regen veroorzaken, maar ook de koude temperaturen verhogen
 
Zo kunnen er vreselijke hagelregens vallen bij temperaturen ruim boven 0 graden C. en sneeuwbuien boven de 3 graden C. Dat is het kenmerk van zaaien om regen te veroorzaken
 
Min of meer recent hebben wij de verontreiniging van gewassen gezien veroorzaakt door de Pseudomonas Aeruginosa bacterie en E-coli
 
Commentator: Marine geo-engineering waarbij vooral ijzer wordt gesproeid is een gevaar voor de flora en fauna van de oceanen welke al is gedecimeerd door de lozing van radioactief afval, geproduceerd in kerncentrales
 
Walvisachtigen waarop vaak zonder onderscheid wordt gejaagd, stranden als gevolg van elektromagnetische uitstoot op een zeer lage frequentie die wordt gebruikt in de communicatie tussen onderzeeërs en tussen onderzeeërs en landbases
 
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano

Rosario Marciano: De wetenschapper Marc Burdey die helaas vroegtijdig is gestorven in 1999 had dat al eerder aan de kaak gesteld op tijdens het uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en analyses op de bodem en in het regen water in Europa, inclusief Sardinië, Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland

 
Marc Burdey had de aanwezigheid van barium bekend gemaakt. Hij verklaarde dat barium werd gesproeid door militaire vliegtuigen voor gebruik ten behoeve van draadloze communicatie
 
Commentator: De vervuiling van Geo-Engineering kent geen grenzen: van de aarde tot de troposfeer tot de ozonlaag
 
Mickael Castle, bioloog, merkt op dat het Welsbach deeltje schadelijk is voor de mens en het milieu
 
Deze chemische stof mengsel bevat aluminium, thorium, zink en reflecterende metalen met 2% aan radioactieve elementen
 
Veel regio’s in de wereld lijden aan wat men de ‘vervuiling naar thorium’ zou kunnen noemen
 
Thorium kan alleen komen door verspreiding die ontstaan is in de stratosfeer
 
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano

Rosario Marciano: Als we buiten een veld onderzoeken, vinden we significante niveaus van aluminium en barium

 
Als we overdekte grond in een kas analyseren, treffen we niet dezelfde hoeveelheid elementen aan zeer schadelijk en gevaarlijk, niet alleen voor het menselijke neurobiologische systeem maar ook voor het veld, zoals aluminium en barium
 
Planten die onder zo’n bombardement te lijden hebben groeien en ontwikkelen zich slecht en zijn veel ontvankelijker voor aanvallen van parasieten
 
Barium en aluminium zijn electro-geleidende elementen en de eerste radioactieve neerslag, de belangrijkste neerslag, is zwavel dioxide, waarvan een groot percentage van de verbranding van vliegtuigbrandstof afkomstig is
 
Commentator: In een poging een reconstructie van de ozonlaag te creëren die is beschadigd door nucleaire straling gebruiken ze seleniuim, een aromatische koolwaterstof zoals tolueen, gemengd met xyleen isomeren
 
Deze verbindingen verspreid door vliegtuigen vallen op de tropopauze
 
De ozon- of triatomic zuurstof vormt zich snel na de de verspreiding van selenium en tolueen onder invloed van ultraviolet zonlicht het is dezelfde reactie die ozon vormt op lage hoogte, en dat is problematisch
 
Selenium en tolueen neerslag, toegevoegd en blootgesteld aan benzeen, dat is een bekend carcinogeen
 
Selenium vergiftiging is specifiek voor blootstelling aan metalen, zoals lood
 
HET EFFECT OP LEVENDE WEZENS
 
Giorgio Pattera - bioloog

Giorgio Pattera – bioloog

Giorgia Pattera: Volgens de WHO gegevens, is de ziekte van Alzheimer meer dan verdubbeld in de afgelopen tien jaar.

 
Maar bovenal, het openbaren van de ziekte treft de bevolking op een veel jongere leeftijd.
 
Alzheimer was eens een ziekte die overwegend bij ouderen voorkwam die niet veel meer begrepen en vergeetachtig zijn: het is ziekte waarvan verwacht werd dat deze zich rond de 70 jaar kon voordoen.
 
Terwijl het ook zo is, dat de levensverwachting vandaag de dag is toegenomen worden mensen ziek en sterven aan Alzheimer rond de leeftijd van 45 jaar.
 
Dit is voor mij een indicatie dat er iets mis is.
 
Iemand met een flink aantal kwalificaties die werkt voor een goedkope luchtvaartmaatschappij had het goede idee en de intuïtie – en daar is een goede reden voor – om speciale monsters te nemen in de cabine
 
Natuurlijk zijn deze stoffen buiten uitgestoten, maar het is ook zo dat de chemicaliën die gesproeid zijn door het eerste vliegtuig, binnendringt in het vliegtuig dat achtervolgt
 
Hoe dan ook, er is altijd enige verontreiniging. Wij hebben inderdaad ontdekt dat er stoffen aanwezig zijn, in de passagierscabine : barium, aluminium en cadmium
 
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano

Rosario Marciano: Helaas zijn er tientallen chemicaliën verspreid alleen al door middel van vliegtuigbrandstof, welke allemaal zeer giftig zijn

 
De Amerikaanse landbouwkundige uit Californië, Rosalyn Peterson, hekelde de aanwezigheid van enorme hoeveelheden zwaveldioxide rond het gebladerte van bomen, die brand veroorzaakt door spontane zelfontbranding en verstikking van de bomen
 
Dat wordt veroorzaakt door vliegtuigen die op lage hoogte vliegen
 
Dit kun je waarnemen in de ochtend mist die vaak niet door atmosferisch vocht wordt veroorzaakt, maar is het bewijs van de effecten van deze chemicalische neerslag, namelijk van zwaveldioxide
 
Deze zwaveldioxide creëert mist in aanwezigheid van atmosferisch vocht, vandaar de druppels water
 
Deze zwaveldioxide produceert zwavelzuur waardoor deze mist zich kan ontwikkelen
 
Commentator: De gevolgen van illegale geo-engineering voor alle menselijke wezens zijn gemakkelijk voor te stellen.
 
Neurodegeneratieve ziekten, beroertes, en tumoren hebben in de afgelopen tien jaar een piek laten zien.
 
Veel ziekten berusten in toenemende mate op een verontreinigd milieu.
 
De belangrijkste oorzaak van deze verontreiniging is absoluut geo-engineering die nu de oorzaak is van meer of minder vervelende ongemakken door ernstige besmetting.
 
Metalen zoals aluminium, barium, ijzer, strontium, mangaan, die zich ophopen in het lichaam maar vooral in de hersenen, zijn de reden waarom Alzheimer en Parkinson momenteel een epidemisch niveau bereiken.
 
Bovendien is de verlaging van leeftijd waarop neurodegeneratieve ziekten ontstaan, schrikbarend.
 
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano

Rosario Marciano: De Spanjaarden hebben er een sterke term voor: “ontsmetting” dat is wat er eigenlijk gebeurt. We worden vergast alsof we ratten zijn.

 
De effecten kunnen vooral worden waargenomen in de landbouw die afneemt omdat gewassen in de buitenlucht minder in staat zijn om te groeien.
 
Het eerste verschil treedt op met de keuze voor kasplanten deze gewassen zouden een grotere kans hebben op een normale ontwikkeling zoals een paar jaar terug het geval was bij gewassen in de open lucht
 
Commentator: Verontreinigende elementen die worden gesproeid door militaire en commerciële vliegtuigen lopen op tot talloze stoffen en zijn schadelijk voor de gezondheid.
 
Ze worden overal in aangetroffen: in voedsel, in cosmetica, autobrandstoffen, schoonmaakmiddelen voor in huis.
 
De risico’s worden dus groter.
 
Voor de bevolking bij wie het immuunsysteem al verstoord is, wiens levensstijl verkeerd is die gestressed is, en door een slechte voeding.
 
Daar moet het probleem van elektromagnetische vervuiling aan worden toegevoegd.
 
Elektromagnetische velden die een interactieve werking hebben met elektro-geleidende metalen zijn betrokken bij een verscheidenheid aan symptomen en ziekten:
 
jeuk, irritaties, allergische ziekten, slaapstoornissen, angst, hoofdpijn, migraine, depressies, krampen, spierpijn, hartritmestoornissen, bloeddruk stoornissen, beroertes, melatoninesynthese reductie, abnormale witte bloedcellen, spontane abortussen
 
Een bloedonderzoek of een haar analyse is genoeg om te beseffen hoeveel doses van industriële metalen er worden opgeslagen in ons lichaam
 
Corrado Penna

Corrado Penna:

Corrado Penna: Veel mensen zetten terecht vraagtekens bij wie dit project uitvoeren. Wie leidt dit; wie heeft de controle over dit plan dat langzaam de hele biosfeer vergiftigt, zodra deze sporen de lucht bedekken en de afgelopen jaren de zon steeds vaker laten verdwijnen

 
Je ziet ze in alle landen over de hele wereld, ook in Rusland, in China, zelfs in sommige landen als Afrika, waar de warmte blaartrekkend is en waar een condensatiespoor hoogst onwaarschijnlijk is.
 
We weten zeker dat militaire vliegtuigen hierbij zijn betrokken maar daarnaast zijn alle instituten ermee gemoeid op allerlei niveaus.
 
Rosario-Marciano_thumb

Rosario Marciano

Rosario Marciano: Het is duidelijk dat de mensen voedsel nuttigen dat de landbouw produceert, en deze is onderdeel van deze keten waarin alles met alles is verbonden

 
Als we willen kiezen voor een niet-genetisch gemanipuleerd product, worden biologische producten genoemd omdat ze natuurlijk zijn
 
En als we een appel, een peer, ongeacht welk fruit, of een tomaat willen onderzoeken, die groeide en werd blootgesteld aan de buitenlucht tussen de neerslag van nano polymeren die gevaarlijke ftalaten bevatten voor het endocrien systeem en metalen, en zwaveldioxide, benzeen, en vele anderen, tolueen…
 
Dan is het duidelijk dat deze organische elementen niet zo biologisch zijn!
 
Dit is de reden waarom meer mensen ziek zijn, de gevolgen treffen het ademhalingssysteem een van de eerste gevolgen zijn een droge hoest en ademhalingsmoeilijkheden
 
Het is geen toeval dat sinds kort door de weersvoorspelling, die beheerd wordt door de Italiaanse luchtmacht, allergie prognoses worden gegeven voor die en die dag
 
Toename van allergieën, alarm voor de luchtwegen, omdat pollenallergie voorlopig wordt gerechtvaardigd
 
Dat is enigszins waar, maar het moet worden opgemerkt dat pollinose, allergie voor de aanwezigheid van pollen, steeds zwaarder te dragen is voor organismen
 
Die speciale nanodeeltjes worden gemeten en bevestigd door middel van geschikte instrumenten en maken de ingeademde pollen zelfs agressiever in verband met deze nanodeeltjes
 
DESINFORMATIE  of hoe de mainstream media hiermee omgaat
 
Commentator: De activiteiten van illegale geo-engineering worden geassocieerd met desinformatie’
 
Desinformatie bestaat uit het verspreiden van valse informatie om ongemakkelijke waarheden te verbergen
 
Het is het belangrijkste instrument van de overheid om mensen onder controle te houden en de aandacht af te leiden naar modieuze onderwerpen die ad hoc worden gecreëerd
 
Het meest in het oog springende voorbeeld is het zogenaamde ‘broeikaseffect’, waarvan de uitstoot van kooldioxide de oorzaak zou zijn, zo wordt gezegd
 
In feite is opwarming van de aarde een voorwendsel om nieuwe belastingen in te voeren om zogenaamd milieubeleid te ondersteunen, dat duurder is voor de gemeenschap
 
Binnen dit beleid is de verspreiding in de atmosfeer van metalen, sulfiden, polymeren, metalen en nanodeeltjes ontwikkeld
 
Volgens aanhangers van de officiële geo-engineering, gaat het om het gebruik van een beveiligings-scherm om het zonlicht terug te kaatsen naar de ruimte, om opwarming van de aarde te beperken
 
Ze begrijpen de catastrofale gevolgen voor het leven op aarde niet, en kiezen er vrijwillig voor dat de verspreiding van metalen en sulfiden in de lagere atmosfeer hetzelfde is, als de term ‘atmosferisch effect’, aangezien deze chemicaliën infrarood straling van de aarde opvangen en geen warmte weerspiegelen
 
Hoe dan ook, klimaatverandering als gevolg van kooldioxide is een goede leugen die het de media mogelijk maakt om klimaat operaties, die gaande zijn sinds zeker de vroege jaren zestig, te verdoezelen
 
Corrado Penna

Corrado Penna – Fysicus

Corrado Penna: In de afgelopen jaren, heeft een nieuwere versie een aantal oude films of muziek video ’s vervangen

 
Chemtrails die niet in de originele film voorkwamen, zijn nu wel zichtbaar
 
Anders dan wat we zien in de mainstream media, op televisie en in kranten, zien we een frequenter kenmerk met betrekking tot deze contrails of chemtrails: en dat is de ironische en spottende toon die wordt gebezigd
 
Het is duidelijk dat bepaalde rapporten nooit in nieuwsuitzendingen of kranten benoemd worden, zoals het feit dat er fysici en biologen zijn, die eveneens toegeven dat chemtrails bestaan
 
Deze nieuwsberichten worden nooit onder de publieke aandacht gebracht, omdat ze destabiliserend zouden zijn
 
Vele video’s en foto’s van vliegtuigen zijn er gemaakt, echter zonder sporen vanuit de motor of trails die verder gaan boven de wolken, of onderbroken strepen, fenomenen die niet kunnen worden verklaard als condenssporen van vliegtuigen uit de burgerluchtvaart
 
Het is duidelijk dat het moeilijk is een uitleg te geven van deze beelden en video’s en de gevolgen ervan
 
De enige strategie om de realiteit van chemtrails te ontkennen is om de draak te steken met degenen die dit aan de kaak stellen, of degenen die foto’s of video’s maken.
Niet in staat om om te gaan met de informatie en feiten verzameld voor jaren over deze kwestie, zoeken zij een manier om degene in diskrediet te brengen die naar voren stapt om chemtrails te onthullen.
 
Commentator: Desinformatie stemt overeen met de positie van de mainstream media, die zonder uitzondering het misbruik van geo-engineering negeren
 
Wanneer er iets over gezegd wordt, is het alleen om het te brengen als een ‘broodje aap-verhaal’ om activisten en bezorgde burgers als visionairs en als paranoïde af te schilderen
 
Ze hebben activisten en burgers beschuldigd als visionairs en paranoïde die de gezondheids-risico’s van de asbest industrie aan de kaak hebben gesteld in Casale Monferrato,
 
Een paar decennia later, hebben de rechters erkend dat de vele doden onder de werknemers en inwoners van Casala door blootstelling aan asbest microvezels was veroorzaakt
 
Exemplarische straffen werden er opgelegd, hoewel vele misdaden waren vastgesteld
 
Illegale geo-engineering is een vervuiling zoals asbest, maar dan vermenigvuldigd met 10 000 en uitgebreid tot bijna de hele planeet
 
Desinformatie staat gelijk aan het zich schuldig maken aan zwijgen, propaganda en onderwerping
 
DESINFORMATIE
De felste zijn de zogenaamde ‘sceptici’ onder de ontkenners onder de desinformanten.
 
Ze zijn opgeleid en geïndoctrineerd om mensen verkeerd te informeren, vooral in sociale netwerken.
 
Ze krijgen speciale cursussen gefinancierd door de Europese Unie en een aantal politieke partijen.
 
Hun belangrijkste doel is om verwarring te creëren zodra op het internet of ergens anders, scherpe argumenten verschijnen en het in diskrediet brengen van onafhankelijke onderzoekers en wakkere burgers.
 
Zij presenteren zich vaak als experts, gebruik makend van het principe van de autoriteit, maar als je hun artikelen en commentaren leest, kunnen echte tegenwerpingen nooit worden gevonden alleen beleidsstandpunten, of vaker nog, beledigingen en persoonlijke aanvallen.
 
Ze proberen de debaters in te perken door hen te beschuldigen zonder angst voor enige sanctie omdat ze worden beschermd door de instituten door desinformatie te verspreiden over het milieu.
 
De rol van een aantal commissies, waaronder leden zoals intellectuelen en prestigieuze wetenschappers staat een constante propaganda ten gunste van het systeem centraal.
 
Zoals andere ‘desinformanten’ hebben deze specialisten voorlopig de feiten en de argumenten van de andere partij niet kunnen ontkennen, maar in plaats daarvan doen ze een beroep op misleidende overwegingen en in het bijzonder op gemakkelijke ironie, in combinatie met arrogantie en ijdelheid.
 
Als je beter kijkt, zie je dat ze altijd de belangen en privileges verdedigen van de farmaceutische industrie, biotechnologie, nanotechnologie en ‘milieu-regeneratie’, chemische industrie, leger, telecommunicatie…
 
Ze worden vooral aangetrokken in de academische wereld met hun baronnen en intriges met productiebedrijven
 
Het draait allemaal om samenwerking en contracten met publieke en private bedrijven zo ook met de zogenaamde milieugroepen die aan het front staan, en het verschijnsel ontkennen
 
Voor de georganiseerde desinformatie is, zoals we hebben gezien een doeltreffende echo crater, de media van het regime
 
De desinformanten worden gecoördineerd door een machtig staatsapparaat: deze structuren subsidiëren virale campagnes om ‘officiële’ TV-versies te ondersteunen en ter promotie en het verspreiden van valse informatie om te autoriteiten te ondersteunen
 
DE PERSPECTIEVEN EN HANDHAVINGSACTIES
 
Welke uitdagingen liggen in het verschiet? Hoe kunnen we handelen?
 
We moeten eerst begrijpen, dat afzetten tegen clandestiene geo-engineering betekent je zorgen maken over de toekomstige generaties, over onze eigen kinderen
 
Waar moeten we starten? Als we er niet in slagen om deze operaties te stoppen kunnen we extreme weersomstandigheden verwachten inclusief de milieuschade die wordt veroorzaakt
 
We kunnen een exponentiële groei in ziektes gaan zien
 
Veel gevallen laten zien dat het onrealistisch is om inefficiënte instellingen teveel te vertrouwen
 
Denk maar aan de passiviteit van de justitiële en lokale overheden ten opzichte van de illegale stortplaatsen in Campanië waar giftig en radioactief afval ligt begraven al voor tientallen jaren en niemand heeft zich ooit druk gemaakt om dit probleem.
 
Industrieel afval ligt daar al tientallen jaren begraven
 
De afvalstoffen sijpelen het grondwater in en in de bodem en vergiftigt alles
Dus vandaag de dag is Campanië en in het bijzonder de provincies Napels en Caserta nummer één in de epidemiologische kanker statistieken
 
Het is misschien nog niet te laat om het tij te keren: we moeten proberen biologen hierin te betrekken, medici, chemici, ecologen, serieuze en eerlijke administrateurs hen te vragen om bij te dragen en te helpen met hun kennis en vaardigheden en zoveel mogelijk mensen te bereiken, te beginnen bij de buren, familieleden en vrienden.
 
Laten we niet vergeten dat niet alleen onze gezondheid, maar ook de enorme hoeveelheid bronnen
 
die zijn afgenomen van de bevolking, in het geding zijn, omdat de kosten voor illegale geo-engineering alleen al voor Italië, maar liefst 20 miljoen dollar per dag bedragen!
 
Fondsen worden omgeleid: werknemers, gepensioneerden, werklozen … alle kwetsbare categorieën zijn nu het slachtoffer meer dan ooit, verpletterd door onverbiddelijke belastingen
 
Laten we deze informatie verspreiden, laten we zorgen voor antwoorden en oplossingen
 
Dit is de gelegenheid om de vrijheid en de waardigheid terug te winnen die de overheden vernielen
 
Corrado Penna

Corrado Penna – Fysicus

Corrado Penna: Voor mensen die zich dit realiseren, die zien wat er gebeurt in de lucht, is dit zeer verontrustend

 
Ze kijken naar oude foto’s van 20 tot 30 jaar oud, er waren toen helemaal geen trails en ze beginnen zich af te vragen: wat kan ik doen om dit te stoppen?
 
Commentator: Dane Wigington verklaring: “De reactoren produceren geen strepen, behalve in zeldzame omstandigheden, en in elk geval, vliegen vliegtuigen die een kort en vluchtig spoor kunnen achterlaten, te hoog om ze te kunnen zien vanaf de grond
 
In feite, zullen de meeste mensen nooit een echte contrail zien in hun leven!
 
Veel waarnemers van de lucht en de piloten hebben besloten om hun verontwaardiging te uiten vanwege de schaamteloze desinformatie die geo-engineering “verbergt
 
Deze documentaire is opgedragen aan onze vader Pascal Marciano, die ons heeft aangemoedigd om de zoektocht naar de waarheid voort te zetten, wat de waarheid ook moge zijn
 
Een speciale dank aan de activisten die mede hebben bijgedragen aan deze documentaire.

© Irma Schiffers (vertaling en transcript)

Alle artikelen op deze site worden belangeloos geschreven ten bate van ‘humanity’ en mogen gerepubliceerd worden, mits voorzien van bronvermelding

 
 
 
 

4 Reacties op “Transcript bij documentaire: Chemtrails, de geheime oorlog

  1. Ria Borghols

    april 22, 2022 at 8:46 pm

    Het is gewoon schrikbarend om dit alles te lezen en te zien, waarmee ze ons hele leven en dat van alle dieren en planten vernietigen. Wanneer zal dit alles eens stoppen?

    Like

     

Reageer maar: what's on your mind?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: