RSS

Wat er werkelijk gebeurde tijdens de ‘Klimaat-top’!

13 dec

engelse vlag

why_scientists_-_front_cover-260Dit artikel wil ik echt graag onder de aandacht brengen! Er is -zoals velen van ons al langer weten, maar voor diegenen die het niet weten of niet willen weten- GEEN sprake van opwarmen van de aarde, noch van overmatige CO2 uitstoot die ‘zou worden veroorzaakt’ door de mens.  En dan komt er zo’n conferentie over ‘Climate Change’; dagenlang ‘zwetsen’ over niet bestaande onzin, een verzonnen verhaal dat Agenda 21 (de nieuwe Wereldregering die zich al langer in de schaduw bevindt en aan de touwtjes trekt) openlijk in het zadel moet helpen.

Maar er zijn gelukkig nog steeds wetenschappers die van goede zin zijn en het hart op de juiste plaats hebben, de euvele moed hebben om hun stem te laten horen en -niet geheel onbelangrijk-  ook nog in leven zijn omdat zij niet vermoord zijn. Dit soort wetenschappers moeten we omarmen; ze waren met meerderen vertegenwoordigd tijdens de klimaat-top en sloten deze af met een aantal lezingen die vernietigend waren voor alle voorgaande onderhandelingen. Het lijkt opnieuw wel weer een sprookje dat de machthebbers aan het uitvoeren zijn in Parijs.

Wat schetst onze verbazing (dus niet…!):  de pers vermeldt hier niets over. Sterker nog, je ziet overal artikelen verschijnen dat ze feest vieren over een akkoord dat bereikt is om de klimaatveranderingen in te dammen. Geen woord over de wetenschappers, het is gewoon bizar!  Dus kroop ik maar weer in mijn ‘vertaalmodus’ want ik wil dit zeer belangrijke artikel met de algehele ontmaskering door deskundige wetenschappers zelf maar in de pers gooien. Het wordt tijd dat de mainstream-propagandisten naar Antartica verbannen worden, waar ze alvast kunnen oefenen in het ‘ijsberen’; dan kunnen wij er met zijn allen voor zorgen dat er informatie wordt verspreid die nodig is om zelfbestuur in stand te houden en een betere wereld te creëren, terwijl ook de wetenschappers zeggen dat het wegnemen van het zelfbestuur juist de agenda is achter deze hoax inzake ‘klimaatverandering’.

“Het IPCC is pure gangster wetenschap,”  en “De echte agenda draait erom om een wereldregering te vormen in de communistisch-fascistische stijl, die zelfbestuur, welvaart, de middenklasse en de vrijheid zou beëindigen”, of over het uitvoeren van deze ‘agenda’: ‘Indien succesvol zullen er talloze levens van mensen als gevolg hiervan verloren gaan’, zijn slechts drie van die boute uitspraken die daar openlijk zijn gedaan door top-wetenschappers, terwijl alle journalisten blijkbaar die hele dag op het toilet zaten, want ‘ongetwijfeld ziek van hun eigen oneerlijke handelingen’. Lees het, verspreid het en blijf alsjeblief zelf onderzoeken en nadenken. Hulde aan deze dappere mannen!

Parijs verbijsterd als wetenschappers ‘Klimaatverandering-hysterie’ ontmaskeren

Een internationaal team van wetenschappers heeft de aanwezigen verbijsterd doen staan tijdens de United Nations Climate Change conferentie in Parijs.

De wetenschappers claimen – terwijl de wetenschap de bewering van de VN weerlegt dat de mens door de uitstoot van kooldioxide klimaat-opwarming veroorzaakt- dat de VN een sinistere ‘klimaat-regime’-agenda willen doordrukken, wat inhoudt: vernietiging van de industriële beschaving, het verstevigen van de ‘kleptocratieën’ met westerse fiscale middelen, en het grijpen van totale controle over de mondiale economie onder het mom van het reguleren van de immense voordelen van het ‘zuurstof van het leven’, ook wel bekend als kooldioxide.

Tijdens de zogenoemde “Dag van de onderzoeksgegevens,” heeft de conferentie tal van presentaties georganiseerd, en elk ontmaskerde meerdere elementen van de steeds meer in diskrediet gebrachte antropogene (door de mens veroorzaakte) global-warming-theorie (AGW). Na de uitleg over de talloze voordelen van kooldioxide voor het milieu en de mensheid tot het uitlichten van de 19 jaar durende stilstand in de opwarming van de aarde, kan geen intellectuele en eerlijke aanwezige de top hebben verlaten en nog in deze klimaat-hysterie geloven, die voortgestuwd wordt door verschillende regeringen en internationale organisaties. Sterker nog, vrijwel ieder angst zaaiend verhaal dat naar voren was gebracht tijdens deze recente VN-klimaattop, werd genadeloos ontmaskerd met feiten, gegevens, logica en gezond verstand. Later op de dag legde de film ‘Climate Hustle’ het klimaat-alarmisme genadeloos bloot in een nabijgelegen bioscoop, en kreeg niets anders dan een overvloed aan lof van de aanwezigen.

Onder de wetenschappers die spraken tijdens de ‘realistische’ top was Dr. Robert Carter, voormalig hoofd van de School van robertcarterEarth Sciences aan de James Cook Universiteit. “Opwarming van de aarde is niet gebeurd,” verklaarde hij, zelfs opmerkend dat langdurige afkoeling werd voorspeld. De presentatie van Carter was vooral fascinerend omdat het helemaal het bizarre idee vernietigde dat CO2 – uitgeademd door mensen en van cruciaal belang voor het leven – “kooldioxide vervuiling” is met de noodzaak tot regulering. In feite, zei hij, hebben zelfs bij de huidige concentraties in de atmosfeer de aarde en de planten behoefte aan nog méér CO2. En in het verleden waren CO2 concentraties zo’n 10 tot 15 keer hoger. “Proberen om de klimaatverandering te stoppen is een oefening in volslagen beuzelarij,” voegde hij eraan toe en merkte op, in een interview met The New American, dat niemand serieus zou overwegen om te proberen aardbevingen of vulkaanuitbarstingen te “stoppen” .

Ook Dr. Willie Soon was een van de sprekers bij de top, een astrofysicus en geoloog aan de Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. De VN (overkoepelende overheids-) werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC), zo verklaarde hij, “is totaal anti-wetenschappelijk en doet de wetenschap veel kwaad’. Het leggen van de nadruk op de enorme rol van de zon in het ondoorgrondelijke complexe klimaatsysteem van de aarde zwakte Soon af, naar aanleiding van een bepaalde claim in het IPCC-rapport over deze kwestie die een complete aanfluiting maakt van de wetenschap. “Het IPCC is pure gangster wetenschap,” verklaarde hij. Tegen de New American zei Soon na afloop van zijn presentatie dat de wrede aanvallen op zijn personage en zijn familie door global-warming alarmisten hem alleen maar hadden gemotiveerd om er nog harder tegenaan te gaan. In plaats van persoonlijke aanvallen te lanceren, zei hij, moeten critici zich in plaats daarvan richten op de gegevens en zijn conclusies die zijn gepubliceerd in peer-reviewed literatuur. (Peer-reviewed betekent dat de bevindingen zijn getoetst door andere wetenschappers uit dezelfde discipline, red.)

Fred SingerEen andere top wetenschapper bij de Klimaattop was Professor Emeritus Dr. Fred Singer van de Universiteit van Virginia, oprichter van het Science and Environmental Policy Project (SEPP) en het non-gouvernementele internationale panel inzake klimaatverandering. ‘Er is geen sprake van statistische, significante opwarming in de afgelopen 18 jaar’, vertelde hij aan de aanwezig top, en liet een dia zien met vergelijkingen van de geobserveerde temperaturen met de vele vervalste voorspellingen die verwerkt zijn in ‘klimaatmodellen’ en waar de VN op vertrouwt, en waarin de toename van CO2 wordt voorspeld. “Deze modellen werken niet. We moeten ze niet gebruiken om beleid te maken”. Hij vertelde ook dat kooldioxide – van origine voedsel voor planten zoals hij het noemt ‘ zeer waardevol is.”De planten gaan dood. Ze hebben meer CO2 nodig,” voegde hij eraan toe.

In essentie, zegt de internationaal gerespecteerde wetenschapper, dat het klimaat altijd verandert door natuurkrachten – opwarming, afkoeling, etc.- vanaf het begin. En dus betekent dat, dat er met de voor de hand liggende hypothese dat natuurkrachten nog steeds achter de klimaatverandering zitten, zoals ze dat altijd hebben gedaan, moet worden aangetoond dat de voorstanders van de stelling dat de klimaatverandering veroorzaakt wordt door de mens, valse propaganda plegen. Met andere woorden, het aantoonbaar maken van het feit dat de recente kleine veranderingen veroorzaakt zouden worden door de mensheid, slechts wordt aangewend door de ‘alarmisten’ om de VN mandaat te geven tot controle van CO2 en voor het herverdelen van rijkdom. Tot dusver hebben deze alarmisten gefaald en ze hebben nog een zware klus voor de boeg, zei Singer.

“Dit gaat over geld en macht”, vertelde Singer aan de New American in een interview, en hij voegde eraan toe dat de overheden een samenwerkingsverband van diverse wetenschappers die zich bezighouden met klimaat -alarm hebben ‘gekocht’. “Wetenschap speelt maar een kleine rol en het wordt meestal misbruikt. Het is werkelijk zaak om dit te controleren”, zei Singer, daarbij aantekenend dat de controle over CO2 tevens controle over de economieën inhoudt en uiteindelijk over de mensheid. Wat er nu allemaal wordt besloten tijdens deze VN-COP21-top, voegde hij eraan toe, is een directe subsidie aan kleptocratieën “die het klimaat confisqueren en dat verbergen in hun bankrekeningen. Het is een kwestie van de armen in rijke landen die de rijken ondersteunen in de arme landen”, concludeerde Singer.

Ook sprak tijdens de top de Greenpeace-medeoprichter Dr. Patrick Moore, die in zijn presentatie op grondige wijze de mythe Moore-and-book-merge-web1smallvan ‘verzuring van de oceaan’ontmaskerde. In werkelijkheid, zei hij, is er geen enkel denkbaar scenario dat de oceanen van de wereld zouden verzuren. “Het is een compleet verzinsel zonder basis in de werkelijkheid,” zei hij. In feite doet CO2 wonderen voor het leven in de zee, toonde Dr. Moore aan en hij merkte op dat het meest productieve gebied van de oceaan, de Humboldt Current, ook het meest zure gebied is. CO2 is ‘bemesting’ voor de oceanen, net zoals het zorgt voor vergroening van de aarde” zei hij. In een interview met de New American na zijn presentatie beschreef Moore ook de echte agenda achter de VN-klimaattop: het terugdringen van de industriële beschaving. Indien succesvol, zei hij, zullen er talloze levens van mensen als gevolg hiervan verloren gaan.

Dr. Christopher Essex, verbonden aan de leerstoel van de afdeling Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit van West-Ontario, sprak ook op de top over de verschillende mythes die door politici en ‘journalisten’ worden ‘verkocht’ en hij zei dat ze geen idee hebben waar ze over praten. Over de poging die ze doen om de onpeilbare complexe aard van het klimaatsysteem te verklaren, merkte Essex op dat de hele ‘klimaatdiscussie’ absurd is. Eén van zijn dia’s vermeldde op komische wijze: Meer dan 95% is het met de modellen eens, dus de waarnemingen moeten foutief zijn!” Essex ontwikkelde zijn eerste klimaatmodel in de jaren zeventig en in een interview met the New American zei hij dat de mensheid nog altijd veel te leren heeft over het klimaatsysteem en dat er nog veel meer onderzoek nodig is.

Nadat de wetenschappers hun presentatie hadden gegeven, werd er in de paneldiscussie gewezen op de enorme schade die wordt veroorzaakt – vooral voor de armen- door dit zogenaamde klimaatbeleid. Onder hen was Lord Christopher Monckton, een gigant in de ‘klimaatrealist-beweging’. Klimaat alarmisten hebben “het geld, de macht en glorie, maar wij hebben de waarheid, dus zij hebben niets, en wij hebben alles.” Als de VN-top toch slaagt in haar doelstellingen zullen miljoenen mensen sterven, zei hij. In een interview later met The New American, zei Monckton dat de echte agenda draait om een wereldregering te vormen in de communistisch-fascistische stijl, die zelfbestuur, welvaart, de middenklasse en de vrijheid zou beëindigen. Een andere deskundige die in het panel sprak, Dr Wolfgang Mueller van het Europees Instituut voor Klimaat en Energie (EIKE), legde ook uit dat wat de derde wereld nodig heeft, niet de “klimaat herstelbetalingen” zijn of CO2 controles, maar betaalbare energie.

James_InhofeSenator James Inhofe (R-Okla.), voorzitter van de Senaat Commissie milieubeheer, verscheen op de Top via een video link om ondersteuning te bieden aan de realisten. Opmerkend dat Amerikanen aansturen op de ‘klimaat-paniekzaaierij hoax’, bezwoer Senator Inhofe dat indien het Congres en het Amerikaanse volk zou aanhaken bij alle pseudo-verdragen die afkomstig zijn van de VN-top en waarover wordt onderhandeld door de regering-Obama, tot zinken gebracht zou worden. “Wij hebben het machtsplan van Obama al verworpen, dat is al gebeurd”, zei hij en hij doelde op de verwerping van het Congres van het speerpunt van, wat Inhofe noemt ‘de klimaat-schertsvertoning’. “Jullie, hier in deze ruimte; zoals je altijd hebt gedaan, gewoon blijven doorgaan. Onze vooruitgang had niet verwezenlijkt kunnen worden zonder u. U doet God’s werk en dit gaan wij samen winnen”.

De top werd georganiseerd door het Heartland Institute, het Comité voor ‘A Constructive Tomorrow’. (CFACT), en het competitieve Enterprise Instituut. Tot nu toe, ondanks het feit dat duizenden “journalisten” in Parijs voor de VN-top aanwezig waren, is er vrijwel niets gemeld door de pers over deze prestigieuze wetenschappers en hun conferentie. Wat de media ook totaal heeft uitgewist is het rapport NIPCC, waarin wetenschappers de peer-reviewed wetenschap onderzochten en daar kwamen drastisch verschillende conclusies uit van de VN-IPCC. Heartland-sprekers merkten op dat ze vaak de alarmerende wetenschappers uitnodigen om te debatteren met de realisten, maar dat de alarmerende beweging er de voorkeur aan geeft om te beweren dat de “wetenschap al is vastgesteld” in plaats van de grote gaten in hun theorie te benoemen. En tijdens deze laatste klimaat-top was dat zo duidelijk als het maar zijn kan. Toch, vrijwel iedereen op de conferentie sprak de hoop uit dat, uiteindelijk, de waarheid en de feiten zullen zegevieren.

(Bron: vertaald artikel van The New American, die overigens binnenkort video’s zullen plaatsen van deze interviews)

Meer artikelen over de klimaatverandering en de Climate Change conference op o.a. BoublogXandernieuws, en  9forNews (Klimaatverandering bedacht door steenrijke Canadese oliemagnaat die wereldregering nastreefde)

© Irma Schiffers (& translation, article from The New American)

Alle artikelen op deze site worden belangeloos geschreven ten bate van ‘hue-manity’ en mogen gerepubliceerd worden, mits de bronnen worden gerespecteerd.

 
36 reacties

Geplaatst door op december 13, 2015 in agenda 21, Global warming, Politiek, propaganda

 

Tags: , , , , , ,

36 Reacties op “Wat er werkelijk gebeurde tijdens de ‘Klimaat-top’!

 1. Floor

  december 13, 2015 at 6:51 pm

  Dank Irma voor het vertalen!
  Deze presentatie is ook de moeite waard: https://www.youtube.com/watch?v=2Tst9-Be4nY

  Er is nog niets aan de hand met het klimaat | Salomon Kroonenberg
  Studium Generale Delft

  Like

   
 2. desireerover

  december 13, 2015 at 10:53 pm

  Geweldig, wat een berenklus wederom! Zin om in mijn internet radioprogramma ‘Kaleidoscope’ op http://www.findingvoicesradio.com te praten over wat er zoal rond gonst aan bedrog?

  Like

   
 3. wh hendriks

  december 13, 2015 at 11:09 pm

  Maar wat is die smog dan in china peking?

  Like

   
  • gert

   december 14, 2015 at 7:57 am

   er wonen daar heel veel mensen en die produceren rook, kleine deeltjes die niet in lucht oplossen; Die rook kan niet weg vanwege de geologische ligging en het ontbreken van wind. Die hele fijne rook die met het blote oog niet zichtbaar is hoopt zich op en vormt dan zichtbare smog. Dat is daar het geval. Wij produceren hier in Nederland ook er veel fijnstof met zn allen maar dat verwaait omdat we hier regelmatig wind hebben. Er zullen allerlei redenen en oorzaken zijn voor die smog maar voorlopig is het gewoon een kwestie van : ermee leren leven.

   Like

    
   • Cale

    december 14, 2015 at 1:13 pm

    Ik denk dat het zeer noodzakelijk is ons te concentreren op vervuiling. De oceanen bevatten veel te veel afval producten, met name plastic. Smog is behalve slecht voor de mens ook slecht voor de natuur. Die hele “global warming” en “climate change” kul, daar wil ik het niet over hebben. Een schone aarde, zonder afval en een gezonde atmospheer, dat is waar we aan moeten gaan werken. Overigens vind ik ook horizon vervuiling, veroorzaakt door draaiende vogel moordenaars – wind generatoren – een zeer storend en geld verspillend.

    Like

     
    • Markus

     december 14, 2015 at 5:08 pm

     De oplossingen zijn er al eeuwen maar worden tegen gehouden door “satan” = mensen die een ander niks gunnen. https://www.youtube.com/watch?v=5M_eDLyfzp8 , zo eenvoudig maar dit leren de kinderen niet op school, helaas omdat de meesten van ons geconditioneerd zijn.
     Gelukkig als je het programma van Ceasar de hondenfluisteraar bekijkt zie je dat je conditioneren ook weer (bijna) altijd kunt omdraaien dus nog niet alles is verloren zullen we maar zeggen ;)

     Like

      
 4. Maria

  december 13, 2015 at 11:14 pm

  Goed artikel Irma. Ik vraag me altijd af waarom ze steeds over die CO2 praten en nooit over de enorme vervuiling van de bodem en het water.Niets aan te verdienen zeker.

  Like

   
 5. Pastoor Geudens

  december 14, 2015 at 12:18 am

   
 6. Agbert Meiendaal

  december 14, 2015 at 8:55 am

  Wat ik toch o zo jammer vind dat er maar weinig reacties zijn op zo’n belangrijk artikel als deze.
  Het zou i.m.h.o. door onwetendheid over het bestaan van uw blog komen denk ik. Hulde i.i.g. voor
  al de tijd en energie die ook vorige artiken hebt geïnvesteerd zoals b.v. de vele vertalingen.
  http://tinyurl.com/pf7nxla

  Like

   
 7. Dweep

  december 14, 2015 at 9:57 am

  De CO2 is lijk mij een hoax. Dit akkoord in Parijs is een grote farce.
  Wel denk ik we hier wel het verstoken van fossiele brandstoffen ( welke al 50 jaar geleden over 30 jaar op zullen zijn) een consequentie zal hebben.
  Wat verstoken wij werkelijk met olie, steenkool en gas? Dat zijn plantaardige resten die door groeien en afsterven carbon verbindingen hebben opgeslagen. Deze verbindingen ontstaan door photosynthese en daar is zonlicht, lees zonne energie bij nodig. Oftewel energie die door duizenden jaren zonne energie in carbon verbindingen is opgeslagen.
  Wat wil nu als je deze verbingen middels oxidatie, lees verbranden omzet naar kooldioxide, dan komt er energie vrij.
  Aangezien energie in principe niet verloren gaat, verwerken wij nu in een paar honderd jaar de energie van vele duizende jaren.
  Waar blijft de rest van deze energie? Neem een benzine motor, een rendement van 30%? De overige 70% gaat verloren via de radiator. De rest gaat op in voortbewegen, rol weerstand, ook warmte, etc…

  Dit lijkt mij niet consequentie loos dit gebeurt.

  Like

   
 8. JoGer

  december 14, 2015 at 10:00 am

  Toevallig of niet? Ik kwam deze weer eens tegen Irma, op FB, en je weet dan hoe het gaat… die wordt massaal gedeeld. https://renegade2light.wordpress.com/2012/10/02/cobra-exposed/
  Ik kwam hem een jaar geleden ook al een keer tegen met dezelfde foto.#leugen

  Like

   
 9. Ilse

  december 14, 2015 at 10:07 am

  Bijzonder is dat de schrijver van de apocalyps nu ook op de aarde leeft.
  Er zal een wereldleider met een hoog Bewustzijn zich aandienen. Dat zal over 10,11,12 jaar zijn.
  Hij zal ook de vrede op Aarde brengen.
  In de tussentijd kan er beter energie gestopt worden in vrede dan in klimaatverandering.
  Niemand staat er bij stil dat alle troep van bombardementen door ufo’s gereinigd wordt. Dus waar
  hebben ze het over?
  Moge de Hoogbewuste mens tzt zijn taak op deze Aarde volbrengen.

  Like

   
 10. loveulongtime2

  december 14, 2015 at 11:13 am

  Het is heel simpel:

  CO2: 0 doden
  Ultrafijnstof: Miljoenen doden en miljarden chronisch zieken

  Het ultrafijne stof hebben ze nodig om hun smerige depopulatie agenda uit te voeren. En tegelijkertijd verdient Big Farma daar triljarden aan. Maar daar wordt natuurlijk alleen over gesproken op een andere geheime bijeenkomst: Bilderberg. Dat heeft Samson de laatste keer letterlijk verklaard toen hij daar naar buiten kwam.

  CO2 is een nieuwe windhandel voor de bankiers in de vorm van een globale belasting.

  Als het probleem teveel mensen op de planeet zou zijn dan zouden er voorstellen moeten komen van b.v. een 1 kind politiek, maar er is geen politicus die je daarover zult horen.

  Like

   
 11. Pastoor Geudens

  december 14, 2015 at 12:21 pm

  Beste Irma, vrienden van Pater Daniël in een klooster in Syrië stuurden me onderstaand bericht: ‘De “opwarming van de aarde” zet ons in de kou!’

  Toppolitici van niet minder dan 197 landen zijn twee weken samen in Parijs zonder dat er een vuiltje aan de lucht is. Wat zou er gebeuren als die ontmoeting in Damascus georganiseerd werd? Het is maar een vraag. Ze gaan maatregelen nemen tegen de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot. Indien we nu niet drastisch ingrijpen, zo wordt ons gesuggereerd, krijgen we morgen de hemel op onze kop.

  De studie van het klimaat is zeer complex en raakt vele wetenschappen: de thermodynamica, de fysica, de oceanografie, de glaciologie, de biologie, de scheikunde, de astronomie, de helio-sismologie, de agronomie enzovoort. De recente belangstelling voor het klimaat kan maar een betrouwbare wetenschap worden (klimatologie, paleoklimatologie, paleoecologie…) als er voldoende tijd over heen gaat en er een onafhankelijke wetenschappelijke ontwikkeling is. Op dit ogenblik hebben we geen van beide, waardoor nu de meest tegengestelde opvattingen circuleren. Vroeger hebben we al eens de film The Obama Deception: The Mask Comes off (2 uur, infowars) aangeprezen, een realisatie van Alex Jones, waarin een flink aantal deskundigen aan het woord komt. Op een bepaald ogenblik gaat het ook over de opwarming van de aarde, waarvan gezegd wordt dat ze niet te maken heeft met de activiteit van de mens, maar met de wisselende activiteit van de zon, zoals blijkt uit de andere planeten. In een tijdspanne van duizend jaren zijn er verschillende pieken van opwarming en afkoeling. Stanislas de Larminat is een bekende Franse ingenieur, landbouwkundige, ecologist en schrijver van “Les contrevérités de l’écologisme”, Ed. Salvator, 2011. Een van zijn stellingen is: “Men kan het milieu niet beschermen als men de mens niet beschermt”. Hij gaf op 2 december 2015 tijdens de uitzending, ”grand-angle” van RCF enkele redenen om de uitstoot van CO2 te verminderen, onder meer om meer werk te maken van hernieuwbare energie. Ons gezond verstand zegt dat het toch al te gek is de natuurelementen zoals zon, wind, water, waarvan we iedere dag onbeperkt kunnen genieten, onbenut zouden laten. Zelf zit ik hier te typen met het licht van een “minijoule”, een zonnepaneel omdat we deze keer (blijkbaar wegens een erge technische storing) stroomonderbreking hebben van meer dan 24 u, en halverwege komt er dan ook geen water meer uit de kraantjes! Ik begrijp trouwens ook niet goed waarom er geen eenvoudige systemen uitgewerkt worden om onbeperkt de zon en de wind te kunnen gebruiken voor elektriciteit. Of zijn het de energiereuzen en de petrolbazen die dit mee beletten? Hoe dan ook, deze Stanislas de Larminat was heel duidelijk over de huidige heersende opvatting: “De uitstoot van CO2 verminderen om hierdoor het klimaat te beïnvloeden dient nergens voor, want de twee hebben geen verband met elkaar!” (Il ne sert à rien de réduire le CO2 pour modifier les variations climatiques, le salon beige, 2 december 2015).

  Rémy Prud’homme was professor in verscheidenen universiteiten (Phnom-Penh, Lille), herhaaldelijk visiting professor in het gerenomeerde MIT en tenslotte em. prof. universiteit van Parijs XII. Hij is de schrijver van het boek “L’idéologie du réchauffement. Science molle et doctrine dure”, Dutoucan, 2015. Hij zegt eveneens dat er geen bewijs is dat de activiteit van de mens het klimaat op onze planeet zo beïnvloedt als men ons wil wijsmaken. Hij ziet geen wetenschappelijke bewijzen maar wel een kwalijke ideologie. Het zijn de politieke wereldleiders die de teugels in handen nemen. Zij organiseren een strijd die ze aan heel de planeet willen opleggen. Hiervoor wordt een schuldige, een “zondebok” aangewezen, nl. de CO2-uitstoot, en vervolgens wordt de massa ingeschakeld. Honger, analfabetisme, ziekten en dood verminderen overal, ook in Bangladesj. De kindersterfte is in Afrika de laatste 20 jaar met 70% gedaald en met 50 % in Azië, aldus prof. Rémy Prud’homme. Als de opwarming van de aarde de grote oorzaak is, laten we dan zeggen: leve de opwarming! Verder wordt het verminderen van de CO2-uitstoot voorgesteld als een strijd tussen de “goeden”, de vurige militanten en de “slechten”, de onsocialen, die niet willen meehelpen om de mensheid van een nakende ondergang te redden. Tevens is het een strijd van rijke tegen arme landen. Zonder elektriciteit geen ontwikkeling. In Afrika en Azië is er geen elektriciteit zonder kolencentrales. De wereldheersers hebben dus een machtig middel gevonden om de ontwikkeling van de arme landen te dwarsbomen, geheel overeenkomstig de ideologie van de nieuwe wereldorde, waarin zoveel mogelijk armoezaaiers moeten uitgeschakeld worden. Donald Kaberula, voorzitter van de Banque Africaine de Développement zegt het zo: “De westerse regeringen zijn hypocriet; zelf hebben ze zich verrijkt met fossiele brandstoffen en nu zeggen ze aan de Afrikaanse landen: ‘jullie mogen geen stuwdammen bouwen en geen steenkoolcentrales, jullie moeten tevreden zijn met de extreem dure hernieuwbare energie’.De Afrikaanse landen zullen niet naar hen luisteren” (Le réchauffisme présente tous les caractères d’une idéologie, le salon beige, 30 november 2015).

  De CO2 is een gedroomd voorwendsel om een wereldwijde heerschappij in te voeren over alle menselijke activiteit op onze planeet, over iedere vorm van vervoer (auto, bus, tram, trein, vliegtuig) en iedere productiviteit (ondernemingen, fabrieken), alles wat mensen produceren in landbouw en industrie. Alles wordt onderworpen aan milieutaks, onder“politieke druk” terwijl van wetenschap nauwelijks sprake is. Volgens sommigen zou dat wereldwijd per dag één miljard kosten! Angstwekkend daarbij is dat massa’s mensen hiervoor zo gemakkelijk opstappen (10.000 mensen stapten mee in Oostende op 6/12/2015 “voor het klimaat”). Laten we hierbij nog even herinneren aan de gekende wetenschappelijke vervalsingen. Al Gore, vice president VS onder Bill Clinton kende een wereldwijd succes met zijn boodschap over de “Global Warming”. Toen bleek dat zijn theorie op vervalste gegevens berustte, verdween deze icoon van de aardbol even plots als hij gekomen was. Of moeten we geloven dat hij wegens de opwarming van de aarde verdampt is? Uit de gestolen computergegevens van de universiteit van East Anglia (Engeland) bleek dat onderzoekers bewust gegevens vervalst hebben om de hysterie rond de opwarming van de aarde aan te wakkeren. Ondertussen is er in de Zuidpool rond Antarctica nooit zoveel zee-ijs geweest als nu. Uiteindelijk is het de NASA geweest die gezorgd heeft voor wat mogelijk de grootste wetenschappelijke fraude uit de geschiedenis is, door de gegevens over de koude van vroeger en die over de opwarming van nu wat groter te maken en zo een spectaculair verschil te bekomen.

  Habibullo Abdussamatov, Russisch astronoom en hoofd van het Russisch ruimteonderzoek-programma in Petersburg bewijst dat de veranderende activiteit van de zon zorgt voor de opwarming van mars. Of willen ze ons toch doen geloven dat het op Mars ook de boeren zijn die met oude tractors de lucht vervuilen? Hij voorspelt dat we de volgende 10 à 20 jaar een sterke daling van de temperatuur op aarde zullen beleven, als een soort nieuwe ijstijd. Ondertussen vermoeden we dat we in de Syrische woestijn een strenge winter krijgen, vermits het nu al veel kouder is dan sommige jaren voorheen.

  Paus Franciscus schreef een mooie encycliek over het milieu: Laudatio sii’. We hebben hierover vroeger de inhoud al toegelicht (X/6 van 26 juni 2015). De encycliek is eigenlijk een toepassing van de sociale leer van de Kerk op een integrale ecologie. De mens is geroepen om een goede beheerder te zijn van de schepping, wat heel de aarde en vooral de mensheid ten goede komt tot eer van God. Het broze evenwicht moeten we koesteren en beseffen dat alles met alles samenhangt: zorg voor de natuur, voor rechtvaardigheid, voor de armen, voor de vrede. Ik heb mijn uitleg over deze encycliek positief willen houden. Nu wil ik er twee opmerkingen bijvoegen. Vooreerst heeft het me verwonderd dat de encycliek wel spreekt over de natuurvervuiling met verschillende voorbeelden maar met geen woord rept over een van de grootste vervuilingen van water en grond, nl. door oestrogenen en progesteron. Is dit omdat het de twee bestanddelen zijn van iedere contraceptie “pil”, het gouden kalf van de voorbije halve eeuw? Vervolgens schaart de encycliek zich duidelijk achter de erg betwistbare stelling dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door de menselijke activiteit. Vorige pausen hebben zich wijselijk onthouden van een stellingname in een wetenschappelijk labyrint. Deze encycliek steunt hierdoor de klimaatallarmisten van de heersende politieke klasse. Al is het maar één aspect van deze encycliek, het is jammer.

  Laten we het hoofd koel houden en niet meedoen met een klimaat-hysterie. Laten we geen robotten worden, die alleen maar in staat zijn de door anderen ingevoerde programma’s uit te voeren. Een robot kan zelf niet denken en heeft geen geweten, wij wel. Vanuit het meest kostbare en intieme heiligdom van ons geweten bieden wij weerstand tegen de vloedgolf van globalisatie en van een nieuwe “wereldorde”. We willen zorg dragen voor deze aarde en voor ons leefmilieu in al hun aspecten. Wij vechten voor het behoud van de eigenheid van iedere man en vrouw, “geschapen naar Gods beeld en gelijkenis”, van huwelijk en gezin, van de soevereiniteit van een land met zijn religieus en cultureel erfgoed. We weigeren ons te laten verpletteren door een planetaire overheersing van duistere machten. Wij zien uit naar de zomer en verwelkomen hartelijk de opwarming van deze aarde. Leve de zon en hopelijk, de komende vrede in Syrië, dit heerlijke land, de bakermat van de beschaving en de wieg van het christelijk geloof. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil!

  Pater Daniël, (bron e-mailbericht van pater Guy Borreman sj & zr Lucienne) –
  https://911ww3.wordpress.com/

  Like

   
 12. Irma Schiffers

  december 14, 2015 at 5:19 pm

  Op mijn Facebook pagina komen de eerste anti-reacties binnen. Dat zegt mij meestal dat het artikel gevaarlijk dicht bij de waarheid komt. Ik wil voor degenen die geen FB-account hebben en dat dus niet kunnen lezen, deze reactie even hier plaatsen, alsmede mijn antwoord daarop:

  Hannah van Oijen: Nou, ik heb maar eens wat bronnen nagetrokken. Het Heartland Institute is een door de olie-maatschappijen gefinancierde instelling. Dr. Robert Singer is een born-again Christen. Willie Soon: gefinancierd door olie-maatschappijen. Fred Singer: idem dito. Senator James Inhofe: wordt dik gespekt in zijn verkiezingscampagnes door olie-maatschappijen en heeft het onbenul om met een sneeuwbal in de hand in de senaat te verschijnen om zo aan te tonen dat global warming niet bestaat. De rest is van hetzelfde laken een pak. Vernietigende kritiek op de wetenschap? De waarheid eindelijk boven tafel? Kletskoek. Alle bronnen in het artikel zijn van uiterst bedenkelijke, christelijk behoudende afkomst die er alle (financiële) belangen bij hebben om de opwarming door CO2 te ontkennen. Deze mensen worden stuk voor stuk betaald door de belanghebbende fossiele brandstofondernemingen en hun ‘wetenschappelijke’ bewijzen keer op keer onderuit gehaald en zijn gewoon uiterst conservatief. Kritisch denken okee, maar trek de bronnen na. Die zijn in dit geval heel bedenkelijk.

  Irma Schiffers: Om te beginnen ga ik nooit in discussie met mensen die een ‘argumentum ad hominem’ inzetten; het ‘oordelen’ over mensen vanwege hun (Christelijke) achtergrond vind ik zeer verwerpelijk, mede omdat daardoor alle oorlogen worden ‘gevoerd’ (divide and conquer) waar de elite zich nog meer mee verrijkt. Dus ik word een beetje misselijk van dit ‘op de man spelen’ en daarbij hun inhoudelijke wetenschappelijke data negerend! Waar is het respect toch gebleven voor andersdenkenden…. Waarbij ik tevens wil opmerken dat ook jij wordt betaald door de fossiele bouwondernemingen, zolang je werkzaam bent in dit corrupte ‘systeem’ en het daarmee in stand houdt (los van de betalingen die trollen ontvangen voor het aanvallen van de ‘boodschapper’ die aan waarheidsvinding doet en die als ‘webredacteur’ zijn aangesteld door die overheid. Don’t shoot the messenger. Punt 2: wil je dan ook even de achtergronden nagaan van de aanwezigen uit de diverse overheden? Er is er niet eentje die niet discutabel is. En vergeet vooral niet hun belangen en aandeelhouderschap op te zoeken en te vermelden! Punt 3: het is toch te belachelijk voor woorden dat er tientallen journalisten aanwezig zijn bij deze klimaattop en dat deze wetenschappers buiten beeld worden gehouden? Dat stinkt op zich al enorm; zo kunnen de mensen geen oordeel vormen als ze alsmaar eenzijdig worden ingelicht. Zie mijn volgende artikel wat in de maak is over dat ‘eenzijdig inlichten’ van een inside-klokkenluider. Punt 4: Je vergeet nog de oprichter en president van Greenpeace te noemen. Waarschijnlijk omdat hij geen ‘christelijke of conservatieve’ achtergrond heeft. Daarnaast wil ik je verwijzen naar o.a. NL wetenschappers die ook onderzoek doen en zich sterk maken om deze idiote fabel naar buiten te brengen. Ik zou zeggen, als je dan toch onderzoek doet, doe dat dan naar de inhoudelijke wetenschappelijke feiten en niet naar de mensen die die feiten menen te moeten brengen. Daarmee maak je jezelf zwak. Dat dit nieuws gebracht wordt als aanvulling (en helaas dus blijkbaar noodzakelijk als tegenwicht) heeft slechts te maken met het feit dat je aanvaardt dat mensen ZELF kunnen nadenken en een visie kunnen vormen, zonder eenzijdige indoctrinatie. Als je daar iets op tegen hebt, zit je echt helaas aan de verkeerde kant. Zie hier nog een ander informatief artikel: http://www.boublog.nl/2015/12/14/de-klimaatzwendel-conferentie-in-parijs/

  Like

   
  • het lichaam liegt nooit

   december 14, 2015 at 7:30 pm

   Lachen, Irma.

   Tegen gezond verstand is geen kruid gewassen;
   andersom eigenlijk;
   het overwoekert alle onzin, zolang we hen die denk-fout op denk-fout stapelen vanuit hun liever-lui-dan-moe-mentaliteit, niet de ruimte geven door in discussie te gaan wat meer wegheeft van touwtrekken; dus hebben we mensen te confronteren met hun karikaturale gedrag
   Dit en meer lees je terug in het boek Vader Aarde waarin aanleiding, oordzaak en gevolg van deze “heksenjacht 2.0” te herleiden is.

   Like

    
  • Sophietje

   december 15, 2015 at 3:54 pm

   Goed antwoord irma,
   het is wel zo dat de fossiele industrie hier geld inpompt om tegen bewijs te leveren
   Geeft niks zo werkt de wereld en dan komen we wederom op hegelian dialecticts . Zonder plus geen min. Dat is hun spel!
   Soros en consorten steunen ook altijd twee kanten in het verhaal. Dat gaat al eeuwen zo.

   Een lichtpuntje is er, en dat zijn WIJ!!!!!

   Nog nooit door de eeuwen heen zijn er zovele mensen op de hoogte van hoe het spel wordt gespeeld als in het NU.

   En dat zal HUN hele kaarten huis in elkaar laten sodemieteren!

   Dus ja er zij voor twee kanten sponsoren, as usual, maar naar de feiten kijkende heeft Heartland Institute het bij het RECHTe eind.Het “bewijs” geleverd om de klimaatopwarmingstheorie te steunen is werkelijk niet standvastig.
   Te weinig documentatie is er wat de klimaat hoax ondersteunt en de maatregelen genomen nu op de top onderschrijven dit.
   Anders zouden de vervuilende multinationals wel worden aangepakt niet? Het resultaat van de top is het ontnemen van rechten en verhogen van belastingen, in welk paralel universum help dit het klimaat???

   Pff niks toch, alleen dat al laat zien wie ze zijn.

   (Soms denk ik het spel wordt zo doorzichtig gespeeld dat het lijkt alsof ze ons willen shiften op good en evil en ignorant. Op wie we zijn? )

   Dus irma je hebt daar te maken gehad met mensen die het spel nog niet helemaal door hebben. Geeft niks ze lezen je dus wel! lol! Dus ach het kwartje valt op een dag ook bij hen als ze van je lezen leren ze ook.

   # gewoon doorgaan zing met me mee:

   wezijnerbijnamaarnogniethelemaal

   :-P dank voor de vertaling en het posten van jouw facebook antwoord, ik hebbut niet.

   Like

    
 13. Cale

  december 14, 2015 at 6:37 pm

  Zeer sterk artikel!
  Het is werkelijk bizar dat de “moderne” mens denkt het klimaat binnen een paar jaar denkt te kunnen beinvloeden. Al die miljoenen jaren dat de aarde bestaat, is er -climate change-. Het klimaat is simpelweg constant aan verandering onderhevig. Een heel sterke opmerking van pastoor Geudens, waarom wordt deze klimaat conferentie niet in Damascus gehouden? Door alle publiciteit zou die “oorlog” daar meteen zijn opgelost. Zo ongeveer twintig vliegen in een klap. De werkelijke vervuilers van deze aarde zijn de politici die hebben deelgenomen aan dit klimaat congress.

  Like

   
  • jolo

   december 15, 2015 at 2:37 pm

   dat is een heel duidelijk argument om aan te tonen, waarmee we uiteindelijk de mensen voor de gek lopen te houden en de politiek lukt het nog met gemak, maar daardoor gaat de politiek in de fout en gaan ze slordigheidsfouten maken en komen ze in het geheel niet meer geloofwaardig over

   Like

    
 14. Dweep

  december 14, 2015 at 9:36 pm

  Maar we nemen wel een last minute naar de zon, of nee je moet tuurlijk wel fotoos op de social media plaatsen dat je in Azi”e of Australie bent. Wel vliegen via Dubai, want dat is zo fantastisch… Vliegen via een staatje waar het energie verbruik meg gestoord is.

  Like

   
 15. ezra70

  december 14, 2015 at 10:52 pm

  Beste Irma,

  Dit kreeg ik net in mijn mailbox terwijl ik je antwoord aan iemand van Facebook las.
  Wanneer stopt dit nu? Wie heeft er belang bij geoengeneering? De mensen die er financieel belang bij hebben zullen dat ten allen tijde en met alle middelen verhinderen.

  Vorige week sprak ik mijn buurman die piloot is en vliegt in die grote Boeings.
  We keken naar de lucht en ik vroeg hem wat die strepen daar toch zijn. Hij schrok. Ik vertelde hem dat ik wel wist wat dat was. Toen begon hij te praten. Er ontstond een fantastisch gesprek met een fantastisch mens. Hij woont allang niet meer thuis maar kwam zijn oude moeder bezoeken.

  Hij vertelde dat ze ziek werden van die rotzooi in de lucht en wist ook dat er zich achter de schermen veel meer afspeelt dan wij denken. Hij vliegt ook over oorlogsgebieden. Toen ontstond er een gesprek over de MH-17. Hij vloog er direct achter…Ik kan er niet online over praten maar weet genoeg.

  Dane Wiginton is toch iemand die niet zomaar iets beweert. Wie moet je nu geloven?

  Who Is Helping The Geoengineers To Sell Geoengineering?
  http://www.geoengineeringwatch.org/who-is-helping-the-geoengineers-to-sell-geoengineering/?inf_contact_key=767c640c6473c6d31db0dccd358ebcad758bbaafd7424f0dd6c1adc488796f16

  Like

   
 16. Bert Pijnse van der Aa

  december 16, 2015 at 6:29 pm

  dag Irma,Ik kwam deze week je blog tegen,
  Naar aanleiding van de media – brede propaganda, voorafgaand aan de Klimaatconferentie, waar ze in Rusland nog het schaamrood op de kaken van zouden krijgen, publiceerde ik op mijn site lessWattslessEnergy het artikel :http://lesswatts.nl/lesswatts.nl/je-suis-aussi-contre/

  Nu de klimaattop is geëindigd zullen de (subsidie ) sluizen ( nog verder ) opengaan om het groene arcadië werkelijkheid te laten worden.
  Ik heb de ontwikkelingen vanaf ca. 2007 gevolgd en was getuige van dat proces, waarvan je telkens dacht : dat kan toch niet waar zijn ? Maar het gaat gewoon door. En Greenpeace ? Dat aan de wieg stond van het besluit van de EU om bijmenging van biodiesel te verplichten, hetgeen leidde tot de verwoesting van de laatste oerwouden, wast haar handen in onschuld. Sterker, zij wordt op handen gedragen door het grote publiek.

  Onze economie -beschaving – is voor 100 % gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen, lees : opgeslagen zonne- energie van 300 miljoen jaar geleden. Dat maken we op en dan is het over en uit. Daar help geen zonnepaneeltje of windmolen aan en al helemaal niet het verbranden van biomassa. gelukkig schijn er nog voor een tijdje te zijn. Ook al weet niemand hoeveel en hoelang. ( niemand )

  Het bouwen van nieuwe (energie) systemen, bovenop de bestaande, waanzinnig efficiënte systemen, kan er alleen maar toe leiden dat de aanspraak op die fossiele brandstoffen een paar tandjes hoger zal worden gezet en derhalve de CO2 uitstoot eveneens. Lijnrecht in dus tegen de voorgenomen afbouw van het gebruik van fossiele bronnen en bovendien oorzaak van het steeds schaarser worden van grondstoffen en het groter worden van de afvalberg ( andré van Diederen : zie mijn website : energiebibliotheek :’grondstoffen ‘.

  Maar zolang mensen het goed vinden dat er in elektriciteitscentrales biomassa wordt verbrand met een zwaar negatief rendement, kunnen we blijven roepen wat we willen en de ene na de ander complottheorie lanceren: het zal niet helpen.

  Pas over een jaar of wat zal de waarheid bij het publiek doordringen. Dan houden we een parlementaire enquete, worden er een paar bestuurders naar huis gestuurd en gaan we over tot de orde van de dag.

  ‘It’s the economy stupid ‘, zei de altijd lachende BiIl Cinton tegen zijn voormalige studiegenoot Al Gore. Bill is zakenman, Al niet.

  Like

   
 17. Richard Groen

  december 20, 2015 at 7:12 pm

  Irma, je zit op het goede spoor. Zeker weten.
  Een paar leestips:
  “At a news conference last week in Brussels, Christiana Figueres, executive secretary of U.N.’s Framework Convention on Climate Change, admitted that the goal of environmental activists is not to save the world from ecological calamity but to destroy capitalism.

  The corporatist cartel that runs the international economy plays a tune of global governance. Their music requires worldwide obedience. Unable to validate their phony science methods and claiming deceitful and contrived conclusions is not enough to get all-inclusive acceptance.

  The Paris Global Warming Summit will not usher in a brotherhood of man. The ‘Liberté, Égalité, Fraternité’ of Climate Change will only produce a global Rothschild empire that would put Napoleon to shame.”
  https://www.intellihub.com/bottom-line-from-the-paris-global-warming-summit/

  ** Figueres is no stranger to controversial statements when it comes to climate change. The UN official previously described the goal of the UNFCC as “a complete transformation of the economic structure of the world.”
  She has also repeatedly said that a Chinese style communist dictatorship is better suited than the U.S. constitutional system to fight “global warming.”

  Figueres told Bloomberg News last year that –>
  Figueres noted that a partisan divide in the U.S. Congress is “very detrimental” to passing climate related legislation, while the Chinese Communist Party, sets policies by decree. President Obama clearly agrees given that he continues to bypass Congress by issuing executive orders on climate change.

  As InfoWars has continually noted, there is a fundamental flaw in associating climate change with overpopulation.
  Populations in developed countries are declining
  The UN’s support for depopulation policies is in direct contradiction to their own findings. http://www.infowars.com/video-un-climate-change-official-says-we-should-make-every-effort-to-depopulate-the-planet/

  1 alert:
  Moore is een professionele leugenaar. Zou denken dat iedereen, als jij, daarmee inmiddels wel bekend is.
  “He began working for the Nuclear Energy Institute with help from the public relations firm, Hill and Knowlton that has a $8 million account with the nuclear industry.[1]
  Moore is also listed as an honorary member of Environmentalists for Nuclear Energy-USA and the Honorary Chair of Environmentalists for Nuclear Energy-Canada. [1] [2]
  Moore has also ridiculed efforts to cut greenhouse gas emissions. For more information on Patrick Moore’s travel in support of the nuclear power, logging and mining industries, among his other clients, see the article on Patrick Moore appearances.
  In January 2007, it was revealed that Vermont Energy Partnership had hired Moore’s firm, Greenspirit Strategies Ltd..
  In January 2008, the Arizona-based mining company Bancroft Uranium Inc. announced that it had retained Moore’s PR firm, with the firm “act[ing] as a liaison to the public and media regarding all inquiries concerning the Monmouth Uranium Project near Bancroft, Ontario.” [31]

  His former peers now call him an “eco-Judas.”
  GMO supporters promote climate denialist and corporate front man as champion of science*

  Van de PR –firm`s website:
  “nutrient content are amplified by the use of fertilizers, pesticides and genetic modification.” huh??!

  Meer Moore-‘wetenschap’:
  The article, entitled “How pesticides are saving the Earth,” was written in honor of International Earth Day. http://greenspiritstrategies.com/

  agv. van de terreuraanslag waren alle demonstraties in Parijs verboden. Kwam COP21 heel goed uit. Klimaatwetenschap onder VN-vlag is ‘tabacco science’.
  Zoals NAVO onder het mom van democratie en humanitaire interventie voortdurend illegale oorlogen uitlokt,
  Zo is de VN van plan om onder mom van klimaat de VN Heilstaat te vervolmaken. Vrijbrief voor zaken als geo-engeneering (‘exotic warfare’). Inmiddels al uitgegroeid tot een booming industry!:

  http://chemtrailsplanet.net/2015/11/13/technocracy-the-trojan-horse-of-climate-change-eugenics/
  http://www.globalwarming.org/2014/01/14/uns-top-climate-diplomat-communism-is-key-to-doing-it-right-on-global-warming/
  http://www.mo.be/nieuws/multinationals-krijgen-steeds-meer-invloed-binnen-vn

  Like

   
 18. Nico

  december 21, 2015 at 2:43 am

  De Wereld warmt niet op……

  Maar waarom wordt Groenland steeds “groener” en was vroeger uitsluiten wit.
  Waarom zijn op oude foto’s te zien dat de sneeuw grens van de Kilimanjaro, vroeger veel lager was dan nu?
  Waarom zijn de eerste bergbeklimmers van de Mount Everest zonder zuurstof maskers naar de top geweest en kan dit tegenwoordig alleen nog met zuurstof maskers?
  Vroeger waren er in Nederland uitsluitend witte mensen en nu ook bruine?

  Zou dit toch niet te maken kunnen hebben met het opwarmen van de aarde?

  Like

   
 19. raoul040

  december 21, 2015 at 1:53 pm

  Dat alles overgenomen wordt via wifi, zendmasten, satellieten, data, Darpa enz. Agenda klimaatbeheersing, sociale beheersing enz. Religie promoot geboorte/leven en 7.83 Hertz(aarde frequentie) en internetreligie promoot dood van al het levende.(frequentie elf/het gekkengetal/dementie enz.) De aarde frequentie is nu al verhoogd naar 17 Hertz. Vandaar dat mensen moeilijker kunnen ontspannen, met alle gevolgen van dien.(verhuftering/ziektes enz.) Slapen(herstellen) doe je op 0.5/4Hertz .De poolshift/zondvloed wordt gewoon door mensen/technologie gecreëerd. Is al eerder gebeurt in andere tijdperken, zoals Maya’s Shiva enz. Het systeem sluit aan op de niburu.(van oud naar dood en weer naar nieuw) Het lijkt alsof corruptie/top opgeruimd wordt, maar achter de schermen schuilt een nieuw geloof.Het internet geloof. Het nieuwe tijdperk voor mensen met de juiste DNA(door technologie verkregen).Het nieuwe Atlanta tijdperk. De mens en al het levende wordt nu dus bedreigd. Technologie kan zich niet zelf voortplanten.God is voor mij de harmonie van de natuurwetten.(die leven brengt) Dus wat doen we eraan? We zitten hier allemaal op internet en we worden gedwongen/verslaving om er steeds meer mee te werken. Voor mij mag de natuur wel een handje helpen. En ik denk dat dit ook wel een keer gaat gebeuren. De natuur zal altijd zijn weg in harmonie vinden. + en + = + enz. Wij mensen hebben dan het nakijken. Voor nu: geniet nog van het natuurlijke welzijn zonder peak moment, zolang dat kan. Vrede zij met u.

  Like

   
 20. Irma Schiffers

  december 21, 2015 at 3:05 pm

  Reactie van econoom en klimaatonderzoeker Richard Tol Zie deze PDF

  Like

   
  • raoul040

   december 22, 2015 at 1:21 pm

   Geef hem gedeeltelijk gelijk. Maar waar ik meer op doelde is het menselijke gepruts van klimaatbeheersing door geo-engeneeering. Het netwerk van wifi/energie boven ons en door ons. Nanodeeltjes enz. Het zorgt voor veranderingen van structuren aan moleculen/atomen/stoffen. Bij constante druk( in deze wifi/satellieten netwerk) verandert bv zuurstof in een giftige stof. Bloed gaat koken.Dit is basiskennis. Blauw en rood staan in evenwicht. Komt er druk/energie/frequentie/golf bij dan verandert de samenstelling in een andere stof. Wat doet zonlicht? Komt het nog direct op onze huid/natuur of blokkeert/reflecteert het netwerk met aluminium deeltjes dat? Dat geeft dus allemaal veranderingen aan natuurlijke omstandigheden. Dieren die met sensoren werken zoals een bij raken van slag. En als een bij er gevoelig voor is, dan hebben wij er ook last van. Letterlijk(reflectielicht brandt zoals een licht op een spiegel), maar ook minder voedsel, omdat dieren hun weg niet meer vinden of planten die het echte zonlicht niet meer vinden of verbranden. Iedereen begrijpt toch wel dat als je energie toevoegt in de atmosfeer, dat het veranderingen met zich meebrengt. Dan erbij is data de grootste vervuiling aller tijden. Geven de data centra zelf toe. Lees http://www.globalswitch.com Daarop staat dat data een grotere vervuiling is/wordt dan alle vliegtuigen bij elkaar, als deze in de lucht zijn. Dus waar zijn we dan mee bezig? Onze eigen ondergang? En dan heb ik het nog geeneens over internet/wifi/data totale controle. En ja, de natuur/wetten is de absolute heerser, want die is niet beheersbaar. Dus ook technologie zal uiteindelijk vernietigd worden. Maar voor we daar zijn, is er al een hoop/teveel gebeurt. Wat frappant is dat de zeven zegels enz. in de bijbel de volgorde goed weet te vertellen en sluit aan op mijn logica van energieën/gebeurtenissen nu/fenomenen lucht/licht. Satan versus boodschap Jezus. Het plus en min verhaal/ Jin en yang /kunstlicht versus zonlicht enz. Uiteindelijk smelten die energieën samen als gelijke. Die peak is heftig. Na die peak volgt er rust en kan er weer iets geboren worden of iets nieuws bereiken. En begint de bijbel(en andere heilige boeken/culturen) weer van vooraf aan. De ring/slang die zichzelf in zijn staart bijt enz. Of te wel. De grote niburu. Ni betekent zowel nieuw als niet. Buru betekent geboorte/nieuw. Het grote + en – = + verhaal. Of te wel de bijbel grote verdrukking verhaal met peak. Ben ik nu depri/donker voor mezelf? Nee, want ik geloof in mezelf(moeten iedereen gaan doen en elkaar zien onder de groep mensheid) en geniet nog van de natuur/harmonie. Je hebt geen keuze. Ja, je kunt jezelf voor de trein gooien, maar dat is wat men(elite)/het dode systeem nu precies wil. Mensen opruimen en het liefst dat zij hun handen niet vuil hoeven te maken. Zoals wifi/oorlog/tweedeling strijd/slechte medicijnen enz. Wij moeten goed opletten op andere mensen dat ze die keuze niet maken en zorgen dat die ander er ook mag zijn. En dat met openheid en eerlijkheid buiten het systeem om. Op de kosmische orde/harmonie.
   In verhouding tot dit verhaal duurt een leven maar kort. Eerst dacht ik nog: Zet dat netwerk van energie dan uit, maar dat is ook gevaarlijk. De aarde zit nu op 17 Hertz. Een val naar 7.83 Hertz zou ook een poolshift of een heftige reactie kunnen uitlokken.
   De aarde redden gebeurt dus pas op de peak. Macht speelt een te grote rol. Tot die tijd(als ik hem meemaak) gebruik ik mijn energie maar beter in mijn eigen omgeving/ontwikkeling. Dit is mijn conclusie na jarenlang lezen van alternatief nieuws/wiki/boeken.(het komt allemaal op hetzelfde neer/trias/den/natuurwetten)
   Ik ben dus eigenlijk klaar met mijn onderzoek, want buitenaardsen bestaan voor mij niet. Het is allemaal menselijk met technologie, gestuurd door elite met eeuwenoude kennis, die zich weer gaat herhalen.

   Like

    
 21. raoul040

  december 22, 2015 at 1:41 pm

  Aanvulling: Ik geloof niet in hogere dimensies. En al helemaal niet in 4 en 5de dimensie. 4G en 5G is heel slecht voor de mens/al het levende. Ik geloof alleen in de aarde frequentie 7,83 Hertz,(aarde dimensie) waarop al het levende het juiste gedijt.

  Like

   
 22. Peter

  januari 14, 2016 at 8:32 pm

  Interessant boekje van Petrus Hoff ,, CO2 een geschenk uit de hemel”. Uitgegeven door Eburon Delft 2008
  Het blauwe CO2 boekje. Nederlands.

  Like

   

Reageer maar: what's on your mind?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: