RSS

Het begrijpen van Mind-control

Mind-Control-6De mogelijkheid om de geest van een andere persoon te controleren, en zelfs uitbreiding naar hun lichaam en bewustzijn, is al lang een wens van, en wordt gebruikt door misdadige groepen. De afgelopen 10.000 jaar in de menselijke geschiedenis zijn beïnvloed door een ‘agenda’ die gecoördineerd wordt onderhouden van generatie op generatie binnen geheime genootschappen, dynastieke families, en criminele syndicaten, met behulp van mind control.: de cabal of criminele verenigde groepen.

Deze agenda is omschreven door voormalige insiders die klokkenluiders werden als de ‘Dark NWO’ (New World Order,red.), uitgevaardigd door niemand minder dan de zogeheten Illuminati of Cabal. Je kunt er verzekerd van zijn dat dit criminele syndicaat netwerk verre van verlicht is, zoals de term Illuminati impliceert. In plaats daarvan, zijn ze een gevarieerde organisatie van psychopathische individuen die met elkaar concurreren om de macht over anderen te verkrijgen.

Voor het doel van deze verhandeling, zullen we deze subgroep van de menselijke samenleving de Cabal noemen, maar een nauwkeuriger term voor hen zou zijn ‘duistere occultisten’, die onwetendheid in de mensheid bevorderen voor hun persoonlijk gewin. De gemeenschappelijke band die deze syndicaten met elkaar verenigt kan worden beschreven door het aloude gezegde: de vijand van mijn vijand is mijn vriend.
Maar wie is de vijand van deze groepen? Het is het leven zelf, de schepping, harmonie en al diegenen die daarnaar verlangen. Bij al hun doelen is de vijand van de cabal de waarheid, vrijheid en goedheid. Daarom is de mensheid in ons streven naar welvaart, persoonlijke kracht en samenwerking de vijand van duistere occultisten.

De agenda van de cabal is het spruitstuk, opnieuw uiteenlopend naar diverse leiders van kleinere groepen die weer deel uitmaken van hun gelederen. Maar in hoofdzaak willen ze de menselijke populatie terugbrengen naar 90%, en de overgeblevenen knechten in een technocratische vorm van totale controle en transhumanisme promoten. Ofwel het einde van het organische leven en uiteindelijk samenvoegen met AI (= Artificial intelligence = kunstmatige intelligentie, red.) en machines.

Voor iedereen met een klein beetje gezond verstand is dit een krankzinnige agenda. Niemand met het volle verstand zou graag deelnemen aan dergelijke waanzin en dit is waarom mind control oorspronkelijk werd ontwikkeld. Met andere woorden, je moet de geest van iemand hebben gebroken of gemanipuleerd, zodat ze marionetten worden van de Cabal.

De Cabal heeft mind-control nodig

Met het oog op de plannen van de Cabal en om hieraan vast te houden, was het vereist -en moesten ze zich door de eeuwen heen hiervan verzekeren- om een methode te initiëren om nieuwe leden tot overeenstemming te dwingen. Ook al groei je op in een Cabal- omgeving en kan dit zeker leiden tot het voortzetten van het werk van de familie; de neiging om op te komen voor de moraal was een probleem, zelfs voor familieleden van de Cabal.

Zoals we zojuist beschreven, zou iedereen met een minimum aan moraal en mededogen nooit vrijwillig deelnemen aan deze plannen en de meeste mensen, zelfs mensen die opgroeien binnen de Cabal, willen dit ook niet. Dit op zich is een ongelooflijk bemoedigend punt om te overwegen. Het suggereert dat er een voorkeur is voor positiviteit en moraliteit in het universum, omdat de Cabal enorme grenzen moet overschrijden om ervoor te zorgen dat hun leden voldoen aan hun agenda. Wederom omdat niemand met zijn volle verstand hiermee zou instemmen. Daarom werd er een techniek ontwikkeld om iemand te dwingen tot het uitvoeren van de plannen van de ‘Familie’, zoals zij zichzelf plegen te noemen.

De psychologische basis van Mind Control

De psychologische basis voor alle mind control is het opleggen van de wil van de ene persoon op de andere persoon. Voor het onderdrukken van de bewuste geest van een persoon wordt manipulatie of dwang gebruikt, zodat de onbewuste geest kan worden bestuurd door een ander. Dit kan worden bereikt door direct in conflict te gaan met de bewuste geest, met behulp van op trauma (= bijv. angst, red.)-gebaseerde mind control, of indirect, met behulp van subtiele conditionering en/of subliminale suggestie. (suggesties geven aan het onderbewuste, red.)

mindDe bewuste geest is waar we logica maken van onze ervaringen, het ‘gereedschap’ dat we gebruiken om zintuiglijke indrukken te organiseren om ze te begrijpen. Het product van dit proces is een overtuiging, een idee of perspectief dat zich in de onbewuste geest gaat nestelen als een volledig gevormd programma. Prikkels die we later tegenkomen en die in relatie staan met deze herinnering, triggeren het ‘programma’ om in actie te komen en deze beïnvloeden onze bewuste geest als een impuls, instinct of verlangen.

Heb je ooit weleens meegemaakt dat je een snack nam na een maaltijd, ook al had je geen honger? Verslavende tendensen en impulsen zijn voorbeelden van programma’s in het onderbewuste die actief worden en de bewuste geest beïnvloeden.

Bedenk maar eens dat, wanneer je altijd snacks eet als je voor de televisie zit, dat dit onbewust een programma creëert dat wordt geactiveerd door het onderbewuste als het wordt gestimuleerd –de ervaring bij het voor de televisie zitten geeft samenhangende prikkels. Deze omgeving triggert het programma en je hebt ineens het verlangen om te gaan ‘snacken’ ook al heb je geen honger. We verwijzen normaal naar dit soort dingen als ‘gewoontes’, wat eigenlijk hetzelfde is als mentale programmering.

(Ik heb, als ‘tussenstop’, even onderstaande video -duur 5’39”- vertaald en ondertiteld om dit te illustreren, red.)

Zo zal bijvoorbeeld onze eerste indruk van mensen of dingen vaak een vooroordeel vormen dat ons dwingt om de eerste overtuiging te bevestigen en daarmee te versterken. Als we bepaald voedsel na onze eerste kennismaking ermee niet lekker hebben gevonden, dan zal in de toekomst ons eerste vooroordeel versterkt worden. Uiteindelijk kan dit vooroordeel zo’n automatisme worden dat het aanvoelt als een instinct –zoals we altijd gedacht hebben in een bepaalde richting- maar in de realiteit was het altijd al een programma binnen de onbewuste geest.

Het goede nieuws is, dat we de kracht hebben om voor iets anders te kiezen, ook al zijn we beïnvloed door de programmering.

De geest op zichzelf is programmeerbaar, waarbij de bewuste geest de grootste macht heeft om nieuwe programma’s te veranderen of te creëren. Maar wanneer de bewuste geest in controle is, wanneer we ons terugtrekken uit de ervaring als gevolg van trauma of pijn, en in een soort trance-staat terechtkomen, staan we open voor suggestie van anderen.

Dit is een binaire dynamiek en dat betekent dat het ‘aan’ of ‘uit’ staat; het is afhankelijk van het feit of we betrokken zijn bij wat we doen of juist niet doen.

Ofwel we programmeren onze bewuste geest door de aandacht en bewustzijn te focussen, of we worden onbewust geprogrammeerd vanwege ons gebrek aan focus. Een geest die niet intern geprogrammeerd is, wordt geprogrammeerd door de buitenwereld of wordt gecontroleerd door het bewustzijn van een andere persoon.

Deze simpele waarheid is de basis voor methoden van mind control.

Milde mind control

Mildere methoden van mind control houden zich bezig met subliminale boodschappen of subtiele suggestie, die zijn gebaseerd op het afleiden van de bewuste geest, zodat het onderbewuste gemanipuleerd kan worden. (zie hiervoor ook de verwijzing naar een eerder artikel, helemaal onderaan)

Deze subtiele methoden zijn meestal zelf opgelegd, zoals sociale indoctrinatie of onder druk van de groep.

Milde mind control is meestal een vorm van suggestie die wordt ervaren als een impuls, waar je ofwel op kunt reageren of deze kan negeren. Maar wanneer we reageren op deze impulsen vormen we nieuwe programma’s of gewoontes die in harmonie zijn met de suggestie, en dan nemen we deel aan het gemakkelijker laten controleren van onze gedachten. Hoe onbewuster we zijn van deze impulsen, hoe gemakkelijker we ons gedrag automatisch door hen laten drijven.

Iedere keer dat de bewuste gedachten de ervaring niet kunnen ‘herkennen’ als samenhangende kennis, wordt het onderbewuste gewijzigd (geprogrammeerd) door gebrek aan bewustzijn. Wat we niet bewust zijn in ons leven, wordt dit door het onderbewuste onder controle gehouden via een programma of een impuls.

Totdat je je onderbewuste bewust maakt, zal dit je leven regisseren en dat noem je dan je lot. (Prof. Dr. C.G. Jung)

Dit is een van de redenen waarom de onderwijssystemen repeterende technieken bieden (onderwijs dat op prestaties is onderwijs mind controlgebaseerd), omdat het de bewuste geest in verwarring brengt en het voorkomt dat er een samenhangend begrip wordt gevormd. Dit dwingt de mind consequent in een soort trance-staat vanwege een mild trauma, want iets niet helemaal begrijpen is verwarrend. Wanneer we ons niet zo goed weten te gedragen als onze medemensen, voelen we ons ontoereikend en ontkracht (milde zelfopgelegde trauma’s veroorzaken dissociatie). Dit is een vorm van -sociaal geïmplementeerde en algemeen aanvaarde- zelfopgelegde mind control.

Bovendien, alles wat we niet als logisch kunnen zien, of holistisch kunnen begrijpen (erkennen), veroorzaakt een emotionele staat van bewustzijn, die kan leiden tot dissociatie en het maakt ons kwetsbaar voor suggestie. Dit is één van de redenen waarom academische instellingen geavanceerde en te ingewikkelde denkrichtingen of methoden van begrip ontwikkelen. De formulering van deze gedachtenvormen of mentale structuren onderdrukt de holistische kennisontwikkeling, die wordt vervangen door het onthouden van feiten die niet door het innerlijk kunnen worden begrepen, waardoor dissociatie optreedt (en dus het gevoel en de intuïtie bewust worden verdrongen en dat is algeheel bewustzijn, red.).

Institutionalisering als gevolg van blootstelling aan het onderwijssysteem is misschien wel een van de meest destructieve vormen van de op soft-trauma gebaseerde mind control op de planeet. Prestatie-gericht zijn, dat gebaseerd is op geheugen-technieken, creëert een individu in een trance-staat, wat zal leiden tot de vorming van zelf-destructieve programma’s. Dit alles maakt een mens kwetsbaarder voor suggestie van anderen als gevolg van dissociatie. Waarbij we er vrijwillig voor kiezen om ons bewustzijn terug te trekken uit onze werkelijke ervaringen.

Politici, de media, adverteerders en het onderwijssysteem werken met subtiele conditioneringstechnieken om het onbewuste via het onderbewuste te wijzigen, wat ervoor zorgt dat het individu bewust handelt in harmonie met zijn/haar programmering. Wanneer je eenmaal geïndoctrineerd bent zal iemand een product kopen als het wordt geadverteerd, en accepteert men hetgeen aangeboden wordt door de media, en zal alle informatie die niet van ‘betrouwbare bronnen’ komt, afwijzen. Ze staan onder mind control. De aangeleerde persoonlijkheid wordt gehandhaafd, alhoewel deze gemanipuleerd is door misleiding.

Op trauma-gebaseerde Mind Control

Maar op trauma gebaseerde mind control gaat een stap verder. In plaats van subtiele manipulatie van het onderbewuste, terwijl de persoonlijkheid als geheel blijft bestaan, zijn trauma-gebaseerde technieken gefocust op het compleet afbreken van de originele persoonlijkheid, zodat deze vervangen kan worden door een serie veranderde persoonlijkheden.

Deze methoden strijden tegen de bewuste geest om deze met alle middelen die nodig zijn te verwijderen, in plaats van een poging om deze te omzeilen of te manipuleren met behulp van subtiele technieken. Het voordeel van deze methode is dat de trainer of ‘behandelaar’ verschillende persoonlijkheden kan opbouwen nadat de ‘eigenlijke persoonlijkheid’ in stukken is ‘gebroken’, zodat ontkomen aan de strikte reeks instructies bijna onmogelijk is. Met andere woorden, het slachtoffer wordt een perfecte mind control-slaaf, maar dit vereist een ongelooflijke hoeveelheid energie en toewijding van de trainer of behandelaar.

99Als je de link hieronder volgt naar het boek van Fritz Springmeier en Cisco Wheeler, “The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave”, zie je dat ze op een pijnlijke manier de details beschrijven van een van de meest storende technieken die ze ooit hebben ontworpen. Het betreft het gebruik van intense trauma’s, die door heel veel verschillende manieren bewust worden veroorzaakt, om een individu te dwingen om te dissociëren van zijn of haar bewustzijn. Als dit eenmaal is gebeurd, splitst de persoonlijkheid zich in diverse delen, wat we ‘alters’ (denk aan ‘alter ego’, red.) noemen, en die kunnen dan geprogrammeerd worden door een trainer/behandelaar om allerlei taken uit te voeren. Ze kunnen geprogrammeerd worden om een seksslaaf te worden, een sluipmoordenaar, of ‘gewoon’ een adept/volgeling of trouw lid van de Cabal. Deze laatste methode is wat Cabal-leden tot doel hebben en dus inzetten tegen hun eigen familieleden.

Deze methode van mind control is een vorm van hypnose; in plaats van het feit dat de persoon in kwestie bewust kiest om in een trance-staat te komen (of onwetend is dat dit gebeurt door middel van ‘mildere technieken), worden ze gedwongen om te dissociëren door methoden die hiervoor specifiek zijn ontworpen om intense pijn te veroorzaken, angst en trauma. Zo worden bijvoorbeeld electro shocks veelvuldig gebruikt om extreme pijn te veroorzaken, of drugs die intense hallucinaties oproepen, en/of mensen wreed te martelen in het bijzijn van het slachtoffer, allemaal ontworpen om tot dissociatie te dwingen of in een trance staat te komen.

Het doel van trauma-gebaseerde mind control is om een gevoel van berusting bij het slachtoffer te creëren, zodat ze zich afzijdig houden of volledig volgzaam worden; een soort aangeleerde hulpeloosheid waardoor het onderbewustzijn van de programmeur/trainer van het slachtoffer hun bewustzijn volledig verwoesten. Zoals dierlijke levensvormen dit soort aangeleerde hulpeloosheid of dissociatie lijken te hebben als gevolg van een respons (reactie) op trauma’s.

Een verontrustend voorbeeld is dat ze tijdens de besnijdenis van het kind geen verdoving toepassen en het kind is volledig geïmmobiliseerd (vastgebonden) tijdens de procedure. In veel gevallen stopt het kind met huilen kort nadat deze procedure begint, omdat het gedissocieerd wordt van de extreem pijnlijke ervaring, en dan gedraagt het zich geheel gedwee.

Dit effect is zo overheersend, dat in de medische wereld wordt geconcludeerd dat pasgeborenen lichamelijke pijn niet kunnen ervaren, en daarom wordt er geen narcose gegeven bij dit soort procedures. Dit is wellicht een goed voorbeeld van trauma op basis van mind control technieken die op de massa in de samenleving worden uitgevoerd.

De bereidheid van het slachtoffer om aanwezig in zijn eigen lichaam is nu weg gehaald, en dan is een trainer/behandelaar in staat om het onderbewustzijn te programmeren, en het laten ontstaan van potentieel diverse verschillende persoonlijkheden, elk met hun eigen set van instructies. Lagen van alter ego’s worden gebruikt voor het opslaan van programma’s en informatie, zodat ze alleen kunnen worden geopend of getriggerd door de behandelaar of andere agenten binnen de Cabal. Maar ze kunnen ook worden geprogrammeerd met triggers zoals gewone voorwerpen die in een specifieke locatie worden geplaatst, in een bepaalde context, waardoor de programmering wordt geactiveerd.

Blijkbaar kunnen zelfs onstoffelijke wezens (vandaag de dag bekend als entiteit-aanhangsels of “demonen of duivels” in de oudheid) worden ingeroepen en deze zitten ‘vast’ aan het slachtoffer voor diverse doeleinden. Het gebruik van dit soort entiteiten is om intense angst of verwarring te veroorzaken, bij de eerste de beste poging om toegang te krijgen tot het oorspronkelijke bewustzijn. In die zin is de moderne vorm van trauma-gebaseerde mind control een mix van oude magische rituelen, occulte tradities en wetenschappelijke kennis. Als bewijs hiervoor, worden exorcisme-bijeenkomsten in toenemende mate gehouden, wat suggereert dat door dissociatie via milde of harde mind control-technieken de ‘bezeten’ mens kan openstellen, zodat de invloeden van duistere entiteiten deze ‘geest’ kunnen verlaten.

Het triggeren van andere bewustzijnstoestanden
Binnen de trauma-gebaseerde methoden, worden wrede daden van geweld of dingen die trauma veroorzaken (zoals afschuwelijke ervaringen) opgedrongen aan het slachtoffer, zodat ze gedissocieerd raken. Deze ervaring wordt dan ‘vastgezet’ aan de deelpersoonlijkheid (gespleten persoonlijkheid) die dan reageert als een ‘poortwachter’ voor de originele persoonlijkheid, herinneringen aan die informatie die de trainer/behandelaar verborgen wil houden. Als het slachtoffer per ongeluk bij deze informatie komt of wanneer het getriggerd wordt door een andere persoon zonder het juiste protocol, kan een herinnering aan die traumatische gebeurtenis opnieuw voor een doorbraak zorgen. Dit dwingt het slachtoffer om op zoek te gaan naar hun behandelaar/trainer of via regressie in een veranderde staat te komen, dit is om zo geen geheimen te onthullen.

Een voorbeeld van zo’n trigger in een veranderde bewustzijnsstaat is dit interview met Britney Spears en Diane Sawyer een aantal jaren geleden. Kijk maar eens hoe Spears reageert als er iets in haar herinneringen wordt opgeroepen, door de manier van Diane Sawyers ondervraging:

(ik heb dit ook even ondertiteld, red.)

Spears schijnt een herinnering op te roepen, ze kijkt naar links en dan triggert iets haar reukzin; op dat punt dekt ze haar neus af alsof ze een smerige lucht ruikt. Ze is duidelijk erg verstoord door wat er zojuist gebeurde. Dit lijkt een voorbeeld te zijn voor een ‘doorgang’ naar een andere persoonlijkheid die getriggerd wordt door een traumatische gebeurtenis om het bewustzijn te dwingen om niet verder te gaan onderzoeken. Spears was zo radeloos door wat er omhoog kwam, dat ze Sawyer vroeg om het interview te stoppen.

(zie eventueel ook het Engelstalige artikel over monarch programmering in de muziekindustrie. Zeer binnenkort kom ik met een uitgebreid artikel hierover -met ondertitelde video- in het Nederlands, daar ben ik al een tijdje mee bezig, red.)

Maar televisie is niet de enige manier om het bewustzijn te triggeren om in een soort trance-staat te komen. Muziek, bepaalde beelden of kleurcombinaties (zoals de kleur blauw), en levenservaringen in het algemeen, kunnen dissociatie veroorzaken en een vermindering van de cognitieve functie. De kans is groot dat er een oceaan van onbevestigde onderbewuste programma’s onder de oppervlakte liggen van de bewustzijnstoestand. Maar als men iets bewust wil maken wat niet werkelijk bestaat, kunnen daar grote dingen mee worden gedaan.

Hoe de Cabal trauma-gebaseerde mind control inzet bij hun eigen leden

Mark Passio en Jay Parker zijn twee voormalige insiders van het duistere occultisme. Passio was een ‘uitgekozen’ priester van het Levayan satanisme, die persoonlijk getuige is geweest van hooggeplaatste figuren in de samenleving die hun misdadige agenda zaten te bespreken. Parker is opgegroeid in een generaties-lange, hoge graads-satanische familie, die persoonlijk werd onderworpen aan de trauma-gebaseerde mind control die wordt gebruikt in de Cabal. Zowel Passio als Parker openbaren nu hun ervaringen in een poging om anderen te waarschuwen voor de kwaadaardige, misdadige aard van deze groepen.

Parker vertelt dat binnen deze generaties-lange Cabal families ieder lid wordt onderworpen aan trauma-gebaseerde mind control technieken en wel direct na de geboorte. Zijn persoonlijke verhaal is een verhaal van seksueel misbruik, verkrachting, moord en trauma, allemaal eigenhandig door zijn ouders uitgevoerd, door familieleden en vrienden, die beweerden lid te zijn van de Cult of the Black Sun.

Parker staat niet alleen in zijn getuigenis. Er is nog een insider Svali, die beweert zelf programmeur en trainer te zijn geweest in een voormalige illuminati-familie. Haar getuigenis bevestigt wat anderen hebben gesuggereerd; dat geboren worden in deze families betekent dat je gedwongen wordt deze agenda na te leven, of je lijdt pijn die tot de dood leidt. En er komen er steeds meer die beweren slachtoffer te zijn geweest van generatie-lang satanisch ritueel misbruik.

Conclusies

Ondanks de ontnuchterende aard van de deze informatie kan het ongelooflijk veel kracht geven om dit te begrijpen.

De Cabal heeft gedurende lange tijd deze kennis verborgen gehouden voor de mensheid, en waarschijnlijk de meest belangrijke kennis is die over ons eigen bewustzijn. Ze hebben met behulp van zeer oude psychologische kennis een vorm gevonden om de massa te manipuleren en zelfs hun eigen familieleden, met als doel hun gestoorde visie voor de toekomst uit te rollen, de New World Order-agenda (NWO).

Maar zoals we het bovenstaande hier bespreken, zal niemand met een gezond verstand meedoen aan deze plannen, en om nog mind control-artikeleen stap verder te gaan: niemand met zijn volle verstand zal kunnen worden gemanipuleerd door mind control. Hiermee bedoel ik dat een normaal gedisciplineerd en beheerst bewustzijn (wat een staat van ‘verlichting’ kan worden genoemd) je immuun maakt voor alle vormen van mind control, inclusief trauma-gebaseerde methoden.

Dit is omdat een verlicht bewustzijn manieren zal vinden om alle ervaringen holistisch te integreren, aan te passen en te begrijpen, zelfs de zogeheten negatieve of traumatische ervaringen. Maar omdat de meeste mensen een gebrek hebben aan zelfmeesterschap (dus niet verlicht zijn), zullen ze zich bijna altijd schikken naar een bepaalde vorm van mentale beïnvloeding of mind control.

In feite is de persoon die we denken dat we zijn, ons gevoel van ons eigen ‘zelf’, geprogrammeerd in de eerste zes jaar van ons leven omdat de bewuste ‘geest’ nog niet actief was. Gedurende deze vroege jaren vormen we veel van onze gedragspatronen vanuit onbewuste programma’s die tot 95% van onze toekomstige handelingen en gedragingen en impulsen zullen leiden. En omdat de meeste mensen nooit het talent tot zelfprogrammering ontwikkelen, laat staan ‘verlicht’ te worden, is degene wie we denken dat we zijn slechts een vage afspiegeling van wie we in werkelijkheid zouden moeten zijn.

Dit is een van de meest krachtige waarheden over de informatie die hier is gepresenteerd. Elke vorm van mind control is gebaseerd op het onderdrukken van de bewuste geest of het omzeilen van de vrije wil. Daarom, hoe sterker onze wil is die we hebben gecombineerd met holistische kennis, hoe meer immuun we zullen zijn voor mind control. En als we eenmaal uiteindelijk begonnen zijn met zelfprogrammering of het bereiken van zelfmeesterschap (en vrije wil) zullen alle tegenwerkende gedragingen, gewoonten en impulsen waarmee we ons identificeren wegvagen, en er zal een diepe krachtige en bekwame persoonlijkheid voor in de plaats komen.

Mind control-artikel 2Hoe meer we onszelf kennen, hoe meer zelfmeesterschap en actualisering we bereiken, hoe krachtiger en sterker we zijn om suggestie en mind control te weerstaan of te overwinnen, wat tegelijkertijd zal leiden tot helderziende of geavanceerde mentale kwaliteiten.

Uiteindelijk kunnen zelfs de meest intense vormen van mind control ongedaan gemaakt worden door de kracht en macht van de bewuste geest, eveneens kunnen alle impulsen opnieuw geprogrammeerd worden.

Kortom, zorg dat je je bewust wordt van deze technieken, blijf je bewust van jezelf en je eigen ‘authentieke gevoelens en gedachten’ die vaak heel anders zijn dan wat je hoort of leest via de TV, radio en de nieuwsberichten. Dat is hoogst noodzakelijk in deze tijd waarin alles, maar dan ook alles is gebaseerd op mind control, om je te onderwerpen aan de nieuwe wereldorde-agenda. Deze agenda wil van de mens zo snel mogelijk robots maken die je tot slaaf maken van deze sinistere, kwaadaardige, duistere en duivelse ‘meesters’ die zichzelf ‘verlicht’ (illuminati) noemen!

Lees eventueel ook mijn eerdere artikelen hierover:
Nieuws en propaganda, subtiele vorm van mind control
Van Bilderberg naar sciene (non-)fiction: Transhumanisme
Microchips, is Zweden ook al gek geworden?
Helderziendheid en de hersenen (met een link naar dieren)

 

© Irma Schiffers (vertaling en eigen tekst)

Bronnen: Understanding Mind Control: The Illuminati formula used to create an undetectable total mindcontrolled slave- een gratis boek dat je hier kunt lezen (Engels) van Fritz Springmeier en Cisco Wheeler.

 

Alle artikelen op deze site worden belangeloos geschreven ten bate van ‘hue-manity’ en mogen gedeeld en gerepubliceerd worden, mits de bronnen worden gerespecteerd.

 

7 Reacties op “Het begrijpen van Mind-control

 1. Deborah

  april 17, 2016 at 8:55 am

  Mooi neergezet Irma.👍En wat dacht je van MK ultra mindcontrol?https://hersenspoeling.wordpress.com/2013/08/03/generationele-monarch-seks-slaaf-karin-mulder/

  Like

   
 2. elizabeth

  april 17, 2016 at 7:52 pm

  Mind control is duivels, sektes gebruiken deze vorm van denken en doen,ze hebben geen Hemelse Redder en Verlosser en zijn als verdwaalde schapen,je moet echt zelf meester van jezelf zijn in de Handen van de Here Jezus Christus dan ben je overwinnaar,sekten hebben dan geen macht meer over jou doen en laten,mensen die zich overgeven aan mind control zijn onzekere angstige personen,,zwakke mensen in de geest trappen daarin,wat tevens veel geld zal kosten en dwang stap je daaruit komt de vervloeking zo duivels.pure duisternis.

  Like

   
  • selachiru

   december 12, 2016 at 12:30 am

   ja tegenwoordig staat het internet ervol mee mee maar nooit de echte waarheid. ik ben zelfs slachtoffer en weet nu heel goed waarom en waar voor men dit doet.
   deze mensen nou ja zo menselijk zijn diie schofren niet het zijn meer perverse zwijnen die andermans kinderen misbruiken voor hun eigenperverse lusten bot te vieren ik weet nu dat het zowel vrouwen als manen zijn die pedofielen zijn met homo en lesbiche geaardheid.
   vaak zijn het heele families die zich daar mee bezig houden en een crimineel leven leiden,
   het zijn satanisten die alles doen om jesus god te kwetsen door een onschuldig kind kapot te maken en als een hoer in hun cult te misbruiken.
   ze willen de toekomst kennen en gebruiken daar satan voor je moet begrijpen dat alleen god en satan de toekomst kennen en de satanisten proberen met allerlij ritueelen deze te ontvutselen je moet ten eerste afscheid nemen van de bijbel en kiezen voor satan dat is hun 1 doelstelling immers een christen met de heilige geest kunnen ze niks beginen want die staan onder jesus bescherming.
   als ze het kind zover hebben dan volgt er een soort ritueel waar men een heilige op een afbeelding moet verbranden en door deze gebeurtenisen krijgt het kwaad vat op die persoon door middel van hypnose krijgt men macht over het slacht offer en beginnen ze met martelen de persoon traumas te ontwikelen vaak ook door verdrinking in een badkuip waar meteen reanimatie word toe gepast.
   ik zelfs ben denkelijk wel 40 keer vermoord en weer tot leven gebracht afijn de leiders van deze cult zijn ook de hoofd daders echte monsters waar niks menselijks meer aan is.
   ze zijn zelfs bezeeten van demonen en voeren ritueelen met katen uit ja het liefs uit jou buurt of nog beter die van het slachtoffer en dwingen het arme dier te doden het schijn een soort poort te openen .
   als men in de toekomst van het slachtoffer wil kijken gaat dat ook via demonen de geest van het slachtoffer maakt plaats voor de demon van de cultleider die als het ware zo mee kijkt wat er in het leven gebeurd en zien zo wat men goed vind of niet en martelen het slachtoffer zodat hij of zij doet wat die cult sukkel wilt en dat is te minste eeen stuk duidelijker dan al die psygologen met al hun termen van dis en bla bla bla gebruiken want niemand weet dit en ik als slachtoffer wel verder moet je weten dat als de cult maar in welke manier in gevaar is dat men overgaat om het slachtoffer zelfmoord te laten plegen en dat is ook vaak de reden dat men geen getuigen kan vinden of bewijs soms laat het slacht offer wel een briefje achter maar ook die is vaak onder in vloed van de cult geprogrameerd.
   echt ik vertel hier nog maar een klein ijstopje van alle horror waar die beesten zich mee bezig houden het is gewoon de onderwereld van crimineelen die op deze wijze uit de handen van politie en justitie willen blijfen en god zoveel mogelijk verdriet willen doen.
   nou en waarom leef ik dan nog nou simpel ik ben heilig en sta recht streeks onder gods bescherming zo simpel is het ook nog .de satannisten kunnen alleen op andermans zonde teren het licht kunnen ze niet uitstaan verder geef nooit je haren af als je zonder jesus leeft al is het er maar 1

   Like

    
   • Sophietje

    december 14, 2016 at 7:52 pm

    wauw! Wat ontzettend goed dat u dit deelt!
    Ik wil zeggen veel sterkte, maar dan bent u al! Dank voor deze info.
    Ik wens voor u dat uw pad vanaf nu mild en liefdevol mag zijn…

    Like

     

Reageer maar: what's on your mind?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: